Työn voimavarat

Mielenterveyttä lähestytään usein riskien ja ongelmien kautta. Sinun on vähintään yhtä tärkeä huomioida mielenterveyttä suojaavat ja ylläpitävät voimavarat. Ne voi jakaa työn ja työntekijöitten voimavaroihin.

Rakenna työn voimavaroja

Organisaation rakenteet mahdollistavat työn voimavaratekijöiden kehittämisen. Voimavaratekijöillä tarkoitetaan sellaisia työn piirteitä, jotka auttavat saavuttamaan tavoitteita ja edistävät työntekijöitten kehittymistä työssään. Työtä ja työoloja kehittämällä voit lisätä voimavaroja.

Mielenterveyttä edistäviä ja tukevia työn voimavaratekijöitä ovat muun muassa

 • sujuva työ
 • työn joustot
 • vaikutusmahdollisuudet työhön
 • koettu oikeudenmukaisuus
 • kehittymismahdollisuudet
 • hyvä ja laadukas johtaminen
 • toimiva ja luottamukseen perustuva vuorovaikutus
 • työyhteisön tuki.

Voit lisätä työtyytyväisyyttä myös erilaisilla eduilla ja virkistystoiminnalla. Niiden vaikutus on kuitenkin vähäisempi kuin suoraan työhön liittyvillä voimavaroilla.

Kehitä ja tue työntekijöitten voimavaroja

Työntekijöitten voimavaroja ovat terveyden lisäksi ammatillinen osaaminen, työelämätaidot ja elämänhallintaan liittyvä osaaminen. Tue työntekijöitten mahdollisuutta kehittyä kaikilla näillä kolmella osa-alueella.

Raivaa tilaa oppimiselle ja luo siihen kannustava ilmapiiri, jolloin on sallittua ja toivottava käyttää oppimiseen aikaa. Kuinka paljon toivoisit, että työntekijäsi käyttävät oppimiseen aikaa viikoittain?

Ammatillinen osaaminen vahvistaa onnistumisen ja kyvykkyyden tunnetta. Se koostuu

 • työtehtäviin liittyvästä osaamisesta
 • toimialaan liittyvästä osaamisesta
 • mahdollisuudesta kehittää, ylläpitää ja jakaa osaamista.

Työelämätaidot ovat voimavaroja, jotka auttavat työntekijöitä toimimaan erilaisissa tilanteissa. Työelämätaitoja ovat muun muassa

 • vuorovaikutusosaaminen
 • ajanhallinta
 • kyky johtaa itseään
 • keskittymiskyky.

Luo yritykseesi työelämätaitojen kehittämistä ja käyttöä tukevia käytänteitä sekä pelisääntöjä ristiriitatilanteissa toimimiseen. Vuorovaikutusosaamisen avulla työntekijät pystyvät kertomaan työstään, ottamaan palautetta vastaan ja antamaan muille palautetta heidän tekemisistään. Kyky kohdata ja ratkaista ristiriitoja on osa vuorovaikutusosaamista.

Työelämätaidoissa on pitkään nähty keskeisenä itsensä johtaminen, ajan ja oman työn hallinta. Uskon vahvasti, että tuo vuorovaikutus, ristiriitatilanteiden ja hankalien asioiden käsittely on se seuraava askel mitä tarvitaan.


Elämänhallintataidot vaikuttavat työhön. Tue työntekijöittesi elämänhallintaa työn joustoilla ja yleisesti voimavaroja lisäävillä työn järjestelyillä.

Elämänhallinnan osa-alueita, jotka vaikuttavat työhön, ovat muun muassa

 • hyvän vireystilan ylläpitäminen sekä
 • mielenterveyttä suojaavat hyvät sosiaaliset verkostot ja läheiset ihmissuhteet.

Työntekijän vireystila vaikuttaa hänen tehokkuuteensa ja jopa työnteon turvallisuuteen. Auta työntekijöitäsi kehittämään hyvää vireyttä ylläpitäviä taitoja. Varmista mahdollisuus riittävään lepoon ja palautumiseen sekä työssä että vapaa-ajalla. Kannusta työntekijöitäsi pitämään yllä sosiaalisia suhteita. Järjestä yhteistä aikaa ja yhteisiä paikkoja työpaikan sosiaalisten suhteiden ylläpitoon, jotta kukaan ei jäisi työyhteisön ulkopuolelle.