Yrittäjän työttömyys ja työttömyysetuus

Yrittäjänä voit saada työttömyysetuutta, jos yritystoimintasi on päättynyt tai et muusta syystä enää työskentele yrityksessä. Jos jäät työttömäksi, sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Yrittäjän työttömyysturva 

Yrittäjille suunnattuja työttömyyskassoja on Suomessa yksi, Yrittäjäkassa. Voit liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi, kun YEL-työtulosi on vähintään niin sanotun työttömyysturvan alarajan verran. Vuonna 2022 tämä raja on 13 573 ja 2021 raja on 13 247 euroa. Jos jäät työttömäksi, YEL-työtulosi ratkaisee, minkä suuruinen kassasta saamasi ansiopäiväraha on. Lue lisää YEL-työtulosta.

Jos et ole Yrittäjäkassan jäsen, voit saada työttömyysetuutta Kelasta. Kelasta saamasi etuus on peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. 

Olet oikeutettu Yrittäjäkassan maksamaan ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos olet kassan jäsen ja täytät niin sanotun työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, kun

  1. YEL-työtulosi on vähintään työttömyysturvan alarajan verran (13 573 euroa vuonna 2022 ja 13 247 euroa vuonna 2021) 
  2. Olet toiminut yrittäjänä ja kuulunut samanaikaisesti Yrittäjäkassaan vähintään 15 kuukautta niiden 48 kuukauden aikana, jotka edelsivät työttömyyttäsi.  

Huomaathan, että YEL-maksujesi tulee olla maksettu, jotta voit kerryttää työssäoloehtoa.

Päivärahasi suuruus riippuu YEL-työtulostasi. Yleensä päiväraha perustuu siihen YEL-työtuloosi, joka sinulla oli 15 kuukauden ajan ennen kuin jouduit työttömäksi.

Kun pidät YEL-työtulosi jatkuvasti ajan tasalla, huolehdit myös työttömyysturvastasi. YEL-työtuloa et voi muuttaa takautuvasti.

Lue lisää työssäoloehdosta (yrittajakassa.fi)

Jos et ole Yrittäjäkassan jäsen, voit hakea Kelasta peruspäivärahaa. Sitä voit saada, kun

  1. työssäoloehto täyttyy
  2. YEL-työtulosi on vähintään työttömyysturvan alarajan verran.

Jos työssäoloehto ei täyty ja jos YEL-työtulosi on liian pieni, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Lue lisää työmarkkinatuesta Kelan sivuilta (kela.fi).

Mitä teen YEL-vakuutukselleni, jos jään työttömäksi?

Kun työsi yrittäjänä päättyy tai jää alle YEL-alarajan, päätä YEL-vakuutuksesi. Alaraja vaihtuu vuosittain, tarkasta alaraja täältä. Ilmoita vakuutuksesi päättämisestä Ilmarisen yrittäjän verkkopalvelussa. Kirjaudu sinne henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi.

Kirjaudu yrittäjän verkkopalveluun