Toimenpiteet työpaikalla, kun haasteet eivät liity sairauteen

Kun työntekijäsi haasteet tai ongelmat eivät liity hänen terveydentilaansa, sinun on hyvä esihenkilönä miettiä ratkaisuja tilanteeseen yhdessä työntekijäsi kanssa.

Taustalla voi olla monia syitä

Työntekijän ongelmat eivät aina liity terveydentilaan. Työssä ilmenevät ongelmat voivat liittyä esimerkiksi

 • riittämättömään osaamiseen 
 • motivaation laskuun 
 • työyhteisöongelmiin 
 • kiusaamiseen 
 • rooliepäselvyyksiin  
 • elämän taitekohtiin, esim. vanhempainvapaalta paluu 
 • työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen 
 • vaikeaan elämäntilanteeseen 

Jos työntekijäsi ongelmat ovat työn ulkopuolella tai johtuvat hänen vaativasta elämäntilanteestaan, pyri vähentämään hänen työstään ylimääräinen kuormitus, kunnes asiat ovat ratkenneet.

Kuinka tukea työntekijää haastavassa tilanteessa?  

 • Keskustele työntekijän kanssa hänen motivaatiostaan.  
 • Auta tehtävien priorisoinnissa.  
 • Selkeytä työn tavoitteita ja tehtäväkuviatyönjakoa ja vastuita.  
 • Huolehdi työvälineiden ja järjestelmien toimivuudesta​.   
 • Lisää työn vaihtelevuutta, itsenäisyyttä, joustomahdollisuuksia tai vaikuttamisen mahdollisuuksia omaa työtä ja työyhteisöä koskeviin asioihin​.  
 • Muokkaa työmäärää ja työtahtia.  
 • Huolehdi riittävästä ja oikea-aikaisesta tiedonkulustaperehdytyksestä ja osaamisen kehittämisestä.   
 • Laadi yhteis työyhteisön toimintaa tukevia toimintatapoja, pelisääntöjä ja käytäntöjä​.  

Sinun kannattaa pitää mielessä, että aina ei tarvita toimenpiteitä. Monet ongelmat ratkeavat keskustelemalla. Silloin kun arvioitte työntekijän kanssa, että työn muokkaus on tarpeen, siihen on olemassa paljon erilaisia keinoja.

Käytä työn muokkauksen monia keinoja

Mitä työn muokkaus on? Työn muokkaus tarkoittaa niitä toimia, joilla työ saadaan vastaamaan työntekijän työ- ja toimintakykyä.  

Esimerkkejä työn muokkauksen keinoista:  

 • Työtehtävien rajaaminen: keskittyminen vain joihinkin tai johonkin työtehtävään tai tehtäväalueeseen, ei limittäin tehtäviä töitä 
 • Työkuormituksen säätäminen: tavoitteiden muokkaaminen voimavarat huomioon ottaviksi 
 • Aikatauluvapaat työtehtävät  
 • Sopivampien työvälineiden hankkiminen 
 • Yhteistyön ja osaamisen kehittäminen työparityöskentelyllä tai työryhmäkokoonpanoja muuttamalla  
 • Työympäristön rauhoittaminen: oma työtila, mahdollisuus keskittyä työhön ilman jatkuvia keskeytyksiä 
 • Työaikajärjestelyt: säännöllinen työaika, ylitöiden välttäminen, lyhennetty työaika, siirtyminen ilta- tai yövuoroja sisältävästä työstä päivätyöhön  
 • Joustomahdollisuuksien lisääminen: etätyömahdollisuus, lomapäivien jaksottaminen.   

Jos työntekijän haasteet liittyvät osittain tai kokonaan terveydentilaan, löydät lisää tietoa täältä.