Työeläkekortti

Työeläkekortilla voit osoittaa, että olet siirtynyt pysyvästi työeläkkeelle. Yritykset voivat myöntää eläkkeensaajille alennuksia. Mahdollista eläkeläisalennusta kannattaa kysyä, kun asioit liikkeissä tai ostat palveluita.

Kenelle työeläkekortti?

Työeläkekortin saat, kun olet vanhuuseläkkeellä, täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai työuraeläkkeellä. 

Korttia ei sen sijaan voi saada osatyökyvyttömyyseläkkeellä, määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä eli kuntoutustuella, osittaisella vanhuuseläkkeellä tai osa-aikaeläkkeellä oleva, eikä pelkkää perhe-eläkettä saava henkilö. Myöskään pelkkää vapaamuotoista lisäeläkettä saavat eivät ole oikeutettuja korttiin.

Koska saan työeläkekortin? 

Saat kortin automaattisesti postitse kotiin noin kaksi viikkoa eläkepäätöksen jälkeen. 

Jos asut ulkomailla ja tarvitset työeläkekortin, voit tilata sen OmaEläke-palvelussa tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.