YEL-laki uudistui - tarkistamme työtulot yhdessä yrittäjien kanssa

YEL-laki uudistui vuoden 2023 alussa. Uudistuksen myötä tarkistamme jatkossa yrittäjien työtulot kolmen vuoden välein. Tarkoituksena on varmistaa, että yrittäjä saa työstään ansaitsemansa eläke- ja sosiaaliturvan. Ensimmäiset yrittäjät saivat meiltä uuden työtulosuosituksen yrittäjän verkkopalveluun kesäkuussa 2023.

Miksi tarkistamme työtulosi?

YEL-lakiuudistus astui voimaan 1.1.2023. Lakiuudistuksen myötä tehtävänämme on tarkistaa tasaisin väliajoin, että työtulosi on suosituksen mukainen ja vastaa työpanostasi.

Yrittäjänä eläkkeesi ja muu sosiaaliturvasi perustuvat YEL-työtuloosi. Me haluamme auttaa sinua pitämään hyvää huolta turvastasi.

Näet nykyisen työtulosi määrän yrittäjän palvelussa.

Milloin tarkistamme työtulosi?

Alla olevalla testillä voit selvittää, milloin tarkistamme sinun työtulosi.

Katso esimerkki työtulon tarkistamisesta vuonna 2024

Maijan YEL-työtulo on alle 25 000 € vuodessa. YEL-vakuutus hänellä on ollut voimassa kolme vuotta eikä YEL-työtulo ole muuttunut sinä aikana oleellisesti. Maija saa meiltä työtulosuosituksen vuoden 2024 aikana.

Kysymyksiä ja vastauksia

 1. Työtulojen tarkistukset alkavat vaiheittain lain voimaantulovaiheessa vuosina 2023–2025.

  Vuonna 2024 työtulosuosituksen saavat yrittäjät, joiden

  • työtulo on alle 25 000 euroa vuodessa
  • työtuloon ei ole tehty merkittävää muutosta (15 %) viimeiseen kolmeen vuoteen
  • vakuutus on ollut voimassa vähintään kolme vuotta
  • tarkistuksen johdosta muutos olisi enemmän kuin 5 %.

  Vuonna 2024 työtulosuositusta eivät saa yrittäjät, joiden

  • YEL-työtulo on alle 25 000 euroa vuodessa, mutta YEL-vakuutus ei vielä tänä vuonna ole ollut voimassa kolmea vuotta. Tällöin tarkistus siirtyy eteenpäin. Tarkistamme työtulosi sen vuoden aikana, jolloin tulee kuluneeksi kolme vuotta edellisestä työtulon vahvistamisesta.
  • työtulo on muuttunut oleellisesti eli vähintään 15 % viimeisen kolmen vuoden aikana
  • tarkistuksen johdosta muutos olisi enintään 5 %
  • työtulo on yli 25 000 euroa vuodessa.

  Katso alla olevasta taulukosta aikataulua työtulotarkistuksille.

    Työtulo alle 15 000 euroa Työtulo alle 25 000 euroa Työtulo yli 25 000 euroa
   Ensimmäinen tarkistus Vuonna 2023 Vuonna 2024 Vuonna 2025
   Toinen tarkistus Vuonna 2026 Vuonna 2027 Vuonna 2028

   

 2. Työtulot eivät nouse kaikilla. Ne joilla työtulo nousee, nousu ei tapahdu yllättäen ja nousu ei ole kerralla suuri. Työtulot nousevat yrittäjillä, joilla työtulo on kaukana heidän työpanoksensa arvosta.

  Laskemme sinulle henkilökohtaisen suosituksen työtulon määrästä. Käytämme eläkealan yhteistä työtulolaskuria, joka huomioi toimialasi kokoaikaisten yksityisen alan työntekijöiden mediaanipalkan, toimialasi mediaaniliikevaihdon, viimeisen kolmen vuoden liikevaihtosi ja mahdolliset muusta työstä saamasi ansiot, jotka kertovat yritystoimintasi osa-aikaisuudesta. Laskurin käyttämä mediaanipalkkatieto tulee tilastokeskuksesta, liikevaihto- ja toimialatieto verottajalta ja ansiotiedot tulorekisteristä.

  Enimmäiskorotus

  Kahdella ensimmäisellä tarkistuskerralla eläkeyhtiö voi nostaa työtuloa korkeintaan 4000 euroa kerrallaan. Tämä tarkoittaa korkeintaan 85 euron nousua YEL-kuukausimaksuun kerrallaan. YEL-maksut voit vähentää kokonaisuudessaan joko omassa, puolisosi tai yrityksesi verotuksessa.

  Enimmäiskorotus voi koskea yrittäjiä, kenellä

  • YEL-vakuutus on ollut voimassa uuden lain tullessa voimaan 1.1.2023.

  Enimmäiskorotus ei koske yrittäjiä, kenellä

  • YEL-vakuutus on tullut voimaan lain voimaantulon jälkeen. 
  • YEL-vakuutus on otettu lain voimaantulon jälkeen takautuvasti niin, että YEL-vakuutuksen voimaantulopäivä on ennen vuotta 2023.

  Työtulo ei nouse kaikilla enimmäiskorotuksen verran

  Työtulo ei välttämättä nouse 4000 euroa, jos työtulo voidaan saada suositellulle tasolle pienemmälläkin tarkistuksella. YEL-maksun kuukausimaksun nousu voi siis olla jotain 10–80 euron väliltä. Yrittäjän toiveesta työtuloa ja samalla maksua voidaan nostaa tarkistuksissa enemmänkin, jolloin myös yrittäjän eläke- ja sosiaaliturva kohenee nopeammin.

  Näin minimityötulon maksu voi enimillään nousta

  Jos yrittäjällä on minimityötulo 9 010,28 euroa (vuonna 2024) ja YEL-maksu 181 euroa kuukaudessa, voi ensimmäisen korotuskerran maksimikorotus YEL-maksuun olla 85 euroa. Tämä tarkoittaa, että 181 euron YEL-kuukausimaksu on jatkossa 266 euroa kuukaudessa.

  Toisella tarkastuskerralla kolmen vuoden kuluttua tämä 266 euron YEL-kuukausimaksu voi nousta taas enimmillään 85 euroa. Tällöin uusi YEL-kuukausimaksu on noin 350 euroa.

 3. Täältä voit lukea esimerkkejä eri tilanteista:

  1. Yrittäjä ei ole muuttanut YEL-työtuloaan viimeisen kolmen vuoden aikana
  2. Yrittäjän YEL-vakuutus on alkanut vuoden 2023 alussa

  1. En ole muuttanut YEL-työtuloani viimeisen kolmen vuoden aikana

  Matin YEL-vakuutus alkoi vuonna 2019, eikä hän ole tämän jälkeen muuttanut YEL-työtuloaan. Matin työtulo on 15 600 euroa vuonna 2024. Matti työskentelee nyt kokoaikaisesti ja hänen liikevaihtonsa on toimialan yritysten keskitasoa. Matti saa meiltä työtulosuosituksen vuoden 2024 aikana.

  Eläkeyhtiönä voimme omasta aloitteestamme vahvistaa Matin työtuloksi enintään 19 600 (15 600 + 4000) euroa, ellei Matti itse halua nostaa työtuloaan enemmän ja samalla parantaa eläke- ja muuta sosiaaliturvaansa nopeammassa tahdissa.

  Seuraavan kerran teemme Matille uuden työtulosuosituksen vuonna 2027, ellei Matti itse muuta työtuloaan sitä ennen. Lain voimaantulon jälkeen myös toista kertaa eläkeyhtiön tekemän työtulon enimmäismäärä voi olla enintään 4000 euroa, vaikka suositeltu työtulo kokoaikaisesta työstä hänen toimialallaan edellyttäisikin tätä suurempaa korotusta.

  Katso lisää esimerkkejä ohjeesta "Yrittäjän vahvistetun työtulon muuttaminen" (työeläkelakipalvelu.fi).

  2. Vakuutukseni on alkanut vuoden 2023 alussa

  Laura hakee helmikuussa YEL-vakuutusta sivutoimiseen yritystoimintaansa vuoden 2023 helmikuun alusta alkaen. Vahvistamme Lauralle suosituksen mukaisen YEL-työtulon ja tarkistamme sen seuraavan kerran vasta kolmen vuoden kuluttua vuonna 2026.

  Lauran työpanoksessa tapahtuu merkittävä muutos sivutoimisesta työstä päätoimiseksi. Hän ei kuitenkaan itse huomaa nostaa YEL-työtuloaan suosituksen mukaiseksi. Lauran työtulo voi nousta eläkeyhtiön tekemässä tarkistuksessa kerralla myös enemmän kuin 4000 euroa, jos suositus sitä  edellyttää, koska Lauran vakuutus ei ollut voimassa vielä lain voimaantulohetkellä 1.1.2023 eikä enimmäisrajoitusta siksi sovelleta. Jos työtulo on jo suosituksen mukainen tai muutos olisi enintään 5 %, emme ehdota tarkistuksen yhteydessä muutosta työtuloon.

  Katso lisää esimerkkejä ohjeesta "Yrittäjän vahvistetun työtulon muuttaminen" (työeläkelakipalvelu.fi).

 4. Työtulosuositus lähtee toimialasi yksityisen sektorin kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkatasosta. Suosituksen laskennassa käytämme eläkealan yhteistä työtulolaskuria, joka huomioi 

  • kokoaikaisten yksityisen alan työntekijöiden mediaanipalkan
  • toimialasi mediaaniliikevaihdon
  • viimeisen kolmen vuoden liikevaihtosi ja
  • mahdolliset muusta työstä saamasi ansiot, jotka kertovat yritystoimintasi osa-aikaisuudesta.

  Laskurin käyttämä mediaanipalkkatieto tulee tilastokeskuksesta, liikevaihto- ja toimialatieto verottajalta ja ansiotiedot tulorekisteristä.

  Työtulon määrittelyssä huomioimme myös muut ilmoittamasi työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, ammattitaitoa ja työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.

 5. Toimitamme työtulopäätöksesi ensisijaisesti Suomi.fi-viestit palveluun sähköisesti, jos sinulla on tämä palvelu käytössäsi. Toissijaisesti toimitamme päätöksesi sähköisesti OmaPosti-palveluun, jos sinulla on tämä palvelu käytössäsi. Muussa tapauksessa saat päätöksesi kirjeitse YEL-vakuutuksesi postiosoitteeseen.

  Ota Suomi.fi-viestit käyttöösi (suomi.fi).

 6. Työtulosuositus on nimensä mukaisesti suositus, josta voidaan perustellusta syystä poiketa ylös- tai alaspäin. Työtulon vahvistamisessa käytämme kokonaisharkintaa, jossa huomioimme antamasi lisätiedot, yrittäjän eläkelain vaatimukset ja voimassa olevan ohjeistuksen.

  Jos hylkäät työtuloehdotuksemme, esitämme sinulle lisäkysymyksiä ja ohjeistamme toimittamaan meille lisätietoja. Vastaa kysymyksiin huolellisesti. Lopuksi vahvistamme sinulle uuden työtulon tai toteamme nykyisen työtulosi jatkuvan.

  Pääsemme useimmiten yrittäjien kanssa yhteisymmärrykseen työtulon tasosta. Jos antamasi lisätiedot eivät riitä perustelemaan ehdottamaasi työtuloa, etkä ole tyytyväinen työtulopäätökseemme, voit hakea muutosta mielestäsi väärin perustein tehtyyn päätökseen. Ohjeistamme sinua muutoksenhaussa työtulopäätöksen liitteissä.