Mielenterveys ja työkyky

Aina kun edistät työpaikallasi toimivaa vuorovaikutusta, hyvää johtamista, osaamisen kehittämistä, aitoa välittämistä ja vastuullisuutta, edistät samalla mielenterveyttä. Meiltä Ilmarisesta saat tietoa ja tukea mielenterveyden tukemiseen ja edistämiseen työpaikallasi.

Mitä on mielenterveys?

Hyvä mielenterveys tarkoittaa sellaista hyvinvoinnin tilaa, jossa ihminen pystyy tekemään parhaansa. Kun työntekijän mielenterveys on hyvä, hän tunnistaa omat kykynsä, pystyy selviytymään normaaleista elämään kuuluvista paineista ja pystyy työskentelemään tuloksellisesti sekä ottamaan osaa työyhteisönsä toimintaan.

Mielenterveys ei kuitenkaan ole pelkkää mielen hyvinvointia tai ongelmattomuutta. Monet psyykkiset, eli mielen oireet kuuluvat ajoittaisina myös tavalliseen elämään. Suru ja pettymys, pelot, ahdistuneisuus tai ajoittaiset uniongelmat ovat ikäviä tunteita, ajatuksia ja oireita, joita jokainen kohtaa joskus. Hyvä mielenterveys on kykyä käsitellä näitä tunteita, ajatuksia ja oireita, ja selvitä niistä.

Puolet aikuisista suomalaisista kohtaa mielenterveyden häiriöitä jossain vaiheessa elämäänsä. He joko sairastuvat itse tai seuraavat vierestä läheisen sairastumista. Jonkinlaisia ohimeneviä mielen oireita on jokaisella meistä elämän varrella jossain vaiheessa. Siksi on todennäköistä, että myös sinun työpaikallasi joku oireilee tai kärsii mielenterveyden häiriöistä jossakin vaiheessa. Erityisesti erilaisten mielen oireiden kohtaaminen ja käsitteleminen keskustelemalla ja kuuntelemalla on osa työpaikan ja lähijohtamisen arkea.

Mielenterveys on kykyä rakastaa ja tehdä työtä. (Sigmund Freud)​

Tiesitkö? 

Puolet aikuisista suomalaisista kohtaa mielenterveyden häiriöitä jossain vaiheessa elämäänsä. He joko sairastuvat itse tai seuraavat vierestä läheisen sairastumista. Siksi on todennäköistä, että myös sinun työpaikallasi täytyy jossain vaiheessa kohdata ja käsitellä niin mielenterveyden oireita kuin häiriöitä.

Ohimeneviä oireita vai mielenterveyden häiriöitä? 

Kun edistät ja tuet työpaikallasi mielenterveyttä, pienennät työntekijöiden riskiä sairastua mielenterveyden häiriöihin. Mielenterveyden häiriöt ovat nimittäin yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiseen ja sairauspäivärahan saamiselle.

Mielenterveyden häiriöihin kuuluu laaja kirjo erilaisia sairauksia, kuten masennus, ahdistuneisuushäiriöt, psykoosi ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. Näistä masennus on keskeisin tekijä sekä lisääntyneiden sairauspoissaolojen että työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla. Mielenterveyden häiriöiden puhkeamiseen vaikuttavat monenlaiset taustatekijät, kuten perinnöllinen alttius, kehitykselliset vaaratekijät ja laukaisevat kielteiset elämäntapahtumat.

Toisaalta on tunnistettu myös useita mielenterveyttä suojaavia tekijöitä, kuten ihmissuhteet, sosiaalinen tuki, riittävä uni, terveellinen ruokavalio ja päihteiden välttäminen. Osaan näistä voit vaikuttaa työpaikallasi. Masennuksen Käypä hoito- suosituksen mukaan työstressin vähentämisellä voidaan ehkäistä masennuksen kehittymistä henkilöillä, joilla on masennuksen riskitekijöitä. Vaikka mielenterveyden häiriöiden taustasyihin ei aina voi vaikuttaa, on siis työpaikallasi silti merkittävä mahdollisuus tukea, edistää ja suojata työntekijöiden mielenterveyttä.

Mielenterveyden edistämiseksi on tärkeää, että: 

 • ymmärrät, mitkä asiat työpaikalla vaikuttavat mielenterveyteen 
 • ymmärrät, että on olemassa elämään väistämättä joskus kuuluvaa mielipahaa ja mielen oireilua, joista selviämistä voidaan merkittävästä auttaa työpaikalla tarjottavalla tuella 
 • ymmärrät, että on olemassa lääkärin diagnosoimia mielenterveyden häiriöitä eli sairauksia, jotka vaativat hoitoa mutta joissa työpaikalla tarjottava tuki on työkyvyn kannalta ratkaisevaa 
 • osaat hyödyntää tarvittaessa ulkopuolista ammattiapua, kuten työterveyshuoltoa 

Kun edistät mielenterveyttä, tuet työkykyä

Työelämä muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Muutokset koskevat niin työn sisältöä, työn tekemisen tapoja kuin työn organisoimista. Nämä muutokset vaikuttavat paitsi työntekijän vointiin, myös organisaatiosi tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja siten koko yhteiskuntaan. Yhä useampi meistä tekee tietotyötä, ja siksi mielenterveys vaikuttaa työkykyymme yhä enemmän.

Muista, että kun työpaikallasi on joku, jolla on mielen oireita tai mielenterveyden häiriö, ei hän välttämättä ole sen vuoksi auttamattomasti työkyvytön. Pitkälle sairauslomalle jääminen ei aina ole paras ratkaisu, mutta joskus se on tarpeen.

Työn tutkijat ovat monessa eri yhteydessä tulleet siihen tulokseen, että työ ja työnteko ovat lähtökohtaisesti hyväksi mielenterveydelle.

 1. Kiinnitä huomiota siihen, miten työpaikallasi keskustellaan mielenterveydestä ja jaksamisesta. Pyri rakentavaan ja kannustavaan keskusteluun. 
 2. Varmista, että ymmärrät mikä työssä kuormittaa. Älä tyydy helpolta tuntuviin ensivaikutelmiin.  
 3. Ota kuormitustekijät ja oireet tosissaan myös silloin, kun työ niistä huolimatta tulee tehdyksi. Voi olla, että se onnistui viimeksi rimaa hipoen.  
 4. Pohdi, miten työn olosuhteita ja organisoimista voitaisiin muokata niin, ettei työ kuormita tarpeettomasti.  
 5. Normalisoi ikävät tuntemukset ja ajatukset, aina ei tarvitse olla parhaimmillaan. 
 6. Ota asiat puheeksi ajoissa ja matalalla kynnyksellä. 
 7. Edistä yhteisöllisyyttä työpaikallasi, jotta ongelmista ja oireista voidaan puhua. 

Mielenterveyden edistäminen työpaikalla

On yksilöllistä, miten vaikeaksi työntekijä kokee oman tilanteensa. Jokainen tulkitsee ja kokee tilanteet omalla tavallaan. Vaikeissa elämäntilanteissa on tärkeää antaa tilaa ikäville tunteille ja käsitellä niitä.

Mielenterveys on jatkumo. Alla olevasta kuviosta näet, että erilaiset lievät oireet ovat huomattavan yleisiä. Lähesty asiaa niin, että työntekijän oireillessa työpaikalla tehtävillä toimenpiteillä sekä osoittamallasi ymmärryksellä ja tarjoamallasi tuella voi olla suuri merkitys. Toisaalta mikäli tilanne vaikeutuu tai pitkittyy, voi olla tärkeää saada apua ja tukea matalalla kynnyksellä esim. työterveydestä.

Voit parhaiten edistää työpaikallasi mielenterveyttä, kun suhtaudut hankaliin tunteisiin, ajatuksiin ja oireisiin asiaankuuluvina ja normaaleina ilmiöinä. Jos epäilet tai huomaat että työntekijän mieli oireilee, voit parhaiten auttaa häntä kysymällä, kuuntelemalla ja keskustelemalla hänen kanssaan, ja selvittämällä yhdessä, miten voitte tukea häntä työpaikalla. Oireita voi helpottaa jo se, kun työntekijä kokee, että tarvittaessa työ voi joustaa ja että työpaikalta saa tukea.

Suhtaudu mielenterveyden häiriöihin samalla tavalla kuin muihinkin terveysongelmiin. Tue työpaikallasi muita, keskustele ja kerro, että apua voi ja kannattaa hakea myös työterveyshuollosta. Muista, että sinun ei tarvitse itse pystyä ratkaisemaan työntekijän ongelmaa, mutta älä kuitenkaan kokonaan ulkoista ongelman ratkaisemista työpaikan ulkopuolelle. Oikea-aikaisen hoidon lisäksi työpaikalla tehtävät toimenpiteet ja työyhteisön tuki ovat toipumisen kannalta ratkaisevia asioita.