Esihenkilön yhteistyö työterveyden kanssa auttaa tukemaan työkykyä

Esihenkilönä sinun on hyödyllistä tehdä tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltonne kanssa. Työterveystiimisi auttaa, jos olet huolissasi työntekijäsi työkyvystä tai kun mietit, miten puutut sinua huolettavaan asiaan.

Työterveydestä tukea lähijohtamiseesi

Kun olet huolissasi työntekijäsi työkyvystä tai kaipaat sen pohtimiseen näkemystä terveyden ammattilaiselta, soita tai laita sähköpostia työpaikkasi työterveyshoitajalle tai -lääkärille. Ota heihin yhteyttä mahdollisimman pian. Pitkittyessään ongelmilla on taipumus monimutkaistua ja vaikeutua.

Esimerkkejä tilanteista, joissa voit pyytää tukea työterveydestä lähijohtamiseesi: 

 • Olet huomannut, että alaisesi työsuorituksessa tai käytöksessä merkkejä, joiden vuoksi epäilet että hän on kuormittunut tai kärsii terveysongelmista. 
 • Sinulla on tarve keskustella työntekijäsi kanssa hänen työkyvystään ja toivot työterveydeltä neuvoja tai heidät mukaan työkykyneuvotteluun. 
 • Epäilet työntekijällä päihdeongelmaa ja haluaisit tukea hoitoon ohjaukseen. 
 • Alaisellasi on työkykyyn liittyvä ongelma, johon haluaisit asiantuntijan arvion eli työkykyarvion. 
 • Oma jaksamisesi esihenkilönä on vaakalaudalla ja toivot työterveyspsykologin ohjausta ja tukea työnhallinnassa. 
 • Työyhteisössäsi on ristiriitoja, joiden ratkaisemiseen kaipaat tukea. 

Työterveyshoitajanne tai -lääkärinne neuvovat näissä asioissa mielellään. Yhteydenottokynnyksen kannattaa olla matala.

Käy peremmälle ja syvennä osaamistasi

Työterveysyhteistyö lähijohtamisen tukena -kurssilla opit, miten saat yhteistyöstä työterveyskumppaninne kanssa parhaan mahdollisen tuen ja osaamisen oman työsi ja työntekijöittesi tueksi. Kurssi koostuu tiiviistä 10-15 minuutin minikoulutuksista. Oppimisympäristöä voi käyttää Ilmarisen asiakkaana.

Kirjaudu oppimisympäristöön

Työterveystiimi palveluksessasi

Työterveyskumppaniltasi saat palvelukseesi tiimin, joka koostuu eri alojen ammattilaisista, jotta saat käyttöösi parhaat asiantuntijat. Työpaikkasi tarpeet, kuormitustekijät, riskit, sairauspoissaolot ja niiden syyt määrittävät, keitä ammattilaisia tarvitset työterveyslääkärin ja -hoitajan lisäksi.

Työterveystiimiisi kuuluvat 

 • työterveyslääkäri 
 • työterveyshoitaja 
 • työfysioterapeutti 
 • työterveyspsykologi 
 • sekä usein sosiaalialan asiantuntija​.  

Työfysioterapeutilta sinä ja työntekijäsi saatte neuvoja ja ohjausta siihen, miten hallitsette työn fyysiset kuormitustekijät. Jos työntekijälläsi on tuki- ja liikuntaelinongelmia, työfysioterapeutti auttaa teitä muokkaamaan työntekijäsi työtä.

Työterveyspsykologi puolestaan auttaa sinua ja työntekijääsi siinä, miten hallitsette työn psykososiaaliset kuormitustekijät. Työterveyspsykologi auttaa sinua myös työkykyä tukevassa johtamisessa.

Sosiaalialan asiantuntija on mukana silloin, kun selvitellään erilaisia tuki- ja kuntoutusmuotoja.

Saat tämän moniammatillisen työterveystiimisi täydennykseksi tarvittaessa muita osaajia, kuten työhygienian, ergonomian, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian, teknisen ja liikunnan alan asiantuntijoita.

Tiesitkö? 

Toimiva yhteistyö työterveyden kanssa helpottaa työtäsi esihenkilönä. Tee yhteistyötä työpaikkasi työterveyshuollon kanssa. Parhaan hyödyn saat, kun olet aktiivisesti yhteydessä työpaikkasi työterveyshuoltoon työkykyyn liittyvissä kysymyksissä.

Mielenterveys työpaikalla

Mielenterveyden haasteet ovat työpaikoilla tavallisia. Kun ymmärrät, miten erilaiset ohimenevät elämänkriisit tai pidempiaikaiset psyykkiset haasteet voivat näkyä työssä, pystyt tukemaan myös työntekijöittesi henkistä työkykyä. Muista, että työterveyshoitaja ja -lääkäri sekä- psykologi auttavat myös sinua.

Lue lisää mielenterveydestä

Työterveysyhteistyö esihenkilön arjessa

Alla olevista haitareista löydät kootusti lisätietoa työterveysyhteistyön eri aiheista, jotka ovat osa esihenkilön arkea.

Asiakkaanamme voit maksutta tilata sähköpostiisi työterveyteen ja varhaiseen tukeen liittyviä materiaaleja avuksesi. Tilaa materiaaleja täältä.

Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon tekemä selvitys työpaikkanne vaara- ja kuormitustekijöistä, voimavaroista sekä niiden merkityksestä työntekijöiden terveydelle ja työkyvylle. Työpaikkaselvitys on koko työterveysyhteistyön perusta. Sen perusteella suunnittelette tulevaa yhteistyötänne. Mitä aktiivisemmin osallistut sen tekoon esihenkilönä, sitä enemmän saat siitä itsekin.

Työpaikkaselvityksen tarkoitus

 • Sinä tunnet työnne ja työolosuhteenne. Työterveyshuolto puolestaan osaa ottaa kantaa, mikä niiden merkitys on työntekijöittesi terveydelle ja työkyvylle. Työterveyshuolto antaa toimenpide-ehdotuksia, miten voitte hallita työn aiheuttamia riskejä ja parantaa työturvallisuutta.
 • Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto oppii tuntemaa työpaikkanne olosuhteet, työnne ja työympäristönne. Siten työterveydessä voidaan huomioida työhönne liittyvät tekijät muussa toiminnassa, kuten työkykyarvioinneissa ja kuntoutuksessa.
 • Työpaikkaselvityksen myötä esiin tulleet työpaikkanne tarpeet ja haasteet huomioidaan, kun suunnittelette ja kuvaatte työterveysyhteistyön sisällön toimintasuunnitelmassa. 

Työpaikkaselvityksen eteneminen

 1. Esiselvityksessä työterveyshuolto kerää esitietoja työpaikastanne. Monesti se alkaa esikyselyllä työnantajalle, esihenkilöille tai koko henkilöstölle. Jos kysely on kaikille, on sinulla tärkeä tehtävä kannustaa työntekijöitä vastaamaan kyselyyn, jotta mahdollisimman moni saa äänensä kuuluviin ja kyselyllä saadaan kattavat tiedot työstä. Työterveystiimi saattaa myös pyytää sinulta erilaisia dokumentteja, kuten riskinarvioinnin, kemikaalilistan ja käyttöturvallisuustiedotteita, aiempia raportteja ja mittaustuloksia.
 2. Työpaikakkakäynnillä työterveystiiminne jäsen tai jäseniä tulee työpaikallesi käymään. Useimmiten paikalle tulee työterveyshoitaja ja/tai -lääkäri. Ryhmän kokoonpanoon vaikuttaa tekemänne työ. Jos teette fyysisesti kuormittavaa työtä, ryhmään kuuluu usein lisäksi työfysioterapeutti. Jos taas työhönne liittyy psyykkistä kuormitusta, ryhmässä voi olla mukana työterveyspsykologi. Keskeistä työpaikkaselvityksessä on, että järjestät ja aikataulutat käynnin niin, että työterveyden edustajat näkevät ihan tavallista työntekoa työpaikalla. Sinun on tärkeä olla aktiivisesti mukana työpaikkaselvityksessä. Tuo esiin oma näkemyksesi ja esitä kysymyksiä.
 3. Työpaikkaselvitysraportissa kuvataan työpaikkasi merkittävimmät vaara- ja kuormitustekijät sekä niiden merkitys työntekijiöttesi terveydelle ja työkyvylle. Käy raportti läpi sekä työterveyden että työntekijöitten kanssa. Pohtikaa, miten toteutatte ja aikataulutatte toimenpiteet sekä miten seuraatte vaikutuksia. Työntekijöilläsi on oltava mahdollisuus lukea kirjallinen työpaikkaselvitysraportti.

Viesti työpaikkaselvityksestä työntekijöille

On tärkeää, että osoitat työntekijöillesi alusta alkaen, että työpaikkaselvitys tehdään heidän ja koko työpaikkanne hyväksi. Osoita myös, että olet kiinnostunut selvitykseen kirjatuista ehdotuksista. Näin työntekijäsi kokevat, että olet kiinnostunut heidän näkemyksistään ja hyvinvoinnistaan ja että olet valmis tekemään muutoksia heidän työhönsä ja työympäristöönsä, jotta heidän työkykynsä säilyy ja paranee.

Lue lisää työpaikkaselvityksestä

Toimintasuunnitelma on työpaikkasi ja työterveyshuollon yhteinen näkemys työterveyshuoltonne sisällöstä. Suunnitelma kertoo, mitä palveluja olette työterveyshuollosta ostaneet. Se kertoo myös, millaisesta työterveysyhteistyöstä olette sopineet ja mitkä ovat yhteistyön tavoitteet. Suunnitelman laatii työterveyshuolto yhdessä työpaikkasi edustajan kanssa. 

Tutustu toimintasuunnitelmaan. Sen ansiosta osaat neuvoa alaisiasi työkykyyn ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä ja toimia erilaisissa tilanteissa.

Lue lisää toimintasuunnitelmasta

Varhaisen tuen toiminta tarkoittaa sitä, että tuet työntekijöittesi työkykyä ja ehkäiset sen heikkenemistä pitkällä aikavälillä.

Varhaisella tuella voit parantaa työntekijöittesi työssä suoriutumista, sitoutumista ja tuottavuutta sekä vähentää sairauspoissaoloista tai työkyvyttömyydestä johtuvia kuluja ja muita seurauksia työssä. Varhaisen tuen toiminta on tehokkainta, kun työpaikalla on yhteiset käytännöt, joiden mukaan toimii koko työyhteisö – ja työterveyshuoltonne. 

Puutu työntekijäsi työkykyyn liittyvään asiaan heti, kun huolestut hänen suoriutumisestaan. Kun olet valppaana ja otat työkykyyn liittyvät huolet puheeksi mahdollisimman varhain, sinulla on käytössäsi enemmän keinoja ja voit välttää ongelman suurenemisen.

Tutustu työpaikkasi varhaisen tuen toimintamalliin eli siihen, miten sinun ja työpaikkasi muiden esihenkilöiden tulee toimia. Näin te toimitte yhdenmukaisella tavalla työntekijöittenne ja koko työpaikkanne parhaaksi.

Lue lisää työkyvyn varhaisen tuen toiminnasta
Tutustu ohjeisiin, miten ottaa vaikea asia puheeksi

Työkykyarvio on arvio työntekijäsi työkyvystä ja siihen vaikuttavasta terveydentilasta. Siinä työntekijäsi toimintakykyä verrataan hänen työnsä vaatimuksiin. Arvion tekee työterveyslääkäri tukenaan muu työterveystiimi.

Työkykyarvion tavoitteena on auttaa työntekijääsi, sinua ja työterveystiimiänne suunnittelemaan työntekijäsi työtä niin, että hänen työkykynsä säilyy tai paranee. Kun työn kuormitus muokataan sopivaksi, pystyy työntekijä yleensä jatkamaan työssään terveysongelmista huolimatta.

Pyydä arvio kirjallisesti

Pyydä työterveyshuollosta työkykyarvio, jos työntekijäsi työkyky on heikentynyt. Pyydä arvion tekemistä kirjallisesti. Käytä mieluusti lomaketta, jonka saat työpaikaltasi tai työterveyshuollostanne. Kerro aina itse työntekijällesi, että aiot pyytää työkykyarviota, ettei se tule hänelle yllätyksenä, kun työterveys ottaa yhteyttä.

Kirjaa pyyntösi

 1. tilanne tai tapahtumat, jotka ovat herättäneet huolesi   
 2. työntekijäsi työkykyyn liittyvät asiat, joista olet keskustellut työntekijäsi kanssa  
 3. työntekijäsi näkemys tilanteesta. 

Työkykyarvioprosessi vaihtelee jonkin verran, sillä se tehdään aina yksilöllisesti työntekijän tilanteesta riippuen. Usein se käynnistyy sillä, että työterveyshoitaja haastattelee työntekijän ja tilaa asiakirjoja eri paikoista, joissa työntekijäsi on ollut tutkimuksissa ja hoidossa. Varsinaisen työkykyarvion tekee aina työterveyslääkäri. Joskus arvio valmistuu parissa viikossa, mutta jos sen laatimiseen tarvitaan eri erikoisalojen ja muiden ammattilaisten arviota, arvion laatiminen kestää pidempään. Voit hyvin kysyä työterveyshuollosta arviota, miten kauan arvion saaminen kestää.

Kun työkykyarvio on valmis, työterveyslääkäri kertoo tuloksen ensin työntekijällesi. Joskus hän antaa arviolomakkeen työntekijälle sinulle toimitettavasti, mutta monesti tulos käydään yhdessä läpi työkyky- eli työterveysneuvottelussa, jossa ovat paikalla sinun lisäksi työntekijäsi ja työterveystiimin jäsen, usein lääkäri.

Kirjallinen arvio ei saa sisältää työntekijäsi terveystietoja, vaan ainoastaan johtopäätökset työkyvystä suhteutettuna hänen työhönsä sekä mahdollisesti kuvauksen tuen tai työn muokkauksen tarpeesta.

Työkyky- eli työterveysneuvottelu tarkoittaa työntekijäsi työkykyä koskevaa keskustelua. Siihen osallistuu ainakin työntekijäsi, sinä ja työterveystiiminne jäsen. Keskustelua voi ehdottaa kuka tahansa teistä kolmesta.

Käykää työkykyneuvottelu esimerkiksi kun työntekijäsi 

 • palaa töihin pitkältä sairauslomalta 
 • tarvitsee apuvälineitä tai muita työjärjestelyjä selvitäkseen työssään  
 • työkyky on heikentynyt ja hän on saanut työkyvystään työkykyarvion. 

Keitä työkykyneuvotteluun osallistuu 

Työkykyneuvotteluun kannattaa ottaa mukaan yksi tai useampi työterveystiiminne jäsen, koska hän tuntee työntekijäsi työkyvyn parhaiten. Yleensä työterveystiimistä osallistuu työterveyslääkäri, joskus -hoitaja. Työntekijäsi tilanteen mukaan keskusteluun voi osallistua myös työterveyspsykologi tai työfysioterapeutti.

Työntekijäsi voi halutessaan ottaa mukaan tukihenkilön, esimerkiksi luottamusmiehen. 

Työkyvyn pohdinnasta yhteiseen sopimukseen

Työkykyneuvottelussa sinä, työntekijäsi ja työterveystiimisi jäsen keskustelette työntekijäsi työ- ja toimintakyvystä suhteessa hänen työnsä vaatimuksiin. Keskittykää pohtimaan, millaisin työjärjestelyin voitte tukea hänen työkykyään työpaikalla. Keskustelkaa työntekijäsi terveydentilasta ainoastaan, jos hän antaa siihen luvan.

Työkykyneuvottelu päättyy siihen, että te kolme sovitte, mitä kukin teistä tekee ja milloin. Sopikaa myös, miten ja milloin seuraatte sovittua ja kirjatkaa nämä tiedot muistioon. Käykää myöhemmin seurantakeskustelu ja arvioikaa siinä, olivatko toimenpiteet riittäviä vai tarvitaanko jatkoselvityksiä tai uutta työkykyneuvottelua.

Katso videolta tyypillinen tilanne, jossa työkykyneuvottelu kannattaa käydä.

Katso video työterveysneuvottelusta (youtube.com, n. 2 min)