Code of Conduct eli liiketoimintaperiaatteet

Tapamme toimia säännösten ja arvojen mukaisesti on määritelty Code of Conduct -periaatteissa. Ne toimivat katto-ohjeena luotettavan hallinnon tarkemmille ohjeille. 

Code of Conduct määrittelee tapamme toimia  

Tehtävämme on varmistaa, että asiakkaamme saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Tämän tavoitteen eteen tekemäämme työtä ohjaa kolme keskeistä arvoa: vastuullisesti, avoimesti ja yhdessä menestyen.

Code of Conduct on asiakirja, joka kokoaa toimintamme keskeiset liiketoimintaperiaatteet. Ne ovat luonteeltaan pysyviä, mutta niitä päivitetään tarvittaessa. Päivittämisestä vastaa compliance officerimme. 

Liite:

Lataa Code of Conduct -periaatteet (pdf)