Yrittäjä, pidä huolta mielenterveydestäsi

Sinun työkykysi on yrityksesi elinehto ja voimavara. Pidä siis itsestäsi vähintään yhtä hyvää huolta kuin muustakin yrityksesi pääomasta. Mielenterveys on tärkeä osa työkykyäsi. Onnistut kun tunnistat ja hallitset haitallisen kuormituksen.

Mielenterveys on osa työkykyä

Työkyky on voimavarojen (mm. terveys, osaaminen, arvot, motivaatio) riittävyyttä työn vaatimuksiin nähden. Mielenterveys puolestaan on kykyä selviytyä normaaleista elämään kuuluvista paineista, työskennellä tuloksellisesti ja ottaa osaa oman yhteisönsä toimintaan. Mielenterveyden edistäminen ja tukeminen on siis tärkeä osa työkykyäsi.

Mitä on haitallinen kuormitus?

Työn vaatimukset aiheuttavat kuormitusta. Sopiva kuormittuminen kuuluu työntekoon eikä kuormituksesta voi tai kannata yrittää täysin hankkiutua eroon. Pitkään jatkunut haitallinen kuormitus, kuten liiallinen työmäärä, puutteelliset mahdollisuudet työn hallitsemiseksi tai rytmittämiseksi tai hankalat olosuhteet voivat kuitenkin uhata työkykyäsi. Hallitsemalla työn aiheuttamaa kuormitusta, tuet omaa mielenterveyttäsi.

Mielenterveyden kannalta olennaisimmat kuormitustekijät ovat psykososiaalisia eli henkisiä. Tutkimusten mukaan yleisimmin stressiä yrittäjille aiheuttavat epävarmuus, yksinäisyys, kiire ja työmäärä. Runsas stressi on myös yhteydessä yrityksen heikompaan menestymiseen.

Miten hallita työn kuormitusta?

  • Varmista, että tiedät, mikä työssäsi kuormittaa. Älä tyydy helpolta tuntuviin ensivaikutelmiin. 
  • Suhtaudu liialliseen kuormitukseen vakavasti myös silloin, kun työ tulee siitä huolimatta tehdyksi. Kukaan muu ei tee sitä puolestasi. 
  • Ylläpidä ja kehitä osaamistasi, varaa aikaa kouluttautumiselle, kokeiluille ja suunnittelulle 
  • Yrittäjyys on oma taitolajinsakehitä myös yrittäjyystaitojen osaamistasi. 
  • Varmista, että sinulla on tukiverkostoa ja yhteistyökumppaneita tilanteisiin, joissa tarvitset tukea. 

Muista johtaminen

Vaikka yrityksessäsi ei olisi muita työntekijöitä kuin sinä, täytyy yrityksen toimintaa silti johtaa. Hyvän johtamisen tunnusmerkkejä ovat mm. oikeudenmukaisuus, johdonmukaisuus, kyky tehdä päätöksiä, arvostava palaute, välittäminen ja realististen tavoitteiden asettaminen. Johda itseäsi, niin kuin toivoisit muiden johtavan sinua. Aseta yrityksesi toiminnalle selkeitä ja realistisia tavoitteita. Seuraa tavoitteiden toteutumista ja muuta tarvittaessa suuntaa. Huolehti terveydestäsi, irrottaudu säännöllisesti työstäsi ja pidä työaika kohtuullisena. Suunnittele ja seuraa yrityksesi taloutta, käytä tarvittaessa ulkopuolista tukea, verkostoidu ja organisoi työtäsi. Pyydä ja kerää palautetta. 

Yrittäjänä sinulla on paljon vastuita, mutta myös paljon vapautta. Tutkimusten mukaan yrittäjien hyvinvointia tukevat pitkälti samanlaiset asiat kuin työntekijöitäkin: hyvä työn organisoiminen, palaute, oppiminen, itsenäisyys ja vaihtelu. Hyödynnä yrittämiseen liittyvää vapautta ja muokkaa työaikaasi joustavammaksi.

Rytmitä, säännöstele ja palaudu

Yrittäjillä sitoutuminen työhön on monien tutkimusten mukaan usein voimakkaampaa kuin työntekijöillä. Suhde työn tekemiseen ja yrittämiseen on usein vahva osa identiteettiä. Työn imu on voimakasta, kun työskentelee mielenkiintoisen ja itselle tärkeän asian parissa. Yrittäjän työtyytyväisyys on usein korkealla, vaikka vaatimustaso on kova, työajat venyvät ja työhön liittyy aina epävarmuutta.

Yrittäjänä sinulla ei ole työaikaa ja vastuu työnteon rajaamisesta jää yksin sinulle. Ota yrityksen talouden suunnittelemisessa huomioon työtilanteen kausivaihtelut. Jos lasket sen varaan, että teet vuoden jokaisena päivänä tuottavaa työtä, ei sinulle jää aikaa palautumiselle. Huomioi siis myös lomat ja arkipyhät.

Älä edellytä itseltäsi sitä, että olet jatkuvasti tehokas ja tuottava. Keskittynyt työnteko onnistuu vain, jos huolehdit myös palautumisesta. Monien yrittäjien työpäivät venyvät pitkiksi, mutta toisaalta sinulla on mahdollisuus itse säännellä työaikaasi. Jos ja kun työasiat vuotavat vapaa-ajalle, kannattaa tätä samaa virtaa hyödyntää myös toiseen suuntaan. Voit lomittaa työntekoa ja muita asioita päivän aikana.

Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin

Vaikka sinulla on täysi vastuu oman yrityksesi menestymisestä, ei sinun tarvitse tehdä kaikkea yksin. Pohdi tarkkaan, mitkä asiat ovat yksin sinun vastuullasi, ja mihin voit hankkia ulkopuolista apua.

Todennäköisesti olet hankkinut jonkinlaista ulkopuolista apua yrityksesi talousasioiden hoitamiseen. Samalla tavalla kannattaa suhtautua myös omasta jaksamisesta, osaamisesta, työkyvystä ja (mielen)terveydestä huolehtimiseen. Terveydestä ja mielenterveydestä huolehtimiseen voit saada apua työterveyshuollosta. Hyvinvoinnista ja osaamisesta voit huolehtia mm. osallistumalla paikallisten yrittäjäverkostojen toimintaan ja verkossa toimiviin yrittäjäyhteisöihin. Sekä työn sisältöön että yrittämiseen ja omaan hyvinvointiin liittyvistä asioista kannattaa myös keskustella ulkopuolisen asiantuntijan, kuten mentorin, työnohjaajan tai coachin kanssa.

Mielenterveyden haasteita on monenlaisia ja niiden vaikutus työkykyyn vaihtelee.

Lue perustietoa mielenterveyden häiriöistä

Tutustu myös muihin teemoihin