Sairauspoissaololaskuri

Sairauspoissaolot tulevat työnantajalle kalliiksi, sillä tekemättä jääneestä työstä ja sijaisten palkkaamisesta koituu kustannuksia. Sairauspoissaoloja vähentämällä yrityksesi voi säästää merkittäviä summia. Sairauspoissaololaskurilla voit arvioida työntekijän sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia. Sivun lopusta löydät tarkempaa tietoa sairauspoissaoloprosentista.

Täytä yrityksesi tiedot

Yhteenveto

Sairaus­poissaolo­päiviä vuodessa yhteensä
0,00 työpäivää
Sairaus­poissaolo­kustannukset vuodessa yhteensä
0,00

Poissaolojen vaikutukset eri prosenteilla

Sairaus­poissaolo­prosentti Sairaus­poissaolo­päiviä vuodessa yhteensä Sairaus­poissaolo­kustannukset vuodessa yhteensä

Mikä on sairauspoissaoloprosentti ja miten se muodostuu?

Sairauspoissaoloprosentti kertoo, kuinka paljon henkilöstö sairastaa. Sairauspoissaoloja on työpaikalla aina jonkin verran ja lisääntyessään ne tulevat työntajalle kalliiksi. Mitä suurempi sairauspoissaoloprosentti on, sitä suuremmat ovat tekemättä jääneestä työstä ja sijaisten palkkaamisesta koituvat kustannukset. Sairauspoissaoloprosentti lasketaan jakamalla sairauspoissaoloaika teoreettisella säännöllisellä työajalla, ja tulos kerrotaan sadalla prosentilla prosenttilukeman saamiseksi.

Sairauspoissaoloprosentti on yksi tavallinen mittari työkykyjohtamisen tuloksia arvioitaessa. Keskimääräiset sairauspoissaoloprosentit vaihtelevat yritysten toimialoittain.