Kun työntekijäsi jää eläkkeelle

Työntekijän eläkkeelle jääminen tulee ajankohtaiseksi yleisimmin silloin, kun hän jää vanhuuseläkkeelle. Lue tältä sivulta, mitä sinun työnantajana on hyvä tietää ja miten tulee toimia, kun työntekijäsi jää eläkkeelle.

Milloin työntekijä voi jäädä eläkkeelle?

Työntekijäsi voi jäädä vanhuuseläkkeelle valintansa mukaan 63–68-vuotiaana. Työntekijäsvoi jäädä eläkkeelle aikaisintaan, kun hän on täyttänyt alimman vanhuuseläkeikänsä. Alin vanhuuseläkeikä riippuu hänen syntymävuodestaan. Vastaavasti hän voi jatkaa töissä siihen saakka, että hän täyttää ylimmän vanhuuseläkeikänsä.

Eläkeiät on jokaiselle ikäluokalle erit. Työntekijäsi voi tarkistaa oman eläkeikänsä OmaEläkkeessä.

Lue lisää alimmasta ja ylimmästä vanhuuseläkeiästä

Työeläke.fi:n sivulta löydät laskurit, joiden avulla voit laskea eläkkeeseen liittyviä arvioita. Laskurit ovat suuntaa antavia.

Työntekoa voi jatkaa ylimmän vanhuuseläkeiän jälkeenkin, mutta vakuuttamisvelvollisuutesi päättyy

Työntekijäsi voi jatkaa työntekoa vielä ylimmän vanhuuseläkeikänsä jälkeenkin, jos niin sovitte, mutta silloin sinun ei tarvitse enää vakuuttaa häntä TyEL-vakuutuksella.

Vuonna 2017 tehdyn eläkeuudistuksen jälkeen eläkkeellesiirtymisikä nousee asteittain. Vuonna 1957 syntyneiden alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta ja 9 kuukautta ja ylin eläkeikä 68 vuotta. Syntymävuosi ratkaisee eläkkeellesiirtymisiän.

Työnantajana velvollisuutesi on vakuuttaa työntekijäsi, kunnes hän täyttää ylimmän vanhuuseläkeikänsä. Alta näet työntekijöittesi ylimmän vanhuuseläkeiän. Jos työntekijäsi on syntynyt

 • vuonna 1957 tai aikaisemmin, vakuuttamisvelvollisuutesi päättyy, kun hän on täyttänyt 68 vuotta 
 • vuonna 19581961, vakuuttamisvelvollisuutesi päättyy, kun hän on täyttänyt 69 vuotta 
 • vuonna 1962 tai sen jälkeen, vakuuttamisvelvollisuutesi päättyy, kun hän on täyttänyt 70 vuotta. 

Toimi näin, kun työntekijäsi jää vanhuuseläkkeelle

 1. Kun työntekijäsi kertoo sinulle, että hän haluaa jäädä vanhuuseläkkeelle, kehota häntä hakemaan sitä. Vanhuuseläke ei ala automaattisesti. Kerro hänelle seuraavat asiat:

  1. Täytä eläkehakemus noin kuukautta ennen kuin haluat eläkkeesi alkavan. Ennen eläkkeen alkamispäivää työsuhteesi päättyy. Päättymispäivästä sovitaan yhdessä.
  2. Tee eläkehakemus Ilmarisen OmaEläke-palvelussa. Sieltä näet, kuinka paljon sinulle on kertynyt eläkettä eri työsuhteista, ja saat eläkepäätöksen nopeasti. Tutustu sivuumme 'Eläkkeen hakeminen', josta löytyy kattavat ohjeet eläkkeen hakemiselle.
  3. Saat Ilmarisesta ensin väliaikaisen eläkepäätöksen. Jos haet eläkettä verkossa, saat väliaikaisen eläkepäätöksen jo saman päivän aikana hakemuksen lähettämisestä. Tutustu sivuumme Kun saat eläkepäätöksen', josta löytyy ohjeistusta, miten toimia eri eläkepäätösten jälkeen.
 2. Kun työntekijäsi jää vanhuuseläkkeelle, päätä hänen työsuhteensa. Sovi päättymispäivästä yhdessä työntekijäsi kanssa. Valitkaa päättymispäiväksi jonkin kuukauden viimeinen päivä, koska eläke alkaa aina kuukauden alussa. Näin työntekijäsi saa ensimmäisen eläkkeensä heti viimeisen palkkansa jälkeen, eikä hänen ansioihinsa tule katkosta. Lue tulorekisterin sivulta miten vanhuuseläkkeelle siirtyminen ilmoitetaan tulorekisteriin (vero.fi).

 3. Ilmoita tulorekisteriin eläkkeelle jäävän työntekijäsi työsuhteen eli palvelussuhteen päättymistieto ja loppupalkka. Ilmoita nämä tavalliseen tapaan palkkatietoilmoituksella. Tieto siirtyy tulorekisteristä meille Ilmariseen.

  Mikäli työntekijä jatkaa eläkkeen rinnalla saman työnantajan palveluksessa, työsuhteen päättymispäivä on siitä huolimatta ilmoitettava tulorekisteriin syyllä eläkkeelle siirtyminen.

  Työsuhteen päättymistieto

  Kun ilmoitat työsuhteen päättymistiedon, kerro työsuhteen päättymispäivä ja -syy. Jos maksat loppupalkan useassa erässä, anna työsuhteen päättymistieto jokaisessa loppupalkkaa koskevassa palkkailmoituksessasi.

  Loppupalkka

  Loppupalkka on palkka, jonka maksat työntekijällesi, kun hänen työsuhteensa päättyy. Loppupalkka voi sisältää esimerkiksi ylityökorvausta, lomarahaa, lomakorvauksia, korvauksia pitämättä jääneistä työajan lyhennysvapaista sekä muita vastaavia suorituksia. Loppupalkkaan sisältyvät myös tulospalkkiot ja muut ansiot, jotka maksat työntekijällesi jälkikäteen.

  Jos maksat loppupalkan yhdessä erässä, ilmoita se tulorekisteriin samalla kun ilmoitat työsuhteen päättymistiedon.

Mitä muita eläkelajeja on?

Työntekijän eläkkeelle jääminen voi tulla ajankohtaiseksi muulloinkin, kuin hänen jäädessä vanhuuseläkkeelle. Tutustu alta muihin eläkelajeihin.

 1. Osittaisella vanhuuseläkkeellä työntekijäsi voi itse päättää, kuinka paljon töitä tekee. Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voi jäädä 61-vuotiaana. Vuonna 2025 osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee 62 vuoteen. Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä.

 2. Työntekijäsi voi saada työkyvyttömyyseläkkeen, jos hän ei ole täyttänyt alinta eläkeikäänsä, ja kun hänen työkykynsä on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan. Määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen, eli kuntoutustuen, työntekijäsi voi saada silloin, kun arvioimme hänen työkykynsä paranevan. Kuntoutustukea saa kuntoutumisensa ajaksi, eli siksi ajaksi, joka kuluu työkyvyn palautumiseen. 

  Lue lisää työkyvyttömyyseläkkeestä
  Lue lisää kuntoutustuesta

 3. Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki voidaan myöntää myös osatyökyvyttömyyseläkkeenä tai osakuntoutustukena, jos työntekijän työkyky on osittain heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan.

  Lue lisää osatyökyvyttömyyseläkkeestä

 4. Lesken ja lapsen perhe-eläke

  Jos työntekijäsi menehtyy, hänen leskensä ja lapsensa voivat saada perhe-eläkettä. Perhe-eläkettä haetaan täyttämällä sähköinen hakemus.

   Lue lisää lesken ja lapsen perhe-eläkkeestä.

 5. Työntekijäsi kannattaa tutustua työuraeläkkeeseen, jos hänellä on takanaan vähintään 38 vuoden työura rasittavassa sekä kuluttavassa työssä ja työkykyyn vaikuttava sairaus. Työuraeläkkeelle on voinut siirtyä 1.2.2018 alkaen.

  Lue lisää työuraeläkkeestä.

Työskentelyn jatkaminen eläkkeellä

Työntekijäsi voi tehdä töitä vanhuuseläkkeellä ja osittaisella vanhuuseläkkeellä ollessaan eikä se vaikuta hänelle maksettavaan bruttoeläkkeeseen. Sovi erikseen työntekijäsi kanssa hänen työskentelystään eläkkeen rinnalla. Työkyvyttömyys- tai työuraeläkkeellä työntekijäsi voi ansaita vain tietyn määrän. Hän voi selvittää henkilökohtaisen ansiorajansa OmaEläke-palvelustamme.

Lue lisää työskentelystä eläkkeellä

Työskentelyn jatkaminen osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai osakuntoutustuella

Jos työntekijäsi on siirtymässä osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai osakuntoutustuelle ja hän jatkaa työn tekoa eläkkeen rinnalla, tarvitsemme eläkepäätöksen antamista varten tiedot osapäivätyön ansioista. Tulorekisteriin ilmoitettujen ansioiden perusteella emme voi antaa eläkepäätöstä. Ilmoita osapäivätyön ansiot Ilmarisen verkkosivuilla (linkki alempana) tai työntekijälle ennakkopäätöksen mukana lähetetyllä eläkkeellesiirtymisilmoituslomakkeella. Jos emme ole saaneet ansioita eläkkeellesiirtymisilmoituksen yhteydessä, teemme teille ansiotietopyynnön.

Avaa työnantajan ilmoitus osapäivätyön ansioista (verkkolomake)

Ansioihin lasketaan mukaan kaikki työstä maksettavat veronalaiset bruttotulot; palkat, lomarahat, lisät, tulospalkkiot ja luontoisedut. Kuukausittain maksettavan rahapalkan lisineen ja luotoisetuineen on jäätävä sen verran alle ansiorajan, että satunnaisesti vuoden aikana maksettavat lomarahat ja tulospalkkiot sopivat ansiorajaan. Lomarahat ja tulospalkkiot tulee laskea/arvioida osapäivätyön ansion perusteella ja jyvittää koko vuodelle eli jakaa kahdellatoista. Näin laskettujen ansioiden yhteismäärän tulee pysyä kuukausitasolla alle sallitun ansiorajan. Myös vuositasolla ansioiden tulee olla ansiorajan mukaiset. Vuosiansio eläkkeen rinnalla tehtävästä työstä on eläkkeen ansioraja kerrottuna kahdellatoista.

Työnantaja, näitä tietoja saatamme kysyä työntekijääsi liittyen

Kun saamme työntekijäsi lähettämän työkyvyttömyyseläke tai kuntoutushakemuksen, emme automaattisesti pyydä sinulta tietoja koskien työntekijäsi työtehtäviä, työssä selviytymistä tai mahdollisuuksia muokata hänen työtehtäviään.

Pyydämme tätä niin sanottua työnantajan lausuntoa vain, jos tarvitsemme tietoja työntekijäsi eläke- tai kuntoutusratkaisun tekemiseksi. Näiden lisätietojen pyytäminen edellyttää, että ne ovat välttämättömiä ja merkitykseltään painavia käsittelyssä olevan asian ratkaisemiseksi.

Työnantajana sinulla on paras käsitys työn sisällöstä ja työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssään. Jos työntekijän sairaus pitkittyy ja hänen työkykynsä on uhattuna, on tärkeä järjestää työterveysneuvottelu, johon osallistuvat työntekijä, työnantaja ja työterveyshuolto. Neuvottelusta laadittu muistio on hyvä toimittaa meille työterveyshuollon tekemän B-lääkärilausunnon liitteenä.

Työuraeläkehakemuksissa eläkkeenhakija toimittaa itse työnantajan lausunnon työnsä sisällöstä. Jos liite puuttuu, pyydämme sen suoraan työnantajalta.