Tulorekisterin tietojen korjaaminen

Palkan maksaja on velvollinen korjaamaan tulorekisterin tiedoissa olevan virheen. Tällä sivulla kerrotaan milloin ja miten korjaus tulee tehdä.

Milloin virhe palkkailmoituksessa pitää korjata?

Jos tekemääsi palkkailmoitukseen on jäänyt virhe, korjaa se tulorekisteriin viipymättä. Näin oikea tieto on kaikkien tiedon hyödyntäjien käytettävissä. Korjaa palkkailmoitukseen jäänyt virhe heti kun olet huomannut sen. Voit korjata virheen niin kauan kuin tiedot ovat tulorekisterissä, eli 10 vuoden ajan. 

Virheen korjaat yleensä niin, että teet uuden palkkailmoituksen. Anna silloin uudelleen kaikki alkuperäisen ilmoituksen tiedot. Tee uusi ilmoitus samalle maksupäivälle kuin alkuperäinen ilmoitus.

Joskus tämä ei riitä, vaan sinun tulee ensin mitätöidä alkuperäinen, virheellinen ilmoitus ja luoda sen jälkeen kokonaan uusi ilmoitus. Toimi näin, jos virhe on koskenut eläkejärjestelynumeroa tai jos olet ilmoittanut työntekijöiden palkkatiedot tilapäisenä työnantajana, vaikka sinulla on voimassa oleva TyEL-vakuutus. 

Virheestä ei voi ilmoittaa tulorekisterin tai Ilmarisen asiakaspalveluun, vaan sinun tulee palkan maksajana tehdä korvaava ilmoitus.

Lisätietoa ja -opastusta saat Tulorekisterin sivuilta (vero.fi)
Tutustu myös Tulorekisterin laatimaan ohjeeseen (vero.fi)

Maksoitko liian vähän? Toimi näin:

Tee uusi palkkailmoitus myös, jos maksoit palkkaa liian vähän. Tee uusi ilmoitus viiden kalenteripäivän kuluessa siitä, kun olet maksanut puuttuvan palkan osan. Ilmoita kyseisenä maksupäivänä maksettujen palkkojen tiedot.

Maksoitko liikaa? Toimi näin:

Maksoitko suoritusta väärin perustein, väärälle henkilölle tai oliko maksu liian suuri? Silloin virheesi koski ns. perusteetonta etua.

Jos olet maksanut liikaa palkkaa tai muuta tuloa, mutta et ole vielä lähettänyt ilmoitusta tulorekisteriin, ilmoita maksamasi liikasuorituksen tulorekisteriin tulolajilla perusteeton etu. Jos olet jo ilmoittanut suoritukset tulorekisteriin, sinulla on virheen korjaamiseen kaksi vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1. Peri suoritus takaisin ja tee uusi ilmoitus

Tee korjaus heti, kun olet huomannut virheen. Käytä ilmoituksessa samaa tulolajia kuin alkuperäisessä ilmoituksessa ja vähennä tästä tulolajista perusteettoman edun osuus. Ilmoita lisäksi liikaa maksettu summa kytkemällä alun perin ilmoittamaasi tulolajiin perusteeton etu -tieto.

Kun olet saanut suorituksen takaisin tulonsaajalta, tee uusi ilmoitus. Tee ilmoitus viiden kalenteripäivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon takaisin perityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin perusteettomaan etuun maksu liittyy. Käytössäsi on kaksi takaisinperinnän tapaa: brutto- ja nettoperintä.

Katso lisäohjeita Tulorekisterin sivuilta (vero.fi)

Vaihtoehto 2. Käsittele suoritus ennakkopalkkana

Voit käsitellä liikasuorituksen myös ennakkopalkkana. Jos teet niin, tee uusi ilmoitus seuraavan palkkasuorituksen yhteydessä. Vähennä liian suuren suorituksen osa uudesta maksusta ja ilmoita, minkä määrän maksoit.

Pitääkö tiedot korvata vai mitätöidä?

Tulorekisteriin korjataan tietoja kahdella tavalla: korvaavalla ilmoituksella tai mitätöimällä ja tekemällä kokonaan uusi ilmoitus. Tietojen mitätöiminen tarkoittaa tiedon poistamista tulorekisteristä kokonaan. Useimmissa tapauksissa voit korjata alkuperäisen ilmoituksen korvaavalla ilmoituksella. Jos tietojen korjaaminen vaatii vanhan tiedon poistamista, katso lisäohjeita alta.

Mitätöi palkkatietoilmoitus aina, kun teet jonkin seuraavista korjauksista: 

 • maksupäivän korjaus 
 • palkanmaksukauden korjaus 
 • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus 
 • tulonsaajan lisätiedoissa Urheilija- tai Yhteisö -tiedon korjaus  
 • maksajan tiedoissa Tilapäinen työnantaja -tiedon korjaus 
 • sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus 
 • tulonsaajan syntymäajan korjaus 
 • toimii sijaismaksajana -tiedon korjaus 
 • eläkejärjestelynumeron korjaus 
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus 
 • vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietojen korjaukset: 
  • ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset taannehtivasti 
  • ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset taannehtivasti 
  • vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus) -tiedon muutos taannehtivasti. 

Kun korjaat jotain näistä tiedoista, mitätöi aiempi ilmoitus ja anna sen jälkeen kokonaan uusi ilmoitus. Kohdenna mitätöinti oikeaan ilmoitukseen tulorekisterin ilmoitusviitteellä tai maksajan ilmoitusviitteellä.

Lue lisää korvaavan ilmoituksen tekemisestä (vero.fi)
Lue lisää tietojen mitätöinnistä tulorekisteristä (vero.fi)

Ilmoita vuoden 2018 tai aiemmat työntekijöiden palkkatiedot Ilmariseen suojatulla viestillä tai soittamalla asiakaspalveluumme 010 195 000 (matkapuhelinmaksu tai paikallisverkkomaksu) ma–pe klo 8–17.

Lähetä suojattu viesti