Työn muokkaus mielenterveyden häiriöissä

Työn muokkaus tukee työntekijän työssä jaksamista. Työtä voi muokata monella tapaa. Myös voimavarojen tukeminen on työn muokkausta. Keskustelkaa eri vaihtoehdoista yhdessä työntekijän kanssa ja sopikaa muokkauksista yhdessä.

Muokkaa työtä yksilöllisesti

Kun työntekijällä on mielenterveyden häiriöitä, kohdista työn muokkaukset niihin työtä hankaloittaviin oireisiin, joista työntekijä kärsii. Jos esimerkiksi unihäiriöt ovat ensisijainen oire ja vaikuttavat työntekijän keskittymiskykyyn, sopikaa joustavammista työajoista, jos se on kyseisessä työssä mahdollista.

Muista, että muokkaaminen on yksilöllistä. Esimerkiksi etätyöstä sopiminen voi auttaa keskittymiskyvyn haasteisiin, kun keskittyminen työskentelyyn sujuu kotona paremmin kuin työpaikalla. Keskittymiskyvyn haasteet voivat toisaalta myös ilmetä siten, että nimenomaan työpaikalla oleminen tukee työssä jatkamista, kun tukea käytännön asioissa on helposti saatavissa.

Keskustele aina ensin työntekijän kanssa työn muokkaamisesta ja eri vaihtoehdoista. Muista, ettei työn muokkaamisen tarvitse perustua pelkästään työn rajoittamiseen ja karsimiseen. Myös voimavarojen tukeminen on työn muokkausta. Voit lisätä työn voimavaroja esimerkiksi varmistamalla rauhallinen työskentelytila, selkeyttämällä työtehtäviä ja tukemalla mielialan ja tunteiden säätelymahdollisuuksia.

Huomioi työyhteisö

Ota huomioon myös se, miten muokkaukset vaikuttavat muuhun työyhteisöön. Vaikka et saa keskustella työntekijän terveydentilasta tai sairaudesta työyhteisön kanssa, sinun tulee kertoa, minkälaisista muokkauksista olette sopineet ja miten pitkäksi aikaa. Työn muokkaukset toimivat tutkitusti parhaiten silloin, kun työyhteisö kokee ne oikeudenmukaisina ja perusteltuina.

Kun olette sopineet muokkauksista työntekijän kanssa, muista keskustella ja sopia myös siitä, miten arvioitte niiden toimivuutta. Seuraa etenkin alkuun säännöllisesti työntekijän kanssa, miten muokattu työ sujuu. Arvioikaa yhdessä, onko tarvetta lisämuokkauksille tai muokkausten purkamiselle.

Muista, että työtä voi muokata hyvin erilaisissa tilanteissa. Sitä voi ja kannattaa muokata jo varhaisessa vaiheessa. Toisaalta työn muokkaus voi tulla ajankohtaiseksi pitkältä sairauslomalta palaamisen, osasairauspäivärahan tai työkokeilun kohdalla. Muokkauksesta sovitaan usein määräajaksi. Toisaalta joissain tilanteissa on tarpeen sopia pysyvästä työnkuvan muutoksesta. Esimerkiksi kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalle ei lähtökohtaisesti suositella vuorotyötä.

Esimerkkejä työn muokkauskeinoista mielenterveyden häiriöissä

Lue alta konkreettisia esimerkkejä, miten voit muokata työtä eri tilanteissa.

Keskittymiskyky ja muisti

 • Rajaa työtehtäviä niin, että työntekijän on mahdollista keskittyä vain tiettyyn tai tiettyihin työtehtäviin.
 • Pilko työtehtävät pienempiin osiin.
 • Muokkaa tavoitteita tai aikatauluja.
 • Rauhoita työympäristösi niin, että on mahdollista keskittyä työhön ilman jatkuvia keskeytyksiä. 
 • Järjestele työaikaa: säännöllinen tai lyhennetty työaika, ylitöiden välttäminen, siirtyminen ilta- tai yövuorotyöstä päivätyöhön.
 • Edistä joustoja esim. antamalla mahdollisuus etätyöhön ja lomapäivien jaksottamiseen.
 • Etsi vaihtoehtoja työmatkojen tekemiseen.

Sosiaaliset tilanteet

 • Nimeä työntekijälle työpari tai tukihenkilö.
 • Mahdollista työskentely pienemmässä ryhmässä.
 • Vähennä työn sosiaalista kuormitusta esimerkiksi vähentämällä asiakastyötä tai esihenkilövastuuta.
 • Järjestä työntekijälle mahdollisuus tarvittaessa poistua vaikealta tuntuvista tilanteista.

Mielialan ja tunteiden säätely

 • Kannusta ja anna palautetta onnistumisista.
 • Mahdollista riittävä tauotus ja palautuminen työaikana.
 • Jos työn luonteeseen sopii, mahdollista musiikin kuuntelu työnteon aikana.
 • Sovi selkeät työtehtävät ja järjestä mahdollisuus onnistua työssä.