TyEL-tunnusluvut vuosilta 2016-2022

TyEL-maksuprosentin vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. TyEL-tuloraja muuttuu palkkakertoimella vuosittain. STM vahvisti vuoden 2022 työeläkevakuutusmaksun 11.11.2021.

Sopimustyönantajan ja tilapäisen työnantajan tunnusluvut

Työntekijän osuus riippuu työntekijän iästä. 53-62 vuotiailla on korotettu maksu vuoteen 2025 saakka. Työntekijöiden maksuosuus sisältyy taulukossa perusmaksuprosentteihin ja tilapäisen työnantajan maksuprosentteihin. Vuonna 2020 koronavirustilanteesta johtuen työnantajien TyEL-maksua alennettiin 2,6 prosenttiyksikköä 1.5.-31.12.2020.

Sopimustyönantaja

Sopimustyönantajan TyEL-maksu vaihtelee työnantajan koon ja työnantajan omille työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden mukaan. Lue lisää TyEL-maksun muodostuksesta

Vuosi TyEL-perusmaksu-
%
Työntekijän osuus %  Keskimääräinen työnantajan maksu-% Keskimääräinen työntekijän maksu-% Keskimäärinen TyEL-maksu-% Vakuutus-velvollisuuden alaraja € /kk Suurtyönantajan raja palkat € / vuosi
2022 25,85  7,15 / 8,65   17,40  7,45 24,85   62,88 2 169 000 / 2020
2021 24,8 7,15 / 8,65 16,95 7,45 24,4 61,37 2 125 500 / 2019
2020 25,3 / 22,7  7,15 / 8,65 16,95 / 14,35 7,45 24,4 / 21,8 60,57 2 086 500 / 2018
2019 25,2 6,75 / 8,25 17,35 7,05 24,4 59,36 2 083 500 / 2017
2018 25,3 6,35 / 7,85 17,75 6,65 24,4 58,27 2 059 500 / 2016
2017 25,1 6,15 / 7,65 17,95 6,45 24,4 58,19 2 044 500 / 2015
2016 25,1 5,70 / 7,20 18,00 6,00 24,0 57,51 2 025 000 / 2014

 

Tilapäinen työnantaja

Työnantaja, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti työntekijää ja jonka määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksamat palkat ovat yhteensä alle rajatulon, voi järjestää työntekijöidensä eläketurvan tekemättä vakuutussopimusta (tilapäinen työnantaja). Rajan täyttymistä seurataan liukuvasti tarkasteluhetkestä 6 kuukautta taaksepäin.

Lue, oletko sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja

Vuosi Tilapäisen työnantajan maksu-% Tilapäisen työnantajan tuloraja €/ 6 kk
2022 25,85 9 006
2021 24,8 8 790 
2020 25,3 / 22,7 8 676
2019 25,2 8 502
2018 25,3 8 346
2017 25,1 8 334
2016 25,1 8 238

  

Työntekijän työeläkemaksuosuus eri vuosina

Työnantaja ja työntekijä kustantavat kumpikin osan työeläkemaksusta. Työnantaja perii työntekijän osuuden tämän palkasta ja tilittää koko maksun Ilmariseen. Työntekijän eläkemaksun suuruus riippuu työntekijän iästä.* STM vahvistanee työeläkevakuutusmaksun marraskuun puolessa välissä.

Vuosi 17-52 -vuotias 53-62 -vuotias 63-68 -vuotias
2022 7,15 8,65 7,15
2021 7,15 8,65 7,15
2020 7,15 8,65 7,15
2019 6,75 8,25 6,75
2018 6,35 7,85 6,35
2017 6,15 7,65 6,15
2016 5,70 7,20 5,70

 

Keskimääräisen TyEL-maksun osat vuonna 2017 - 2022

Lue lisää TyEL-maksun muodostumisesta

2022 3,6 1,1 20,35 0,6 -0,8 24,85
2021 3,5 1,2 19,1 0,8 -0,2 24,4
2020 3,5 1,0 19,9/17,3 0,7 -0,7 24,4/21,8
2019 3,5 0,9 19,8 0,8 -0,6 24,4
2018 3,5 1,0 19,8 0,8 -0,7 24,4
2017 3,5 0,9 19,7 0,8 -0,5 24,4
Vuosi Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Tasausosa Muut Arvio asiakashyvityksestä Yhteensä