Sijoitamme eläkevaroja kestävästi

Sijoitusteesit ovat sijoitustoimintaamme ohjaavia periaatteita. Ne kertovat, miten sijoitustoimintamme on organisoitu ja miten onnistumme tehtävässämme.

Eläkevarojen sijoittamisen teesit

Tärkein päätös
Strategisen allokaation valinta on keskeisin tuoton ja riskin määrittäjä. 

Sijoittamisen aikajänne
Pitkäkestoiset eläkevastuut sekä niiden luotettavasti ennustettavat kassavirrat mahdollistavat pitkäjänteisen sijoittamisen. 

Riskinotto
Sijoitusriskiä otetaan riittävän tuoton aikaansaamiseksi. Tuoton lähteet muuttuvat ajan myötä ja hyödynnämme muutokset aktiivisesti. 

Markkinoiden tehokkuus
Lisäarvon tuottamiseksi hyödynnämme markkinoiden ajoittaista tehottomuutta. 

Riskien hallinta
Sijoituksen riskejä hajautetaan tuoton optimoimiseksi. Kaikkia riskejä ei voi täysin ennakoida. 

Resurssit ja kustannustehokkuus
Tuottoja arvioidaan aina kokonaiskustannuksen jälkeen. Ulkoistamme vain niitä toimintoja, joita emme pysty itse pysty hoitamaan lisäarvoa tuottavasti ja kustannustehokkaasti.