Luottamustehtävät

Ylläpidämme julkista luetteloa luottamustehtävistä. Lue tältä sivulta tarkemmin Ilmarisen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon luottamustehtävistä.

Luettelo luottamustehtävistä

Kerromme luettelossa tiedot yhtiön palveluksessa olevien muuhun ylimpään johtoon kuuluvien taikka yhtiön puolesta sijoituspäätöksiä tekevien tai valmistelevien henkilöiden jäsenyyksistä muiden yhteisöjen tai säätiöiden hallituksissa, hallintoneuvostoissa tai niihin rinnastettavissa toimielimissä, jotka liittyvät heidän työtehtäviinsä, lukuun ottamatta jäsenyyksiä asunto-osakeyhtiöissä. 

Luottamustehtävistä kertovan luettelon ylläpitämisestä on määrätty työeläkevakuutusyhtiölaissa. Ylläpitämämme luettelo on kuitenkin laajempi, kuin mitä laki edellyttää.

Julkaisemassamme luettelossa olemme lain vaatimien tietojen lisäksi kertoneet asunto-osakeyhtiöitä lukuun ottamatta:

  • hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan kaikki työhön liittyvät luottamustehtävät ja 
  • johtoryhmän jäsenten ja ylilääkärin muut kuin työtehtäviin liittyvät luottamustehtävät taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä yhteisöissä. 

Yhteisö tai säätiö on taloudellisesti merkittävä, jos

  • sen liikevaihto ylittää 40 000 000 euroa vuodessa tai 
  • se on pörssiyhtiö. 

Yhteisö tai säätiö on yhteiskunnallisesti merkittävä, kun jokin seuraavista kriteereistä täyttyy: 

  • kyseessä on suomalainen pörssiyhtiö, 
  • kyseessä on luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu luottolaitos, 
  • kyseessä on vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vakuutusyhtiö tai 
  • kyseessä on valtakunnallisesti vaikuttava elinkeinoelämän toimialajärjestö.  

Osallistumme myös tiettyjen Nasdaq Helsingissä listattujen pörssiyhtiöiden osakkeenomistajien nimitystoimikuntatyöskentelyyn. Pörssiyhtiön yhtiökokous voi perustaa hallituksen valinnan ja palkitsemisen valmistelua varten osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka koostuu yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai suurimpien osakkeenomistajien nimeämistä jäsenistä.

Lataa tiedot luottamustehtävistä