Seuraa, arvioi ja kehitä

Työkykytiedolla johtamisen ottaminen osaksi arkea vaatii pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Hyödynnä asiantuntijoiden ja data-analyytikoiden osaamista. Uudelleenarvioi tavoitteitasi jatkuvasti. Näin voit käyttää tietoa työkykyjohtamisen tukena. 

Analysoimalla kohti tavoitteita

Datalla tarkoitetaan symboleja ja lukuja ilman merkitystä (esimerkiksi 30), mikä yksinään on kovin epäinformatiivista. Informaatioksi data jalostuu, kun sillä voidaan vastata kysymyksiin “kuka, mitä, missä, milloin...?” (esimerkiksi jokaisella työntekijällä on 30 sairauspoissaolopäivää vuodessa). Tiedoksi informaatio saadaan soveltamalla sitä käytäntöön (esimerkiksi miten monta työpäivää muilla työpaikoilla ollaan sairauslomalla?). Viisauden tasolla päästään ymmärryksellä toiminnan perusteista ja kontekstisidonnaisuudesta, kun voidaan vastata kysymykseen “Miksi?” (esimerkiksi mikä selittää, että muilla työpaikoilla ollaan keskimäärin vain 21 päivää sairauden vuoksi pois?).

Analyysi muuttaa datan informaatioksi ja edelleen tiedon viisaudeksi perinteistä tiedolla johtamisen pyramidimallia mukaillen. Saadun tiedon ja viisauden perusteella voit nyt saavuttaa tavoitteesi tai ainakin päästä lähemmäs niitä. Arvioi, miten keräämäsi tieto tukee työkykyjohtamista.

Tämän jälkeen voit asettaa uudet työkykyjohtamisen tavoitteet ja jatkaa mittaamista, työkykyyn liittyvän datan keräämistä, analysointia ja tulkintaa. Älä luovuta: jokaisen kierroksen jälkeen olet parempi. Tiedolla johtaminen on parhaimmillaan mittaamisen, datan keräämisen, analytiikan, tulkinnan ja toimeenpanon päättymätön kehä. 

Arvioi tieto ja varmista tulkinnat

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Työkykyyn liittyvän tiedon tulkinnan helpottamiseksi voit ottaa mallia totutuista datan esittämistavoista, esimerkiksi siitä, miten pörssikursseja tai säätietoja esitetään. On tärkeää esittää mitattavan asian nykytila sekä historia, jotta voit nähdä kehityksen suunnan.

Mikäli mahdollista, omaa mittaustulosta kannattaa rikastaa vertailutiedolla, jotta näet oman tilanteesi suhteessa muihin. Tilastokeskus, Eläketurvakeskus, Kela, tapaturmavakuutuskeskus, Työterveyslaitos ja enenevässä määrin työeläkeyhtiöt tuottavat tilastomuotoista tietoa työkykyjohtamisen eri ilmiöistä ja tarjoavat myös hyviä esimerkkejä helppokäyttöisistä kuvioista tietopalveluissaan.

Käänny tarvittaessa asiantuntijoiden puoleen

Asiantuntijat voivat kokemuksensa avulla antaa datasta tuotetulle informaatiolle oikeat mittasuhteet ja poistaa virhetulkintoja. Jos olet edennyt jo ennustavalle tai ohjaavalle tasolle, et tarvitse niin paljon asiantuntijoiden tulkinta-apua. Pikavoittoja ei kuitenkaan ole. Ennustavat ja ohjaavat mallinnukset syntyvät ajan kanssa, kun jalostat kuvailevia ja selittäviä malleja yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Ilmarisen Oma asiantuntija -palvelusta saat tarvittaessa apua mm. Ilmarisen kyselyiden tulosten tulkintaan ja jatkotoimenpiteiden suunnitteluun, sekä sparrausta muista tiedolla johtamisen teemoista.

 

Lähteet:

  • Fitz-Enz & Mattox. 2014. Predictive analytics for human resources. John Wiley & Sons. 
  • Saramies & Törnroos. 2021. Henkilöstöanalytiikka. Mittaa, ymmärrä ja menesty. Alma Talent