Vastuullisuus sijoitustoiminnassa

Vastuullisuus on osa Ilmarisen jokapäiväistä toimintaa. Tutustu tarkemmin, miten vastuullisuus näkyy sijoitustoiminnassamme.

Vastuullisuus on osa kaikkia sijoituspäätöksiämme 

Tehtävämme on sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Siksi otamme huomioon kaikissa sijoituspäätöksissämme ympäristön, ihmisoikeudet ja hyvän hallinnon näkökulmat. Tämä pienentää sijoitustoiminnan riskejä pitkällä aikavälillä. Näkökulmien huomioimisella katsomme olevan vaikutusta myös sijoitusten tuottoihin.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet on hallituksemme hyväksymä asiakirja, joka ohjaa kaikkia sijoituspäätöksiämme. Periaatteet on jaettu kolmeen osaan.

  • Ympäristöperiaatteet
  • Ihmisoikeusperiaatteet
  • Omistajaohjauksen periaatteet

Periaatteet kattavat kaikki kolme näkökulmaa, joihin vastuullinen sijoittaminen yleensä jaetaan: ympäristö (Environment), sosiaalinen vastuu (Social) ja hyvä hallinto (Governance). Tämä jaottelu tunnetaan myös lyhenteellä ESG.

Katso alta video, jossa Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula kertoo Ilmarisesta vastuullisena sijoittajana.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullisen sijoittamisen periaatteemme hyväksyy hallitus ja ne koskevat kaikkia sijoituspäätöksiä.

Lataa vastuullisen sijoittamisen periaatteemme (pdf)

Ilmastotiekartta

Ilmastotiekartta kuvaa välitavoitteita, toimenpiteitä ja työkaluja, joilla tavoittelemme eläkevarojen hiilineutraalia sijoittamista vuoden 2035 loppuun mennessä.

Lataa Ilmarisen ilmastotiekartta (pdf)

Luonnon monimuotoisuus -tiekartta

Luonnon monimuotoisuus -tiekartta kertoo, miten Ilmarinen ottaa sijoituspäätöksissään huomioon luonnon monimuotoisuuden. 

Lataa Luonnon monimuotoisuus -tiekartta (pdf)

Vaikuttavuus Ilmarisen sijoitustoiminnassa

Vaikuttavuuden näkökulmasta päämäärämme on sijoittaa siten, että riskiin sopeutetun taloudellisen tuoton ohella edistetään kestävän kehityksen tavoitteita. Käymme tässä dokumentissa läpi, mitä vaikuttavuudella tarkoitetaan sijoitusten yhteydessä. Lisäksi luomme perustan vaikuttavuuskehikollemme sen avulla, miten nykyisin määrittelemme ja tulevaisuudessa suunnittelemme ja mittaamme vaikuttavuutta sijoitustoimintamme yhteydessä.

Lue tarkemmin: Vaikuttavuus ja kestävän kehityksen tavoitteet Ilmarisen sijoitustoiminnassa (pdf)

Vastuullisen sijoittamisen PRI-raportit

Raportoimme vuosittain sijoitustoiminnastamme kansainvälisen Principles of Responsible Investment (PRI) -yhteistyön periaatteiden mukaisesti. Löydät vastuullisen sijoittamisen PRI-raporttimme tältä sivulta.

Pohjoismaisten eläkesijoittajien vaikuttamisyhteistyö NEC

Vaikutamme sijoituskohteisiin osana pohjoismaisten eläkesijoittajien NEC-yhteistyötä (Nordic Engagement Cooperation). Voit katsoa vuosittaiset vaikuttamisraportit tältä sivulta.

Toimintamme on vastuullista ja sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti.

Tervetuloa asiakkaaksi!