Työntekijänä au pair Suomessa

Oletko palkkaamassa ulkomaalaisen au pairin auttamaan kotitöissä ja lastenhoidossa? EU-alueen ulkopuolelta tulevien au pairien pitää hakea Suomesta oleskelulupaa ja osoittaa olevansa kiinnostunut suomen kielestä tai kulttuurista.

Au pair Suomessa

Au pair -sijoituksen tarkoituksena on antaa nuorelle henkilölle (iältään 17–30 vuotta) mahdollisuus tutustua maan kieleen ja kulttuuriin kevyitä kotitöitä vastaan. Au pair -sijoituksen tarkoitus ei ole työntekijän saaminen kotitalouteen. Voit teettää kevyttä kodinhoitotyötä au pairilla enintään 25 tuntia viikossa. Au pairina voi asua Suomessa enintään vuoden.  

Kun palkkaat au pairin, sinusta tulee kotitaloustyönantaja

Au pairin palkkaamisesta syntyy työsuhde, joten sinun on hyvä tehdä au pairin kanssa kirjallinen työsopimus, johon kirjaatte työsuhteen ehdot. Au pairin palkkaamisessa tärkeintä on molemminpuolinen luottamus. Toisin kuin monissa muissa maissa, Suomessa au pairin palkkaamisesta on maksettava työnantajamaksuja.

Milloin tarvitsen TyEL-vakuutuksen?

Sinun tulee ottaa TyEL-vakuutus, jos au pair on vähintään 17-vuotias ja maksat hänelle kuuden kuukauden aikana palkkaa yli 9 822 euroa vuonna 2024. Jos maksat palkkaa alle tämän summan, et tarvitse TyEL-vakuutusta, vaan voit toimia tilapäisenä työnantajana. Lue lisää tilapäisestä työnantajasta.

Sinun pitää myös ilmoittaa tiedot au pairille maksamistasi palkoista tulorekisteriin. Kaikki tiedot on ilmoitettava maksujen määrästä riippumatta - euromääräistä alarajaa ei ole. Peri au pairin palkasta ennakonpidätys tai lähdevero verokortin ohjeiden mukaisesti.