TyEL-tunnusluvut vuosilta 2019-2024

TyEL-maksuprosentin vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. TyEL-tuloraja muuttuu palkkakertoimella vuosittain. STM vahvisti vuoden 2024 työeläkevakuutusmaksut 9.11.2023.

Sopimustyönantajan ja tilapäisen työnantajan tunnusluvut

Vuonna 2020 työeläkevakuutusmaksun tasoa alennettiin koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisesti kesken vuotta. Työeläkemaksua alennettiin 1.5.2020 alkaen 2,6 prosenttiyksikköä ja alennus oli voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Työeläkemaksun alennuksesta syntynyt vaje maksukertymään kuoletetaan korottamalla työnantajan työeläkevakuutusmaksua vuosina 2022─2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus saadaan täysimääräisesti kompensoitua. Vuonna 2024 keskimääräinen työnantajan maksu sisältää tilapäisen alennuksen takaisinmaksusta aiheutuvaa korotusta 0,41 prosenttiyksikköä.

Sopimustyönantaja

Sopimustyönantajan TyEL-maksu vaihtelee työnantajan koon ja työnantajan omille työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden mukaan.  Lue lisää TyEL-maksun muodostuksesta.

* STM vahvistaa keskimääräisen maksuprosentin, josssa on huomioitu keskimääräinen hoitokustannus ja asiakashyvitys. Pienillä sopimustyönantajilla työeläkevakuutusmaksu on Ilmarisessa enintään 25,32 prosenttia palkkasummasta, kun hoitokustannus otetaan huomioon. Lisäksi tulee asiakashyvitys. 

Kirjautumalla työnantajan palveluun näet yrityksesi TyEL-maksuprosentin.

Vuosi TyEL-maksu-
% pientyönantajalla
Työntekijän osuus %   Keskimääräinen työnantajan maksu-% Keskimääräinen työntekijän maksu-% Keskimäärinen TyEL-maksu-% Vakuutus-velvollisuuden alaraja € /kk Suurtyönantajan raja palkat € / vuosi
2024 25,32 7,15/8,65 17,34 7,47 24,81* 68,57 2 251 500 / 2022
2023  n. 25,55  7,15/8,65  17,39 7,45 24,84 * 65,26 2 197 500 / 2021
2022 25,85  7,15 / 8,65   17,40  7,45 24,85   62,88 2 169 000 / 2020
2021 24,8 7,15 / 8,65 16,95 7,45 24,4 61,37 2 125 500 / 2019
2020 25,3 / 22,7  7,15 / 8,65 16,95 / 14,35 7,45 24,4 / 21,8 60,57 2 086 500 / 2018
2019 25,2 6,75 / 8,25 17,35 7,05 24,4 59,36 2 083 500 / 2017

 

Tilapäinen työnantaja

Työnantaja, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti työntekijää ja jonka määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksamat palkat ovat yhteensä alle rajatulon, voi järjestää työntekijöidensä eläketurvan tekemättä vakuutussopimusta (tilapäinen työnantaja). Rajan täyttymistä seurataan liukuvasti tarkasteluhetkestä 6 kuukautta taaksepäin.

Lue, oletko sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja

Vuosi Tilapäisen työnantajan maksu-% Tilapäisen työnantajan tuloraja €/ 6 kk
2024 26,12 9 822
2023 26,20 9 348
2022 25,85 9 006
2021 24,8 8 790 
2020 25,3 / 22,7 8 676
2019 25,2 8 502

  

Työntekijän työeläkemaksuosuus eri vuosina

Työnantaja ja työntekijä kustantavat kumpikin osan työeläkemaksusta. Työnantaja perii työntekijän osuuden tämän palkasta ja tilittää koko maksun Ilmariseen. Työntekijän eläkemaksun suuruus riippuu työntekijän iästä. 53-62 vuotiailla on korotettu maksu vuoteen 2025 saakka. Työntekijöiden maksuosuus sisältyy taulukossa perusmaksuprosentteihin ja tilapäisen työnantajan maksuprosentteihin. 

Vuosi 17-52 -vuotias 53-62 -vuotias 63-68 -vuotias
2024 7,15 8,65 7,15
2023 7,15 8,65 7,15
2022 7,15 8,65 7,15
2021 7,15 8,65 7,15
2020 7,15 8,65 7,15
2019 6,75 8,25 6,75

 

Keskimääräisen TyEL-maksun osat vuonna 2019 - 2024

Lue lisää TyEL-maksun muodostumisesta

Sosiaali-ja terveysministeriö vahvistaa työeläkemaksun osat jotka ovat samat kaikille työeläkeyhtiöille.

Työeläkemaksuun sisältyvä hoitokustannus määräytyy vuoden 2023 alusta yhtiökohtaisesti. Vuonna 2024 keskimääräinen työnantajan maksu sisältää tilapäisen alennuksen takaisinmaksusta aiheutuvaa korotusta 0,41 prosenttiyksikköä.

2024 3,62 0,8 20,07 0,12/*0,41 0,19 -0,4 24,81
2023 3,6 0,9 20,13 0,12*/0,44 0,25 -0,6 24,84
2022 3,6 1,1 19,9 0,6*/0,45   -0,8 24,85
2021 3,5 1,2 19,1 0,8   -0,2 24,4
2020 3,5 1,0 19,9/17,3 0,7   -0,7 24,4/21,8
2019 3,5 0,9 19,8 0,8   -0,6 24,4
Vuosi Vanhuuseläke Työkyvyttömyys
eläke

Tasausosa

Muut Hoito-
kustannus
Arvio
asiakashyvityksestä
Keskimääräinen
TyEL-maksu