Eläkkeen päättyminen

Eläke voi päättyä eri syistä. Eläkkeen maksaminen päättyy, jos eläkkeensaaja kuolee tai muut maksamisen edellytykset eivät enää täyty.

Kun eläkkeensaaja kuolee   

Saamme tiedon eläkkeensaajan kuolemasta väestötietojärjestelmästä 1 - 2 viikon kuluessa. Jos tiedät kuolinpäivän, voit ilmoittaa sen chatilla kirjautuneena OmaEläke-palvelussa tai puhelimitse asiakaspalvelussamme.

Jos eläkkeensaaja asui kuollessaan ulkomailla, emme saa kuolintietoa viranomaisilta. Tästä syystä lähiomaisen on hyvä ilmoittaa kuolemasta meille mahdollisimman pian.

Eläkkeensaaja saa meiltä eläkettä kuolinkuukautensa loppuun. Jos hän on saanut meiltä eläkettä vielä kuolinkuukauden jälkeen, pyydämme hänen pankkiaan ensisijaisesti palauttamaan liikaa maksamamme eläkkeen takaisin Ilmariseen. Aiheettomasti maksetut eläkkeet peritään takaisin. 

Haluatko asioida toisen puolesta?

Lue asioinnista toisen puolesta

Eri eläkkeiden päättyminen

 1. Työkyvyttömyyseläke ja työuraeläke päättyvät eläkkeensaajan kuollessa. Eläkettä maksetaan kuolinkuukauden loppuun.  

  Työkyvyttömyyseläkkeen ja työuraeläkkeen maksaminen voi päättyä myös, jos työskentelyn ansioraja ylittyy.  

  Jos saat meiltä määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä, näet eläkepäätöksestäsi mihin saakkaa eläkkeesi on myönnetty. Voit tarvittaessa hakea jatkoa eläkkeeseen toimittamalla Ilmariseen uuden B-lääkärinlausunnon. 

  Työkyvyttömyyseläkkeesi ja työuraeläkkeesi muuttuvat automaattisesti samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi, kun täytät alimman vanhuuseläkeikäsi.

 2. Kun siirryt vanhuuseläkkeelle tai jos sinulle myönnetään työkyvyttömyys- tai työuraeläke, osittaisen vanhuuseläkkeen maksaminen päättyy.

  Osittainen vanhuuseläke päättyy myös silloin, jos eläkkeensaaja kuolee. Eläkettä maksetaan kuolinkuukauden loppuun.

  Osittaisen vanhuuseläkkeen voit peruuttaa kolmen kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta. Ilmoita peruuttamisesta OmaEläke-palvelun viestitoiminnon kautta tai muulla tavoin kirjallisesti.

 3. Vanhuuseläke päättyy eläkkeensaajan kuoltua. Eläkettä maksetaan kuolinkuukauden loppuun.

 4. Leskeneläke 

  Leskeneläke päättyy, kun edellytykset leskeneläkkeen maksamiseen eivät enää täyty tai kun leski menehtyy. Eläkettä maksetaan kuolinkuukauden loppuun. 

  Leskeneläke lakkaa, jos leski menee uudelleen naimisiin alle 50-vuotiaana. Tällöin leskelle maksetaan kertasuorituksena kolmen vuoden eläkettä vastaava osuus. Jos edunjättäjä on kuollut ennen 1.7.1990, kertasuoritus vastaa kahden vuoden leskeneläkettä. Jos 50 vuotta täyttänyt leskeneläkkeensaaja menee uudelleen naimisiin, leskeneläkkeen maksaminen jatkuu. Avoliitto ei lakkauta leskeneläkettä. 

  Leskeneläke saattaa päättyä myös, jos siihen tehdään leskeneläkkeen vähennys. Vähennys tehdään esimerkiksi silloin, kun nuorin lapsista täyttää 18 vuotta. Lue lisää leskeneläkkeen vähennyksestä.

  Lapseneläke 

  Lapseneläkkeen maksaminen päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin lapsi täyttää 18 vuotta. Jos nuori opiskelee, Kelan maksama eläke saattaa jatkua opiskelun perusteella siihen saakka, kun hän täyttää 21 vuotta. Ilmarisen myöntämä eläke ei jatku opiskelun perusteella. Lapseneläke päättyy myös silloin, jos lapsi menehtyy. 

 5. Osa-aikaeläke päättyy eläkkeensaajan kuollessa. Eläkettä maksetaan kuolinkuukauden loppuun.

  Jos sinulle myönnetään vanhuuseläke, osa-aikaeläkkeen maksaminen päättyy.

  Osa-aikaeläkkeesi maksaminen päättyy myös silloin, jos palkkasi eivät ole ansiorajoissa.

Eläkkeen peruuttaminen

Jos haluat perua sinulle myönnetyn eläkkeen, voit tehdä sen valitusaikana. Ilmoita peruuttamisesta kirjallisesti OmaEläke-palvelussa. Jos olet ehtinyt saada meiltä eläkettä aiheettomasti, perimme maksetut eläkkeet sinulta takaisin. Jos emme ole vielä ehtineet antaa eläkepäätöstä, voit peruuttaa hakemuksesi käsittelyn ilmoittamalla siitä Ilmariseen OmaEläke-palvelun viestitoiminnon kautta tai muulla tavoin kirjallisesti.

Kirjaudu OmaEläke -palveluun