​​Asiakkaan tunteminen – miksi Ilmarinen kysyy?​

Jotta voimme tarjota sinulle asiakkaanamme parasta ja oman tilanteesi huomioivaa palvelua, meidän on tunnettava sinut. On myös tärkeää, että tavoitamme sinut tarvittaessa.

Miksi kysymme?

Asiakkaidemme tuntemista koskevien tietojen on oltava oikein ja ajan tasalla. Joitain asioita kysymme siksi, että meitä työeläkevakuutusyhtiönä velvoittavat monet lait ja määräykset, joilla pyritään esimerkiksi ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. 

Kun tulet meille uutena asiakkaana, esitämme tietyt kysymykset sinulle asiakassuhteesi alkaessa. Tämän jälkeen päivitämme tietoja säännöllisin väliajoin. Tuntemiseen liittyviä tietoja keräämme sähköisellä kyselylomakkeella, henkilökohtaisessa tapaamisessa tai puhelimitse.

Mitä kysymme?

Meidän tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaanamme sinut sekä edustajasi. Tarvitsemme riittävät tiedot muun muassa yhteisöasiakkaamme omistajista ja tosiasiallisista edunsaajista, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä taloudellisesta asemasta. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan omistajien lisäksi henkilöitä, jotka muutoin käyttävät määräysvaltaa yhteisössä.

Meidän tulee myös tarvittaessa selvittää, onko asiakkaissamme poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä (PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.