Artikkelit

Voiko yrittäjä saada sairauspäivärahaa?

Kyllä, yrittäjä voi saada sairauspäivärahaa Kelalta, kun YEL-vakuutus on kunnossa. Katso alta vastaukset yrittäjien yleisimpiin kysymyksiin sairauspäivärahasta.

1. Voiko yrittäjä saada sairauspäivärahaa? 

Kyllä, voit saada sairauspäivärahaa Kelalta, kunhan YEL-vakuutuksesi on kunnossa. Yrittäjän eläkevakuutus, eli YEL, on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. Yrittäjän eläke- ja sairausvakuutusmaksut määräytyvät YEL-työtulon perusteella. Niinpä myös etuudet, kuten sairauspäiväraha, määräytyvät työtulon perusteella. 

2. Milloin yrittäjä saa sairauspäivärahaa?  

Saat sairauspäivärahaa, kun et sairastumisen vuoksi voi tehdä töitä. Saat yhden omavastuupäivän jälkeen ensin yhdeksän päivän ajan YEL-päivärahaa ja sen jälkeen tavallista sairauspäivärahaa. YEL-päiväraha muuttuu sairauspäivärahaksi automaattisesti. Sairauspäivärahaa saat enintään 300 arkipäivältä. 

3. Mikä on yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika? 

Yrittäjän sairausloman omavastuuaika on yksi päivä. Tämä tarkoittaa, että voit saada päivärahaa sairastumisen vuoksi heti sairastumista seuraavasta päivästä eteenpäin. 

4. Paljonko yrittäjä saa sairauspäivärahaa?  

Sairauspäivärahasi määrä lasketaan niin kutsutun vuositulosi perusteella. Yrittäjänä vuositulosi pohjautuu YEL-työtuloosi. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä tai elinkeinotoiminnan ansiotuloa. Jos olet palkkatyössä oman yrityksesi ulkopuolella, päivärahan määrään vaikuttavat sekä työntekijänä saamasi palkkatulo että YEL-työtulosi.

Työtulon vaikutuksen sairauspäivärahaasi näet helposti YEL-laskurista. Laskurin avulla saat arvion sairauspäivärahastasi – kuten muistakin Kelan maksamista päivärahoista. 

Kokeile YEL-laskuria >  

Näin vuositulo lasketaan  

Vuositulo lasketaan etuuden alkamista edeltävää kuukautta edeltävien 12 kuukauden tulojen perusteella. Jos YEL-työtulosi on muuttunut tuona aikana, Kela huomioi keskimääräisen työtulosi.

Lue lisää vuositulon määräytymisestä (kela.fi) 

5. Mikä ihmeen YEL-työtulo? Miten YEL-työtulo vaikuttaa sairauspäivärahaan? 

YEL-työtulo tarkoittaa yrittäjän työpanoksen rahallista arvoa. Työpanoksesi arvoa kuvastaa se, paljonko ulkopuoliselle pitäisi maksaa siitä, että hän tekisi työsi vuoden ajan. 

Kela laskee sairauspäivärahasi määrän vuositulosi perusteella. Vuositulosi puolestaan pohjautuu YEL-työtuloosi. Jos työtulosi on alhainen, saat niin kutsuttua vähimmäispäivärahaa. Vähimmäispäivärahan määrä on sama kaikille sen piiriin kuuluville. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 9 000 euron työtulolla ja 13 000 euron työtulolla saa samansuuruista sairauspäivärahaa.

Kun YEL-työtulosi ylittää Kelan sairauspäivärahalle määrittämän vuositulorajan (kela.fi), lasketaan sairauspäivärahasi työtulosi perusteella. Eli kun työtulosi ylittää tämän rajan, saat sitä korkeampaa sairauspäivärahaa, mitä korkeampi työtulosi on.

6. Voiko yrittäjä tehdä töitä sairauslomalla?  

Mikään laki ei kiellä tekemästä töitä sairaana, mutta jos haluaa saada sairastamisajaltaan Kelan päivärahaa, pitää malttaa sairastaa rauhassa, sillä tuen ehtona on lääkärintodistuksella todettu työkyvyttömyys.   

7. Voiko yrittäjä saada osasairauspäivärahaa? 

Jos pystyt työkyvyttömyydestä huolimatta tekemään töitä osa-aikaisesti, keskustele työsi ja työolosuhteesi hyvin tuntevan lääkärin kanssa. Sinulla voi olla mahdollisuus osasairauspäivärahaan. Jos saat osasairauspäivärahaa, pidä YEL-vakuutuksesi voimassa ja muuta YEL-työtulosi vastaamaan pienentynyttä työpanostasi. 
 
Lue lisää osasairauspäivärahasta Kelan sivuilta (kela.fi) 

8. Pitääkö YEL-maksua maksaa sairauslomalla? 

Jos sairastuminen kestää lyhyen aikaa, YEL-vakuutus on pidettävä voimassa – ja YEL-maksukin pitää maksaa.  

Jos sairastuminen kestää useita kuukausia, päätä YEL-vakuutuksesi Kelan vahvistamaan työkyvyttömyyden alkamispäivään. Päättämisilmoituksen voi tehdä yrittäjän verkkopalvelussa. Jos palaat sairastumisen jälkeen takaisin yrittäjäksi, ota uusi YEL-vakuutus. 

9. Mikä on YEL-maksu sairausloman aikana? 

Kun YEL-vakuutus on voimassa, maksetaan tavallinen YEL-maksu, työkyvyttömyydestä huolimatta. Tarvittaessa YEL-maksuille on mahdollista hakea maksuaikaa. Helpoiten maksuajan hakeminen onnistuu yrittäjän verkkopalvelussa. 

10. Saako kevytyrittäjä sairauspäivärahaa?  

Kevytyrittäjällä, jolla on YEL-vakuutus, on samat oikeudet sairauspäivärahaan kuin muillakin yrittäjillä. Kela huomioi sairauspäivärahaan vaikuttavassa vuositulossa palkkatulot, vakuutuspalkan, YEL- ja MYEL-työtulot sekä tietyt etuudet ja ansionmenetyskorvaukset. 

Eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan kuitenkin noin 90 % laskutuspalveluyrityksiä käyttävistä kevytyrittäjistä jäi alle YEL-vakuuttamisen alarajan vuonna 2022. Tällöin YEL-vakuutusta ei tarvitse ottaa eikä myöskään sairauspäiväraha kerry YEL-työtulosta. Laskutuspalvelun asiakkaana kannattaa varmistaa, että eläke- ja muu sosiaaliturva on hoidettu asianmukaisesti niin pienimuotoisessa kuin vakiintuneemmassakin kevytyrittäjätyöstä. 

 11. Miten haen yrittäjän sairauspäivärahaa? 

Jos sairastut, hae sairauspäivärahaa Kelasta. Omavastuuaika on yksi päivä eli sairastumispäivä.  

Yrittäjä, näin haet sairauspäivärahaa:  

1. Hakeudu terveydenhuoltoon heti sairastuttuasi. 

2. Pyydä todistus työkyvyttömyydestäsi.  

  • Jos haet vain YEL-päivärahaa, tarvitset vähintään terveyden- tai sairaanhoitajan todistuksen.  
  • Jos haet YEL-päivärahan jälkeistä sairauspäivärahaa, tarvitset lääkärinlausunnon. Jos haet päivärahaa enintään 60 päivältä, pyydä lääkäriltä A-todistus. Jos haet sitä pidemmältä ajalta, pyydä laajempi B-lääkärinlausunto. 

3. Hae päivärahaetuutta Kelasta  

  • Tee hakemus kahden kuukauden sisällä siitä, kun jäit työkyvyttömäksi.  
  • Saat yhden omavastuupäivän jälkeen ensin YEL-päivärahaa 9 päivän ajan ja sen jälkeen tavallista sairauspäivärahaa. YEL-päiväraha muuttuu sairauspäivärahaksi automaattisesti.  
  • Saat sairauspäivärahaa enintään 300 arkipäivältä. 

Lisätietoja Kelasta:

Lisää aiheesta

Artikkelit 4.6.2024

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Oletko palkkaamassa ulkomaalaisen työntekijän Suomeen tai lähettämässä työntekijäsi Suomesta töihin ulkomaille? Työnantajana sinun on huolehdittava työntekijöittesi työeläkevakuuttamisesta riippumatta siitä, missä maassa he työskentelevät tai kauanko työsuhde kestää.

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Artikkelit 3.6.2024

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa luottamukseen perustuvaa työyhteisön ja organisaation toimintakulttuuria, jossa jokainen työntekijä kokee itsensä arvostetuksi ja tervetulleeksi. Se tarkoittaa myös keskusteluilmapiiriä, jossa eriäviä mielipiteitä osataan käsitellä rakentavasti ja henkilökohtaisuuksiin menemättä. Miten psykologisesti turvallinen ilmapiiri rakennetaan työpaikalle? Entä mitä se vaatii johdolta, esihenkilöiltä ja työntekijöiltä?

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Artikkelit 29.5.2024

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Kiertotalouden periaate on selkeä ja hyödyt kiistattomat, mutta usealla toimialalla sen toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Rakennusalakaan ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kiertotaloutta hyödyntävistä toimialoista. Helsingistä löytyy kuitenkin työmaa, jossa kierrätyksen toteuttaminen on herättänyt jopa kansainvälistä huomiota.

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä
Lisää ajankohtaisia artikkeleita