Seuraa vaikutuksia ja kehitä varhaisen tuen käytäntöjä

Sinun on esihenkilönä tärkeää seurata työntekijöittesi työssä selviytymistä. Lisäksi tehtäväsi on seurata niiden työkykyä edistävien toimien toteutumista, joista olette yhdessä sopineet. Työkyvyn seuranta ja toiminnan kehittäminen työpaikalla ovat tärkeä osa työkyvyn tukea.

Seuraa varhaisen tuen vaikutuksia keskustellen 

Keskustele työntekijöittesi kanssa. Se on paras tapa pysyä ajan tasalla siitä, mitä heille kuuluu ja mitä he ajattelevat asioista. Rakenna toimintatapaa, jossa on arkipäivää kysyä kuulumisia ja olla kiinnostunut työntekijän asioista. Seuraa varhaisen tuen toimien toteutumista ja vaikutuksia.

Seuraa yhdessä työterveyden kanssa sairauspoissaolojen kehitystä. Seuraa myös työkykyä edistävien, terveydentilaan liittyvien toimien toteutumista ja vaikutuksia työpaikallanne. Näin pystytte suunnittelemaan ja kohdistamaan työkykyä edistäviä toimia jatkossa paremmin.

Arvioi ja kehitä varhaisen tuen käytäntöjä kokemustesi perusteella. Kun jaatte hyviä käytäntöjä työpaikallanne, siitä on iloa ja hyötyä kaikille. Kerro myös kokemuksesi ja ideasi työpaikallasi varhaisen tuen toiminnan vastuuhenkilöille, jotta ne voidaan huomioida tämän toiminnan kehittämisessä koko yrityksessä.

Kehitä varhaisen tuen osaamistasi 

Kun arvioit ja kehität toimintaa, saat itse samalla mahdollisuuden kasvaa esihenkilönä. Kehitä osaamistasi, kouluttaudu ja perehdy lähijohtamisen eri osa-alueisiin. Johtaminen, vuorovaikutus, kuunteleminen ja muiden huomioon ottaminen ovat taitoja, joita voi opetella ja kehittää.  

Muista suhtautua itseesi yhtä välittävästi ja kunnioittavasti kuin suhtaudut työntekijöihisi. Älä jää yksin pohtimaan lähijohtamisen kiemuroita. Hakeudu keskustelemaan lähijohtamiseesi liittyvistä haasteista muiden esihenkilöiden tai ulkopuolisten valmentajien kanssa.