Mitkä palkat kuuluvat TyEL-vakuutukseen?

Työnantajana maksat TyEL-maksun palkoista. Tämä niin sanottu TyEL-palkka on se korvaus, jonka maksat työntekijöittesi tekemästä työstä. TyEL-palkkaan sisältyvät muun muassa rahapalkka sekä luontoisedut. TyEL-palkka on yleensä sama kuin veron ennakonpidätyksen alainen palkka.

Mistä TyEL-maksua maksetaan?

TyEL-maksu maksetaan niin sanotuista TyEL-palkoista. Alla olevista esimerkeistä ja alasvetovalikoista voit tarkistaa, onko maksamasi palkka, palkkio tai muu korvaus TyEL-palkkaa vai ei.

Kattavimman tiedon TyEL-palkaksi luettavista palkkalajeista löydät Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelusta (telp.fi).

Kun ilmoitat palkan tulorekisteriin, tarvitset myös tulolajin. Tulolaji ilmaisee, minkälainen tulo on kyseessä. Tulorekisterin tulolajit vastaavat yleisimpiä palkkahallinnon käytössä olevia palkkalajeja. 

Katso täältä tulorekisterin tulolajit (vero.fi).
Tutustu, miten palkka ilmoitetaan tulorekisteriin

Mikä on TyEL-palkkaa?

TyEL-palkkaa on esimerkiksi

 • rahapalkka 
 • ylityökorvaus 
 • sunnuntailisä tai muu lisä 
 • vuosilomapalkka ja -korvaus 
 • bonus eli tulospalkkio 
 • luontoisedut 
 • työnantajan maksama sairausajan palkka 
 • luottamustoimi- ja kokouspalkkio, jos on työsuhteessa
 • työpanokseen perustuva osinko
 • muu säännöllinen lisä (työaika- ja poikkeustilakorvausten yhteissumma, joita maksetaan säännöllisesti ja jotka lasketaan säännöllisen työajan ansioon).
 • vastikevapaan korvaus (tietyillä aloilla käytössä oleva korvaus, jota maksetaan työsuhteen päättyessä pitämättömistä vapaapäivistä)
 • palkanosaksi sovittu työsuhdepolkupyöräetu
 • palkanosaksi sovittu työsuhdematkalippuetu
 • ehdollinen osakepalkkio.

Mikä ei ole TyEL-palkkaa?

TyEL-palkkaa eivät ole esimerkiksi

 • verottomat matkakorvaukset 
 • verottomat päivärahat 
 • työkalukorvaukset 
 • erorahat- ja korvaukset  
 • optiot ja osingot 
 • rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti.

Katso tarkentavat TyEL-palkkaperusteet

Katso alta yleisimpien palkkojen, palkkioiden ja muiden korvausten osalta taulukot, joista näet, mikä on TyEL-palkkaa ja mikä ei.

Palkkalaji TyEL?
Kuukausi-, tunti-, urakka tai palkkiopalkka Kyllä
Alle ennakonpidätyksen jäävät palkat
(esimerkiksi opiskelija)
Kyllä
Irtisanomisajan palkka lakisääteiseltä
irtisanomisajalta
Kyllä
Vahingonkorvauksena maksettava irtisanomisajan
palkka lakisääteistä pidemmältä ajalta
(eroraha, kultainen kädenpuristus)
Ei
Korvaus irtisanomisesta lomautuksen aikana Ei
Kilpailunrajoituskorvaus Ei
Työharjoittelu, oppisopimus, työkokeilu
tai koulutussopimus, jos työntekijä työsuhteessa
Kyllä
Työllistämistue avulla palkatun työntekijän kokonaispalkka
(työllistämistuki, yhdistelmätuki)
Kyllä
Työharjoittelu, työkokeilu työmarkkinatuella,
jos ei työsuhdetta
Ei
Ulkomaantyöstä maksettu vakuutuspalkka Kyllä
Konkurssissa valvotut ennen konkurssia
erääntyneet palkkasaatavat
Kyllä
Palkkalaji TyEL?
Vuosilomapalkka, vuosilomakorvaus,
lomaltapaluuraha, lomapalkan korotus
Kyllä
Lomakorvaus työsuhteen päättyessä Kyllä
Palkkalaji TyEL?
Työnantajan maksama sairaus- ja
osasairausajan palkka
Kyllä
Työnantajan maksama tapaturma-ajan palkka Kyllä
Sairauskassan täydennyspäiväraha Ei
Kelasta saatu päiväraha Ei
Tapaturmavakuutuksesta saatu päiväraha Ei
Äitiysvapaa-ajan palkka Kyllä
Muu palkallinen poissaolo Kyllä
Palkattomat poissaolot Ei

Työnantaja vastaa suojavaatteiden ja suojavälineiden puhtaanapidosta, huollosta ja mahdollisista tarkastuksista.

Työvaatteiden (suojavaatteiden pesu) pesemisestä maksettu korvaus on työstä maksettua vastiketta, joka otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevana ansiona silloin, kun työvaatteiden huoltovelvoite on työsuhteeseen kuuluva velvoite ja rahakorvausjärjestelystä on sovittu työnantajan ja työntekijöiden kesken.

Palkkalaji TyEL?
Työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaukset
verohallinnon ohjeiden mukaisten määrien osalta
(esim. päiväraha, työväline-, kilometri-, ateria-yöpymiskorvaus, muut matkakulut)
Ei
Verollinen päiväraha Kyllä
Työehtosopimuksen perusteella maksettu verollinen päiväraha,
joka on verohallituksen ohjeita suurempi
Ei
Työsuhdematkalippu, verovapaa osuus Ei
Työsuhdematkalippu, verotettava osuus Kyllä

Veronalaista tuloa ei synny, jos työnantaja kustantaa auton lataamisen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä. Auto voi olla työntekijän oma tai käyttöetuauto. Verovapaus koskee täyssähköautoja ja ladattavia hybridiautoja.

Vuonna 2022 sähköauton latausetu (30 €/kk) oli TyEL:n alaista ansiota. 1.1.2023 alkaen latausetu on muuttunut verovapaaksi. Verovapaus on voimassa 31.12.2025 asti.  

Jos latausetu on osa kokonaispalkkaa, ja latausedun arvo ilmoitetaan tulorekisteriin muuna verovapaana 30 euron arvoisena luontoisetuna, on verovapaan latausedun arvo 1.1.2021 alkaen yhä TyEL:n alaista ansiota.  

Työnantaja voi myös maksaa verovapaasti sähköauton lataamisesta työntekijän kotona aiheutuneet kulut suoraan sähköyhtiölle tai työntekijän maksamaa laskua vastaan. Tällainen verovapaa etu ei ole TyEL-ansiota. 

Palkkalaji TyEL?
Tulospalkkio, bonus, tuotantopalkkio tai -lisä Kyllä
Henkilöstörahaston maksettu bonus tai rahastosta nostettu bonus Ei
Osakepalkkio, kun edun arvo riippuu osakkeiden arvon kehityksestä ja
palkkion lupaamisen ja edun saamisen välillä on vähintään vuosi
Ei
Osakepalkkiosta aiheutuvan veron maksamiseksi annettu korvaus Ei
Optio-oikeus, osingonjako, voitto-osuus Ei
Palkkiot työsuhteessa  
Kokous- tai luentopalkkio Kyllä
Aloite-, rekrytointi- tai vinkkipalkkio Kyllä
Kirjoitus- tai opinnäytetyöpalkkio Kyllä
Palkkiot ilman työsuhdetta  
Kokous- tai luentopalkkio Ei
Aloitepalkkio Ei
Kirjoitus- tai opinnäytetyöpalkkio Ei
Luottamusmies- tai muu luottamustoimipalkkio (työsuhteessa tai vapaaehtoisesti vakuutetulle maksettu) Kyllä
Luottamustoimipalkkio (ilman työsuhdetta eikä vapaaehtoisesti vakuutettu) Ei
Palkkalaji TyEL?
Luontoisetujen, kuten ravinto-, auto-, asunto-, puhelinedun osalta
TyEL-palkkaa on edun ja siitä tehtävän vähennyksen erotus
Kyllä
Vapaaehtoinen eläkevakuutus ja säästöhenkivakuutus
(työnantajan työntekijälle vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja
säästöhenkivakuutuksen maksujen veron ennakonpidätyksen alainen osuus)
Kyllä
Henkilökuntaetuudet, kun niitä ei saada vastikkeena työstä
- liikunta- ja kulttuurisetelit
Ei

Työsuhdepolkupyöräetu ja -matkalippuetu palkan lisänä

Silloin, kun työnantaja antaa työntekijälle polkupyöräedun palkanlisänä, TyEL-ansion määrä vastaa veronalaisen ansion määrää.

Esimerkki 1: Työntekijän rahapalkka on 3500 €/kk. Lisäksi työnantaja antaa työntekijälle polkupyöräedun, jonka arvo on 100 €/kk (1200 €/v = veroton enimmäismäärä). Työntekijälle annettu polkupyöräetu on kokonaan verovapaata tuloa. Työntekijän veronalaisen ansion määrä ja TyEL-ansion määrä on sama eli 3500 €/kk. Polkupyöräedulla ei ole vaikutusta TyEL-ansion määrään.

Esimerkki 2: Työntekijän rahapalkka on 3500 €/kk. Jos työnantajan työntekijälle rahapalkan lisäksi antaman polkupyöräedun määrä on 200 €/kk (2400 €/v), ainoastaan verovapaan tulon määrän ylittävä osuus 100 €/kk (1 200 €/v) on työntekijän veronalaista luontoisetua. Työntekijän veronalainen palkka on polkupyöräedun antamisen jälkeen 3600 €/kk, josta rahapalkan osuus on 3500 € ja polkupyöräedun osuus 100 € eli yhteensä 3600 €/kk. Polkupyöräedusta 100 €/kk (1200 €/v) on verovapaata osuutta. Työntekijän veronalaisen ansion määrä ja TyEL-ansion määrä on sama eli 3600 €/kk. Polkupyöräedun verovapaa osuus 100 €/kk (1200 €/v) jää TyEL-ansion ulkopuolelle ja edun veronalainen osuus 100 €/kk (1200 €/v) luetaan mukaan TyEL-ansioon.

Työsuhdepolkupyöräetu ja -matkalippuetu palkan osana

TyEL-ansion määräytymisen kannalta ongelmallisia ovat tilanteet, joissa polkupyöräetu on sovittu annettavaksi palkanosana. TyEL-ansion määrä muodostuu korkeammaksi kuin verotettavan ansion määrä.

Esimerkki 1: Työntekijän bruttopalkka on 3500 €/kk. Työntekijä ja työnantaja sopivat, että työntekijä saa polkupyöräedun 100 euroa/kk (1200 €/v), ja että polkupyöräetu sisältyy hänen bruttopalkkaansa. Koska polkupyöräetu on verovapaata tuloa 1200 euroon saakka, työntekijälle annettu 1200 euron polkupyöräetu on kokonaan verovapaata tuloa ja pienentää työntekijän ve-ronalaista bruttopalkkaa 3400 euroon/kk. Työntekijän veronalaisen ansion määrä on edun antamisen jälkeen 3400 €/kk. TyEL-ansion määrä on 3500 €/kk, koska palkanosaksi sovittu polkupyöräetu (100 €/kk) on vastiketta työstä. 

Esimerkki 2: Työntekijän bruttopalkka on 3500 €/kk. Jos osapuolet sopivat, että työntekijä saa polkupyöräedun 200 €/kk (2400 €/v), ja että polkupyöräetu sisältyy hänen bruttopalkkaansa, vain edun verovapaan määrän ylittävä osuus (100 €/kk, 1200 €/v) on veronalaista luontoisetua. Polkupyöräedun verovapaa määrä pienentää työntekijän veronalaista bruttopalkkaa. Työntekijän veronalainen bruttopalkka on edun antamisen jälkeen 3400 €/kk, josta rahapalkan osuus on 3300 € ja veronalaisen polkupyöräedun osuus 100 €/kk. Työntekijän verovapaan polkupyöräedun osuus on 100 €/kk. TyEL-ansion määrä on 3500 €/kk, koska palkanosaksi sovittu polkupyöräetu (200 €/kk) on vastiketta työstä.

Palkkalaji TyEL?
Olosuhde-, iltatyö-, yötyö- tai viikonloppulisä Kyllä
Sunnuntaityö- tai ylityökorvaus Kyllä
Ikä- tai palvelusvuosilisä Kyllä
Viikkolepokorvaus Kyllä
Hälytys-, hätätyö-, ylityö-, tai seisokkityökorvaus Kyllä
Työajan tasaamislisät Kyllä
Varallaolo-, pekkaspäivävapaa-, ja arkipyhäkorvaus Kyllä
Lahja - ylimääräinen palkkaerä, esim. jouluraha,
13:nnen kuukauden palkka, palvelusvuosikorvaus tai -lahja
Kyllä
Lahja - merkkipäivän tai muun syyn perusteella annettu
tavanomainen esine- tai rahalahja
Ei
Provisio Kyllä
Palkkalaji TyEL?
Odotusajan palkka saatavan suorituksen viivästyessä
työsuhteen päättyessä
Ei
Työsuhdekeksintökorvaus Ei
Rojalti, käyttökorvaus Ei
Palkkalaji TyEL?
Palvelurahat yleisöltä Kyllä
Urheilijan palkka tai palkkio Ei
Työkorvaus ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle Ei
Työkorvaus ei ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle Ei
Vammaispalvelun perusteella hoitajalle maksettu korvaus Ei