Työnantajan tavoitteellinen työterveysyhteistyö

Tee työterveyshuoltosi kanssa tavoitteellista yhteistyötä. Suunnittele se yrityksesi ja työntekijöittesi tarpeitten pohjalta. Näin saat parhaan vastineen investoinnillesi – ja parhaan tuen työkykyjohtamisellesi.

Vaikuta työterveyspalveluihin, joista maksat

Sinä päätät, mistä työterveyspalvelut hankit sekä kuinka kattavat palvelut haluat lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi. Ole kiinnostunut työterveydestä ja osallistu toiminnan suunnitteluun aktiivisesti. Näin yhteistyö kehittyy sellaiseksi, että se antaa vastinetta investoinnillesi ja tukee yrityksesi toimintaa.

Miksi työterveysyhteistyötä pitäisi suunnitella?

Katso alla olevasta videosta (01:34 min.), miksi työterveysyhteistyötä pitäisi suunnitella. 

Laki ohjaa sinua ja työterveyshuoltoa

Kun järjestät työpaikkasi työterveyshuoltoa, työterveyshuoltolaki määrittää toimintaa. Se ohjaa sekä työterveyshuoltoa että siihen liittyviä korvauksia, joita saat työnantajana Kelasta. Työnantajana sinun tulee järjestää työterveyshuolto, jos sinulla on yksikin työntekijä. Sinun tulee tarjota työntekijöillesi vähintään ennaltaehkäisevät ja työkykyä tukevat palvelut. Lisäksi voit halutessasi tarjota heille yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut.  Palvelujen tulee olla samantasoiset koko henkilöstölle, rippumatta siitä, onko työntekijä koko-, määrä- tai osa-aikainen.

Työterveyshuoltolaki edellyttää, että teet työnantajana yhteistyötä henkilöstön edustajien kanssa, esimerkiksi yt-toimikunnan, työsuojelutoimikunnan tai -organisaation kanssa. Lain mukaan työterveyshuollon ammattilaisten tulee olla ammatillisesti riippumattomia sinusta työnantajana ja työntekijöistäsi ja heidän edustajistaan.

Työterveysyhteistyö-kysely

Itsearviointityökalumme auttaa sinua tunnistamaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita työterveysyhteistyössänne.

Ota kyselyt käyttöön >

Materiaaleja avuksesi

Asiakkaanamme voit tilata maksutta sähköpostiisi Työterveyden ostoapu -oppaan ja -vertailutaulukon.

Tilaa materiaaleja täältä >

Työn ja terveyden yhdistäjä

Työterveys toimii nimensä mukaisesti työn ja terveyden rajapinnassa. Työterveyskumppanillasi on suora yhteys sinuun työnantajana ja mahdollisuus neuvotella kanssasi esimerkiksi työntekijän työjärjestelyistä. Kenellekään muulla terveydenhuoltoalan toimijalla ei tätä mahdollisuutta ole. Siksi on tärkeää, että teet kumppanisi kanssa tiivistä yhteistyötä.

Työterveyskumppanisi on toisaalta myös työntekijäsi linkki erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon ja kuntoutusjärjestelmään. Työterveyshoitaja ja -lääkäri paitsi hoitavat työntekijäsi terveyttä itse, myös koordinoivat hänen asioitaan. He konsultoivat erikoissairaanhoitoa, tekevät lähetteitä, lukevat ja kokoavat erikoissairaanhoidosta tulleet kirjalliset palautteet yhteen, järjestävät kuntoutusasioita vakuutusyhtiön kanssa sekä pitävät yhteyttä työntekijääsi ja tämän luvalla myös työpaikkaanne. Työterveyslääkäri arvioi, miten työntekijäsi terveydentila vaikuttaa hänen työkykyynsä, ja miten sitä voi tukea. Hän tekee myös yhteistyötä työpaikkanne eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden kanssa yksittäisten työntekijöitten ja koko työpaikan asioissa.

Saatko kaiken hyödyn työterveysyhteistyöstä?

Kurssillamme opit, miten voit tiivistää yhteistyötä työterveyskumppanisi kanssa ja saada parhaan mahdollisen hyödyn yrityksellesi. Kurssi koostuu tiiviistä 10–15 minuutin minikoulutuksista, joita voit suorittaa missä ja milloin vain. Voit käyttää oppimisympäristöä, kun olet asiakkaamme.

Kirjaudu oppimisympäristöön

Työterveyshuollon monet ammattilaiset

Työterveyskumppaniltasi saat palvelukseesi tiimin, joka koostuu eri alojen ammattilaisista. Näin saat käyttöösi parhaat asiantuntijat arvioimaan ja kehittämään työpaikkasi terveellisyyttä ja turvallisuutta. Työpaikkasi tarpeet, kuormitustekijät, riskit, sairauspoissaolot ja niiden syyt määrittävät, keitä ammattilaisia tarvitset työterveyslääkärin ja -hoitajan lisäksi.

Työterveystiimiisi kuuluvat muun muassa

 • työterveyslääkäri 
 • työterveyshoitaja 
 • työfysioterapeutti 
 • työterveyspsykologi 
 • sekä sosiaalialan asiantuntija​.

Sosiaalialan asiantuntija on mukana silloin, kun selvitellään erilaisia työssä selviytymisen ja työhön paluun tuki- ja kuntoutusmuotoja. Saat tarvittaessa tämän moniammatillisen tiimin täydennykseksi muita erikoisalansa osaajia, kuten työhygienian, ergonomian, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian, teknisen ja liikunnan alan asiantuntijoita​. 

Kelasta korvausta työterveyshuollon kustannuksista

Kela korvaa kustannuksia, joita sinulle aiheutuu työterveyshuollosta. Hae korvaus jälkikäteen tilikausittain. Tee korvaushakemus, kun olet saanut tilikautesi päätyttyä työterveyshuollosta yhteenvedon ja erittelyn kustannuksista. Korvausten haku on samanlaista riippumatta siitä, laskutetaanko yritystäsi kuukausittaisen käytön mukaan vai oletko sopinut työterveyshuoltosi kanssa kiinteästä kuukausimaksusta.

 1. Saamasi korvaukset riippuvat siitä, mihin luokkaan Kela on luokitellut ne. ​ Luokkia on kolme.

  Korvausluokka I

  Korvausluokka I koskee lakisääteistä eli pakollista työterveyshuoltoa. Siihen kuuluvat kustannukset, joita sinulle aiheutuu työntekijöittesi työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja muusta ennaltaehkäisevästä toiminnasta, esimerkiksi työpaikkaselvityksistä, terveystarkastuksista tai neuvonnasta ja ohjauksesta. Kela korvaa näistä kustannuksista enintään 60 prosenttia.

  Korvausluokka II

  Korvausluokka II koskee vapaaehtoista työterveyshuoltoa eli sairaanhoitoa. Siihen kuuluvat kustannukset, joita sinulle aiheutuu, kun järjestät yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muuta terveydenhuoltoa.​ Kela korvaa näistä kustannuksista 50 prosenttia.

  Korvausluokka III

  Korvausluokka III koskee esimerkiksi esimiesvalmennuksia, koulutuksia ja hyvinvointikampanjoita. Näistä kustannuksista Kela ei korvaa mitään. Siksi tätä luokkaa kutsutaan myös nimellä korvausluokka 0.

  Kela määrittää vuosittain korvausten enimmäismäärän, jota enempää et voi korvauksia saada, vaikka kustannuksia olisikin enemmän.

  Lue lisää korvauksista (Kela.fi) >

 2. Työterveys rahoitetaan sinulta ja muilta työnantajilta suoraan perittävien maksujen lisäksi työntekijöiltä ja työnantajilta perittävillä pakollisilla työtulovakuutusmaksuilla. Usein kuultu käsitys, että työterveyden korvaukset rahoitetaan verovaroista, on siis virheellinen.

  Kohonneesta kustannustasosta huolimatta, kovin kalliiksi työterveyttä ei voi moittia. Työterveyshuollon osuus koko Suomen terveysmenoista on vain vähän yli neljä prosenttia, vaikka sen palvelujen piirissä on kolmannes kansasta.

Kuntoutusyhteistyö

Työterveydessä arvioidaan työntekijän kuntoutuksen tarve ja koordinoidaan kuntoutusprosessia. Työnantajana tai työnantajan edustajana tehtäväsi on tukea omilla toimillasi kuntoutusyhteistyötä. Ole kiinnostunut ja aktiivinen ja edistä työkykyä tukevia järjestelyjä työpaikallasi.

Lue lisää kuntoutuksesta