Eläkkeen päättyminen

Eläke voi päättyä eri syistä. Eläkkeen maksaminen päättyy, jos eläkkeensaaja kuolee tai muut maksamisen edellytykset eivät enää täyty.

Kun eläkkeensaaja menehtyy

Suomessa asuva eläkkeensaaja

Saamme tiedon Suomessa asuneen eläkkeensaajan kuolemasta väestötietojärjestelmästä 1–2 viikon kuluessa. Siispä sinun ei tarvitse ilmoittaa kuolinpäivää meille. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittaa kuolinpäivän meille, mikäli se on sinulla tiedossa. Voit ilmoittaa sen chat-keskustelussa OmaEläke-palvelussa, tai soittamalla asiakaspalveluumme.

Katso asiakaspalvelun yhteystiedot

Kirjaudu OmaEläke-palveluun

Ulkomailla asuva eläkkeensaaja

Jos eläkkeensaaja asui menehtyessään ulkomailla, emme saa kuolintietoa viranomaisilta. Tästä syystä lähiomaisen on hyvä ilmoittaa kuolemasta meille mahdollisimman pian. Ilmoituksen voit tehdä chat-keskustelussa OmaEläke-palvelussa, tai soittamalla asiakaspalveluumme.

Katso asiakaspalvelun yhteystiedot

Eläkkeen maksun päättyminen

Eläkkeenmaksu päätetään, kun saamme tiedon eläkkeensaajan kuolemasta. Eläkkeensaajalle maksetaan eläkettä tämän kuolinkuukauden loppuun.

Mitä tapahtuu, jos eläkettä on maksettu kuolinkuukauden jälkeen?

Jos eläkettä on ehditty maksaa vielä kuolinkuukauden jälkeen, huolehdimme aiheettomasti maksetun eläkkeen palauttamisesta automaattisesti pankin kanssa. Mikäli pankki ei pystyisi palauttamaan pyytämäämme summaa, olemme siitä erikseen yhteydessä omaisiin.

Eläke voi päättyä myös muusta syystä

Lue alla olevista haitareista tarkempaa tietoa eri eläkelajien päättymisestä.

 1. Vanhuuseläke päättyy eläkkeensaajan kuoltua. Eläkettä maksetaan kuolinkuukauden loppuun.

 2. Osittaisen vanhuuseläkkeen maksaminen päättyy, kun siirryt vanhuuseläkkeelle tai jos sinulle myönnetään työkyvyttömyyseläke tai työuraeläke.

  Osittainen vanhuuseläke päättyy myös silloin, jos eläkkeensaaja kuolee. Eläkettä maksetaan kuolinkuukauden loppuun.

  Osittaisen vanhuuseläkkeen voit peruuttaa kolmen kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta. Ilmoita peruuttamisesta OmaEläke-palvelun viestitoiminnon kautta tai muulla tavoin kirjallisesti.

 3. Osa-aikaeläke päättyy eläkkeensaajan kuollessa. Eläkettä maksetaan kuolinkuukauden loppuun.

  Jos sinulle myönnetään vanhuuseläke, osa-aikaeläkkeen maksaminen päättyy.

  Osa-aikaeläkkeesi maksaminen päättyy myös silloin, jos palkkasi eivät ole ansiorajoissa.

 4. Työkyvyttömyyseläke ja työuraeläke päättyvät eläkkeensaajan kuollessa. Eläkettä maksetaan kuolinkuukauden loppuun.  

  Työkyvyttömyyseläkkeen ja työuraeläkkeen maksaminen voi päättyä myös, jos työskentelyn ansioraja ylittyy. Lue lisää ansiorajasta.

  Jos saat meiltä määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä, näet eläkepäätöksestäsi mihin saakkaa eläkkeesi on myönnetty. Voit tarvittaessa hakea jatkoa eläkkeeseen toimittamalla Ilmariseen uuden B-lääkärinlausunnon. Lue lisää työkyvyttömyyseläkkeen jatkon hausta.

  Työkyvyttömyyseläkkeesi ja työuraeläkkeesi muuttuvat automaattisesti samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi, kun täytät alimman vanhuuseläkeikäsi. Lue lisää vanhuuseläkeiästä.

 5. Leskeneläke 

  Leskeneläkettä maksetaan kymmenen vuoden ajan tai kunnes nuorin lapsi täyttää 18 vuotta. Kymmenen vuoden määräaikaisuus leskeneläkkeissä koskee vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneitä. Määräaikaisuus ei koske ennen vuotta 2022 myönnettyjä leskeneläkkeitä. Ennen vuotta 2022 myönnetyt leskeneläkkeet päättyvät, kun edellytykset leskeneläkkeen maksamiseen eivät enää täyty tai kun leski menehtyy. Eläkettä maksetaan kuolinkuukauden loppuun.

  Leskeneläke lakkaa, jos leski menee uudelleen naimisiin alle 50-vuotiaana. Tällöin leskelle maksetaan kertasuorituksena enintään kolmen vuoden eläkettä vastaava osuus, jos perhe-eläkkeen saajiin ei kuulu lapsia. Mikäli perhe-eläkkeen saajina on yksi tai useampi lapsiedunsaaja, lesken osuus jakautuu lapsille maksettavaksi.

  Jos edunjättäjä on kuollut ennen 1.7.1990, kertasuoritus vastaa kahden vuoden leskeneläkettä. Jos 50 vuotta täyttänyt leskeneläkkeensaaja menee uudelleen naimisiin, leskeneläkkeen maksaminen jatkuu. Avoliitto ei lakkauta leskeneläkettä.

  Leskeneläke saattaa päättyä myös, jos siihen tehdään leskeneläkkeen vähennys. Vähennys tehdään esimerkiksi silloin, kun nuorin lapsista täyttää 18 vuotta.

  Lapseneläke 

  Lapseneläkkeen maksaminen päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin lapsi täyttää 20 vuotta. Jos nuori opiskelee, Kelan maksama eläke saattaa jatkua opiskelun perusteella siihen saakka, kun hän täyttää 21 vuotta. Ilmarisen myöntämä eläke ei jatku opiskelun perusteella. Lapseneläke päättyy myös silloin, jos lapsi menehtyy.  Lue lisää Kelan maksamasta eläkkeestä (kela.fi).