Ilmarisen hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tutustu tältä sivulta Ilmarisen hallituksen tehtäviin, jäseniin ja toimintaan.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus myös nimittää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja johtoryhmäjohtajat sekä päättää heidän palkitsemisestaan. Hallituksen on johdettava yhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti.

Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet, joita on enintään 14. Jäsenistä vähintään kolmasosa on valittava keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Vähintään kuudesosa jäsenistä on valittava keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Hallintoneuvosto on hallituksen valitsemista ja monimuotoisuutta koskevissa periaatteissa määritellyt, mitkä vaatimukset hallituksen tulee täyttää. Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan kokonaisuutena. Hallituksen kokoonpanon on täytettävä sääntelyn asettamat vaatimukset ja varmistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Tavoitteena on, että hallituksessa on molempia sukupuolia.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain enintään kolmasosa.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan tai toisen varapuheenjohtajan on oltava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Mikäli puheenjohtajaksi ei ole valittu vakuutettujen edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä toimii puheenjohtajan ensisijaisena varamiehenä.

Hallituksella on kaksi valiokuntaa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan valiokuntien jäsenet.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen käsiteltäviksi asioita, jotka liittyvät palkitsemisjärjestelmiin sekä johdon nimitys- ja palkitsemisasioihin.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta avustaa hallitusta valvontatehtävissä ja valmistelee hallituksen käsiteltäviksi asioita, jotka kohdistuvat taloudelliseen raportointiin, riskienhallintaan, sijoitustoimintaan, sisäiseen valvontaan sekä sisäisen tarkastajan ja tilintarkastajan työhön.

Ilmarisen hallitus

Puheenjohtaja 

Pasi Laine 
s. 1963, DI
toimitusjohtaja, Valmet Oyj 
hallituksen jäsen vuodesta 2019, puheenjohtaja vuodesta 2020 
erovuorossa 2026 

Varapuheenjohtajat

Jarkko Eloranta
s. 1966, VTM
puheenjohtaja, SAK ry
hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2017
erovuorossa 2026

Jyri Häkämies
s. 1961, VTM
toimitusjohtaja, EK
hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2012
erovuorossa 2025

Jäsenet

 • Minna Ahtiainen, s. 1974, OTK, johtaja, edunvalvonta, STTK ry, hallituksen jäsen vuodesta 2023, erovuorossa 2024
 • Tomi Hyryläinen, s. 1970, KTM, talousjohtaja, Tietoevry Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2024, erovuorossa 2027
 • Pia Kalsta, s. 1970, KTM, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2024, erovuorossa 2027 
 • Tero Kiviniemi,s.1971, DI, eMBA, toimitusjohtaja, Destia Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2018, erovuorossa 2025
 • Hannakaisa Länsisalmi, s. 1970, psykologian tohtori, henkilöstöjohtaja, OP Ryhmä, hallituksen jäsen vuodesta 2024, erovuorossa 2027
 • Leena Laitinen, s. 1970, KTM, toimitusjohtaja, Alko Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2018, erovuorossa 2025
 • Jyrki Ojanen, s. 1969, OTK, varapuheenjohtaja, Rakennusliitto ry, hallituksen jäsen vuodesta 2023, erovuorossa 2025
 • Seppo Parvi, s. 1964, KTM, talousjohtaja, Stora Enso Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2018, erovuorossa 2026
 • Samu Salo,s. 1976, insinööri (AMK), puheenjohtaja, Insinööriliitto IL ry, hallituksen varajäsen vuodesta 2018, jäsen vuodesta 2020, erovuorossa 2026

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

 • Pasi Laine (puheenjohtaja) 
 • Jarkko Eloranta 
 • Jyri Häkämies 

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta 

 • Seppo Parvi (puheenjohtaja) 
 • Tomi Hyryläinen
 • Pia Kalsta
 • Jyrki Ojanen

Tietoa hallituksen ja hallituksen valiokuntien toiminnasta

Alla olevista linkeistä saat lisätietoja hallituksen ja hallituksen valiokuntien toiminnasta.