Ympäristöperiaatteet määrittävät ilmastotavoitteemme

Ympäristöperiaatteemme ovat osa vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme. Niissä asetamme konkreettiset tavoitteet sille, miten otamme ympäristön huomioon sijoituspäätöksissämme. Keskiössä on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen varautuminen.

Ympäristöperiaatteet ottavat huomioon ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet 

Ympäristöstä ja sidosryhmistään huolehtiva yritys menestyy myös taloudellisesti pitkällä aikavälillä.

Ympäristöllä on keskeinen vaikutus meidän kaikkien terveyteen ja hyvinvointiin. Siksi on luonnollista, että ympäristö on yksi vastuullisuustyömme keskeisistä teemoista. Ympäristöllä tarkoitetaan sijoitustoimintamme osalta sekä rakennettua ympäristöä, kulttuuriympäristöä että luonnonvaraista ympäristöä.

Ilmastoperiaatteet

Ilmastoperiaatteet ovat osa ympäristöperiaatteitamme.

Ilmastonmuutos on merkittävä globaali uhka, joka voi muuttua kriisiksi, mikäli yhteiskunnan eri toimijat eivät ryhdy toimiin.

Päästöjen vähentäminen ei voi olla vapaaehtoisuuteen perustuva toimi, vaan edellytys yhteiskunnallisen vakauden säilymiselle. Ilmastonmuutoksen tuomista haasteista huolimatta siihen liittyy merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Olemme globaali sijoittaja ja sijoituksistamme syntyy vaikutuksia maapallon eri puolilla. Tämän vuoksi meidän on otettava ilmastonmuutos huomioon systemaattisella ja tulevaisuuteen katsovalla tavalla.

Ilmastotekijöiden integroinnilla sijoituspäätöksiin voimme osaltamme olla mukana rakentamassa kestävää, oikeudenmukaista siirtymää tukevaa ja menestyksekästä tulevaisuutta sekä edesauttaa sijoitustoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

Hiilineutraalit eläkevarat vuoden 2035 loppuun mennessä

Vuonna 2019 asetimme ilmastoperiaatteissamme uuden tavoitteen sijoittaa hoitamamme eläkevarat hiilineutraalisti 2035 mennessä. Tavoitteeseen kuuluu ensisijaisesti se, että vaikutamme sijoituskohteisiin, jotta ne toteuttaisivat todellisia päästövähennyksiä.

Lataa vastuullisen sijoittamisen periaatteemme (sis. ympäristöperiaatteet (pdf)

Ympäristöperiaatteiden käytännön ohjeistus 

Ympäristöperiaatteiden käytännön ohjeistus on osa vastuullisen sijoittamisen käytännön ohjeistustamme.

Käytännön ohjeissa kerrotaan tarkemmin keinoista, joilla vastuullisen sijoittamisen periaatteita sovelletaan sijoituspäätöksiin.

Lataa käytännön ohjeet ympäristöä koskevasta kohdasta (pdf)