Yrittäjän sosiaaliturva

Yrittäjänä rakennat eläke- ja sosiaaliturvasi helposti: otat vain yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen. YEL-vakuutus turvaa toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman varalta. YEL määrittää myös Kelan maksamien päivärahojen suuruuden esimerkiksi sairastuessasi tai jäädessäsi perhevapaalle.

Näihin kaikkiin eläke- ja sosiaaliturvaetuihin YEL-työtulosi vaikuttaa

  • Kelasta saamasi päivärahat (esim. tartuntatautipäiväraha, sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha) 
  • työkyvyttömyyseläke 
  • työeläke 
  • ammatilliset kuntoutusetuudet 
  • perheen perhe-eläke kuolemantapauksessa 
  • tapaturmavakuutuksesta maksettavat ansionmenetyskorvaukset (päiväraha, kuntoutusraha ja tapaturmaeläke) 
  • työttömyysturvan taso 

Jos lähdet opiskelemaan, hae aikuiskoulutustukea 

Voit hakea työllisyysrahastosta aikuiskoulutustukea, jos olet päätoiminen yrittäjä ja työskentelysi yrityksessä vähenee vähintään kaksi kuukautta kestävän koulutuksen vuoksi.

Voit saada aikuiskoulutustukea, jos sinulle on kertynyt yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa tuen alkamispäivään mennessä. Tätä työhistoriaa kerryttää kaikki tekemäsi työeläkelakien alainen työ sekä kaikki se työsi yrittäjänä, jonka olet vakuuttanut yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MyEL) mukaisesti. YEL-työtulosi määrä vaikuttaa työhistoriasi kertymiseen. Esimerkiksi vuonna 2019 olet voinut kerryttää työhistoriaa täydet 12 kuukautta, jos työtulosi on ollut vähintään 15 000 euroa.

Lue lisää työhistorian kertymisestä, aikuiskoulutustuesta ja sen saamisen ehdoista (tyollisyysrahasto.fi) >