Yrittäjän työterveys

Sinä itse olet yrityksesi tärkein pääoma. Pidä itsestäsi yhtä hyvää huolta kuin yrityksesi kalustosta ja taloudesta. Työterveyshuolto on kumppanisi terveytesi, työ- ja toimintakykysi tukemisessa sekä kuntoutuksessa.

Työterveyshuollon valitseminen

Ensin sinun täytyy valita, minkä palveluntuottajan kanssa haluat solmia työterveyshuoltosopimuksen. Päätät itse, haluatko ison valtakunnallisen palveluntuottajan, pienen paikallisen toimijan, kunnallisen vai yksityisen.

Työterveyspalvelut perustuvat työsi tuntemukseen

Kun olet valinnut, mistä haluat työterveyshuollon hankkia, on aika tehdä kirjallinen sopimus, jossa määrittelette, miten laajat palvelut haluat itsellesi hankkia. Sen jälkeen työterveystiimi, yleensä työterveyshoitaja tai -lääkäri, tekee työpaikkaselvityksen. Siinä työterveyshuolto selvittää yhteistyössä kanssasi, millaisia vaara- ja riskitekijöitä sekä kuormitustekijöitä työssäsi on sekä ottaa kantaa, millainen merkitys niillä on sinun työkykyysi ja terveyteesi. Työterveyshuolto myös neuvoo työturvallisuuden parantamisessa ja ensiapuvalmiuden suunnittelussa, ergonomiassa, suojaimien käytössä ja henkisen kuormituksen säätelyssä. Työpaikkaselvityksen laajuus ja menetelmät vaihtelevat luonnollisesti sen mukaan, millä alalla olet. Rakennusalalla vaarat ovat erilaisia kuin IT-yrittäjällä. Ole aktiivisesti mukana ja kerro työstäsi mahdollisimman paljon, jotta saat parhaan hyödyn työpaikkaselvityksestä.

Toimintasuunnitelma on dokumentti, jossa työterveyshuollon sisältö kuvataan tarkemmin kuin sopimuksessa. Kuten sopimukseenkin on työterveyshuollolla tähän valmis lomakepohja, joka on helppo yhdessä täyttää. On kuitenkin tärkeää, että osallistut yhteistyön suunnitteluun, jotta saat juuri sellaisen työterveyshuollon, kuin itse haluat ja tarvitset.   

Työterveyden moniammatillinen tiimi palveluksessasi 

Työterveyshuollossa sinulle nimetään oma työterveystiimi. Siihen kuuluu monen eri alan ammattilaisia, jotka kaikki ovat käytössäsi tarpeidesi mukaan.

Työterveyshoitaja on yhteyshenkilösi työterveyshuollossa, ja hänen kanssaan asioit valtaosassa käytännön asioista, on sitten kyse toiminnan suunnittelusta, terveystarkastuksesta tai rokotuksista.

Työterveyslääkäri hoitaa tarvittaessa sairauksiasi, arvioi työkykyäsi ja mahdollista kuntoutustarvetta sekä tekee lähetteitä ja kirjoittaa lääkärinlausuntoja, jos niitä tarvitset. Työterveyslääkäriä tarvitaan myös silloin, jos työsi sisältää sellaisia vaaratekijöitä, joiden terveysvaikutusten arvioimisessa tarvitaan työlääketieteellistä osaamista. Sellaisia ovat esimerkiksi vaaralliset kemikaalit, pölyt tai käsiin kohdistuva tärinä. Myös ammattitautiasiat kuuluvat työterveyslääkärille.

Työterveyspsykologi on kumppanisi työn hallinnan, henkisen jaksamisen, mielenterveyden sekä psyykkisen kuormituksen asioissa. Voit ja sinun kannattaa hakeutua työterveyspsykologin vastaanotolle vaikkei sinulla olisi vakavia mielenterveyden oireita. Työterveyspsykologi on erikoistunut tukemaan yrittäjän työssä jaksamisessa ja antamaan neuvoja, kuinka pitää yllä henkistä työkykyään.

Lue lisää yrittäjän mielenterveydestä.

Työfysioterapeuttia saatat tarvita erilaisissa ergonomiaan, tuki- ja liikuntaelinoireiluun sekä kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Työfysioterapeutti antaa neuvoja ja ohjausta työasennoista, apuvälineistä sekä siitä, kuinka voit ylläpitää fyysistä työkuntoasi. Hän voi myös laatia sinulle kuntoutumisohjelman esimerkiksi leikkauksen jälkeen.

Sosiaalialan asiantuntijan apua saat esimerkiksi silloin, jos tarvitset neuvoja erilaisten etuuksien hakemisessa, hakemusten täyttämisessä tai kuntoutukseen hakeutumisessa.

Sairaanhoito työterveydessä 

Halutessasi voit ostaa myös sairaanhoidon palvelut työterveyshuollosta. Sinä itse päätät, miten laajat palvelut itsellesi haluat. Voit hankkia esimerkiksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, jossa laboratoriokokeiden ja kuvantamistutkimusten laajuus vaihtelee, tai voit valita itsellesi myös erikoislääkärien palvelut. Viime vuosina myös erilaiset yrittäjän vakuutusmuotoiset palvelut ovat yleistyneet. Niistä saat tietoa tapaturma- ja vahinkovakuutusyhtiöistä.

Hyvä työterveyshuollon sairaanhoito on työterveyspainotteista. Se tarkoittaa, että sairaanhoidossakin keskitytään sairauksiin, joiden varhaisella toteamisella ja hyvällä hoidolla on merkitystä työ- ja toimintakyvyn säilyttämisessä ja edistämisessä.