Tulorekisterin tietojen korjaaminen

Onko tulorekisteriin tekemässäsi ilmoituksessa virhe? Palkanmaksaja on velvollinen korjaamaan tulorekisterin tiedoissa olevan virheen. Tällä sivulla kerrotaan milloin ja miten korjaus tulee tehdä eri tilanteissa.

Milloin virhe palkkailmoituksessa pitää korjata?

Jos tekemääsi palkkailmoitukseen on jäänyt virhe, korjaa se tulorekisteriin viipymättä. Näin oikea tieto on kaikkien tiedon hyödyntäjien käytettävissä. Korjaa palkkailmoitukseen jäänyt virhe heti kun olet huomannut sen. Voit korjata virheen niin kauan kuin tiedot ovat tulorekisterissä, eli 10 vuoden ajan.

Virheestä ei voi ilmoittaa tulorekisterin tai Ilmarisen asiakaspalveluun, vaan sinun tulee palkanmaksajana korjata tiedot.

Lisätietoa ja -opastusta saat Tulorekisterin sivuilta (vero.fi)
Tutustu myös Tulorekisterin laatimaan ohjeeseen (vero.fi)

Pitääkö tiedot korvata vai mitätöidä?

Tulorekisteriin korjataan tietoja kahdella tavalla: korvaavalla ilmoituksella tai mitätöimällä ja tekemällä kokonaan uusi ilmoitus. Tietojen mitätöiminen tarkoittaa tiedon poistamista tulorekisteristä kokonaan. Useimmissa tapauksissa voit korjata alkuperäisen ilmoituksen korvaavalla ilmoituksella. Lue lisää korvaavan ilmoituksen tekemisestä (vero.fi).

Palkkatietoilmoitus tulee mitätöidä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi jos korjaat maksajan tiedoista tilapäisen työnantajan tiedon tai korjaat eläkejärjestelynumeron. Kun olet mitätöinyt aiemman ilmoituksen, anna sen jälkeen kokonaan uusi ilmoitus välittömästi. Kohdenna mitätöinti oikeaan ilmoitukseen tulorekisterin ilmoitusviitteellä tai maksajan ilmoitusviitteellä. Katso kaikki mitätöintiä vaativat tilanteet Veron sivuilta ja tarkemmat ohjeet sen tekemiseen (vero.fi).

Maksoitko palkkaa liian vähän tai liian paljon?

Jos maksoit palkkaa liian vähän tai liikaa, tulee palkkatietoilmoitus korjata. Työnantajan palvelusta näet laskuillesi kohdistuvat TyEL-palkat työntekijöittäin.

Lue alta tarkemmat ohjeet, miten toimia näissä tilanteissa.

  1. Tee uusi palkkailmoitus myös, jos maksoit palkkaa liian vähän. Tee uusi ilmoitus viiden kalenteripäivän kuluessa siitä, kun olet maksanut puuttuvan palkan osan. Ilmoita kyseisenä maksupäivänä maksettujen palkkojen tiedot.

  2. Maksoitko suoritusta väärin perustein, väärälle henkilölle tai oliko maksu liian suuri? Silloin virheesi koski niin sanottua perusteetonta etua.

    Jos olet maksanut liikaa palkkaa tai muuta tuloa, mutta et ole vielä lähettänyt ilmoitusta tulorekisteriin, ilmoita maksamasi liikasuorituksen tulorekisteriin tulolajilla perusteeton etu. Jos olet jo ilmoittanut suoritukset tulorekisteriin, sinulla on virheen korjaamiseen useita eri vaihtoehtoja.

    Lue tulorekisterin sivuilta, miten sinun tulee toimia (vero.fi)