Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kattaa kaikki toiminnot

Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla pyrimme varmistamaan, että pystymme hoitamaan tehtäväämme ja huolehtimaan liiketoiminnastamme mahdollisimman häiriöttömästi, tehokkaasti ja luotettavasti.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta turvaavat häiriötöntä toimintaa 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteiden ylläpitämisen edellytys on annettu meille laissa työeläkevakuutusyhtiöistä. Toimintaperiaatteemme hyväksyy hallitus.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kattavat kaikki toimintomme. Valvontaa ja riskienhallintaamme ohjaavat määritelty selkeät roolit ja vastuut. Compliance-toiminta on osa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.

Hallituksemme vastaa kokonaisuudessaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä. Toimitusjohtajamme vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisoinnista, ohjauksesta ja käytännön järjestämisestä. Hallitus arvioi vuosittain sisäisen valvontamme ja riskienhallintamme toimivuutta.

Liiketoimintalinjat ja tukitoiminnot

Liiketoimintalinjamme ja tukitoimintommne vastaavat oman toimintansa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Riippumattomat riskienvalvontatoiminnot

Riippumattomat riskienvalvontatoimintomme valmistelevat ja kehittävät riskienhallinnan periaatteita sekä tukevat liiketoimintalinjoja ja tukitoimintoja riskienhallinnan toimivuuden ja riittävyyden varmistamisessa. Riippumattomat riskienvalvontatoimintomme kattavat kaikkien yhtiön toimintaan liittyvien riskien seurannan ja arvioinnin, eli sijoitus-, vakuutus-, liiketoiminta- ja operatiiviset sekä compliance-riskit.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastuksemme arvioi sisäisen valvontamme ja riskienhallintamme riittävyyttä.

Sekä sisäinen tarkastus että riippumattomat riskienvalvontatoiminnot raportoivat havainnoistaan suoraan Ilmarisen hallitukselle ja hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle.

Lisätietoja valvonnasta ja riskienhallinnasta