Yrittäjän perhevapaat ja vanhempainpäiväraha

Yrittäjänäkin voit jäädä vapaalle vanhemmuuden vuoksi siinä missä työntekijätkin. Vanhempainvapaasi ajalta saat Kelan maksamaa vanhempainpäivärahaa, joka määräytyy YEL-työtulosi perusteella. Päivärahasi myös kasvattaa tulevaa eläkettäsi.

Mitä vanhempainpäivärahaa yrittäjä voi saada?

Yrittäjänä voit jäädä samoille perhevapaille kuin työntekijätkin: vanhempainvapaalle ja hoitovapaalle. Näiden vapaiden ajalta voit saada Kelasta vanhempainpäivärahana seuraavia etuuksia:

  • raskausrahaa
  • erityisraskausrahaa
  • vanhempainrahaa
  • osittaisena maksettavaa vanhempainrahaa.

Voit lisäksi saada joustavaa hoitorahaa, jos lapsesi on alle 3-vuotias ja jos viikoittainen työaikasi on keskimäärin enintään 30 tuntia tai enintään 80 % kokopäivätyön työajasta. Lue lisää perhevapaista Kelan sivulta (Kela.fi).

Saamasi päiväraha myös kasvattaa tulevaa eläkettäsi. Lue lisää, miten sosiaalietuudet kasvattavat eläkettäsi.

YEL-työtulosi ratkaisee saamasi vanhempainpäivärahan määrän

Kelan vanhempainpäivärahat määräytyvät vuositulon perusteella. Yrittäjänä vuositulosi pohjautuu YEL-työtuloon. Jos olet yrittäjätoiminnan ohessa palkkatyössä oman yrityksesi ulkopuolella, päivärahan määrään vaikuttavat sekä työntekijänä saamasi palkkatulo että yrittäjän YEL-työtulosi. Vuositulo lasketaan etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta edeltävien 12 kalenterikuukauden tulojen perusteella.

Lue lisätietoja vuositulon määräytymisestä löydät Kelan sivuilta (kela.fi)
Lue YEL-työtulosta

  1. Linda, 32-vuotias yrittäjä, on saamassa ensimmäisen lapsensa ja hakee vanhempainpäivärahaa 12.12.2023 alkaen. Lindan vuositulo lasketaan marraskuuta edeltävien 12 kalenterikuukauden ajalta eli 1.11.2022 – 31.10.2023.

    Lindan YEL-vakuutus voidaan päättää vanhempainvapaan alkuun, jos hän ei työskentele perhevapaan aikana. Työhön palatessaan Lindan tulee ottaa uusi YEL-vakuutus. Jos hän jatkaisi työskentelyä perhevapaan aikana, YEL-vakuutus pidettäisiin voimassa. Tällöin YEL-työtulo tulisi muuttaa pienentynyttä työpanosta vastaavaksi.

Mitä teen YEL-vakuutukselle perhevapaan aikana?

Jos et työskentele vanhempain- tai hoitovapaasi aikana, päätä YEL-vakuutuksesi. 

Jos työskentelet vapaasi aikana ja työpanoksesi ylittää YEL-lain edellyttämän alarajan, pidä YEL-vakuutuksesi voimassa ja muuta YEL-työtuloasi niin, että se vastaa pienentynyttä työpanostasi. 

Jos palaat vapaalta takaisin yrittäjäksi, ota uusi YEL-vakuutus. 

Työskentelyn päättäminen ennen raskausvapaan alkua

Joskus voit joutua päättämään työskentelysi jo raskausaikana ennen raskausvapaan alkua. Selvitä tällöin aina ensin Kelasta, miten sinun tulee toimia ja miten mahdollinen YEL-vakuutuksen päättäminen vaikuttaa tulevan etuutesi suuruuteen.