Vastuullisuus sijoitustoiminnassa

Vastuullisuus on osa Ilmarisen jokapäiväistä toimintaa. Tutustu tarkemmin, miten vastuullisuus näkyy sijoitustoiminnassamme.

Vastuullisuus on osa kaikkia sijoituspäätöksiämme 

Tehtävämme on sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Siksi otamme huomioon kaikissa sijoituspäätöksissämme ympäristön, ihmisoikeudet ja hyvän hallinnon näkökulmat. Tämä pienentää sijoitustoiminnan riskejä pitkällä aikavälillä. Näkökulmien huomioimisella katsomme olevan vaikutusta myös sijoitusten tuottoihin.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet on hallituksemme hyväksymä asiakirja, joka ohjaa kaikkia sijoituspäätöksiämme. Periaatteet on jaettu kolmeen osaan.

  • Ympäristöperiaatteet
  • Ihmisoikeusperiaatteet
  • Omistajaohjauksen periaatteet

Periaatteet kattavat kaikki kolme näkökulmaa, joihin vastuullinen sijoittaminen yleensä jaetaan: ympäristö (Environment), sosiaalinen vastuu (Social) ja hyvä hallinto (Governance). Tämä jaottelu tunnetaan myös lyhenteellä ESG.

Katso alta video, jossa Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula kertoo Ilmarisesta vastuullisena sijoittajana.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullisen sijoittamisen periaatteemme hyväksyy hallitus ja ne koskevat kaikkia sijoituspäätöksiä.

Lataa vastuullisen sijoittamisen periaatteemme 2021 (pdf)

Vastuullisen sijoittamisen käytännön ohjeet 

Käytännön ohjeemme linjaavat käytäntöjä, joilla vastuullisen sijoittamisen periaatteita toteutetaan. 

Lataa vastuullisen sijoittamisen käytännön ohjeemme 2021 (pdf)

Vastuullisen sijoittamisen PRI-raportit

Raportoimme vuosittain sijoitustoiminnastamme kansainvälisen Principles of Responsible Investment (PRI) -yhteistyön periaatteiden mukaisesti. Löydät vastuullisen sijoittamisen PRI-raporttimme tältä sivulta.

Pohjoismaisten eläkesijoittajien vaikuttamisyhteistyö NEC

Vaikutamme sijoituskohteisiin osana pohjoismaisten eläkesijoittajien NEC-yhteistyötä (Nordic Engagement Cooperation). Voit katsoa vuosittaiset vaikuttamisraportit tältä sivulta.

Vuosi- ja yritysvastuuraportti

Tietoja sijoitustemme hiilijalanjäljestä ja ESG-näkökulmien huomioimisesta löydät vuosi- ja yritysvastuuraportistamme. Raportista löydät myös kansainvälisen TCFD-ohjeistuksen mukaiset tiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Tutustu yritysvastuuraportteihimme Taloudellisia tietoja -osiossa.