Yrittäjän perhevapaat

Yrittäjänäkin voit jäädä vapaalle vanhemmuuden vuoksi, kuten äitiysvapaalle tai isyysvapaalle, siinä missä työntekijätkin. Vapaasi ajalta saat Kelan maksamaa vanhempainpäivärahaa, joka määräytyy YEL-työtulosi perusteella. Päivärahasi myös kasvattaa tulevaa eläkettäsi.

Yrittäjänäkin voit jäädä vapaalle työelämästä vanhemmuuden vuoksi

Yrittäjänä voit jäädä samoille perhevapaille kuin työntekijätkin: äitiysvapaalle, vanhempainvapaalle ja hoitovapaalle. Näiden vapaiden ajalta voit saada Kelasta vanhempainpäivärahaa: äitiysrahaa, erityisäitiysrahaa, isyysrahaa, vanhempainrahaa ja osittaista vanhempainrahaa. Voit lisäksi saada joustavaa hoitorahaa, jos lapsesi on alle 3-vuotias ja jos viikoittainen työaikasi on keskimäärin enintään 30 tuntia tai enintään 80 % kokopäivätyön työajasta. Lue lisää perhevapaista Kelan sivulta (Kela.fi).

Saamasi päiväraha myös kasvattaa tulevaa eläkettäsi. Lue lisää, miten sosiaalietuudet kasvattavat eläkettäsi.

YEL-työtulosi ratkaisee saamasi vanhempainpäivärahan määrän

Kelan vanhempainpäivärahat määräytyvät vuositulon perusteella. Yrittäjänä vuositulosi pohjautuu YEL-työtuloon. Jos olet yrittäjätoiminnan ohessa palkkatyössä oman yrityksesi ulkopuolella, päivärahan määrään vaikuttavat sekä työntekijänä saamasi palkkatulo että yrittäjän YEL-työtulosi. Vuositulo lasketaan etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta edeltävien 12 kalenterikuukauden tulojen perusteella.

Lue lisätietoja vuositulon määräytymisestä löydät Kelan sivuilta (kela.fi)
Lue YEL-työtulosta

Jos haet vanhempainpäivärahaa toistamiseen, se voi määräytyä edeltävän vanhempainpäivärahan perusteella olleen tulosi mukaan, jos syntyvän lapsesi laskettu aika on ennen kuin nuorin lapsesi täyttää 3 vuotta.

  1. Linda, 32-vuotias yrittäjä, on saamassa ensimmäisen lapsensa ja jää äitiysvapaalle 12.12.2023. Lindan vuositulo lasketaan marraskuuta edeltävien 12 kalenterikuukauden ajalta eli 1.11.2022 – 31.10.2023.

    Lindan YEL-vakuutus voidaan päättää äitiysloman alkuun, jos hän ei työskentele perhevapaan aikana. Työhön palatessaan Lindan tulee ottaa uusi YEL-vakuutus. Jos hän jatkaisi työskentelyä perhevapaan aikana, YEL-vakuutus pidettäisiin voimassa. Tällöin YEL-työtulo tulisi muuttaa pienentynyttä työpanosta vastaavaksi.

YEL-vakuutus perhevapaan aikana

Jos et työskentele äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaasi aikana, päätä YEL-vakuutuksesi. Päätä YEL-vakuutuksesi yrittäjän verkkopalvelussa.

Jos työskentelet vapaasi aikana ja työpanoksesi ylittää YEL-lain edellyttämän alarajan, pidä YEL-vakuutuksesi voimassa ja muuta YEL-työtuloasi niin, että se vastaa pienentynyttä työpanostasi. Muuta YEL-työtuloasi yrittäjän verkkopalvelussa.

Jos palaat vapaalta takaisin yrittäjäksi, ota uusi YEL-vakuutus. 
Ota YEL-vakuutus.

Työskentelyn päättäminen ennen äitiysvapaan alkua

Joskus voit joutua päättämään työskentelysi jo raskausaikana ennen äitiysvapaan alkua. Selvitä tällöin aina ensin Kelasta, miten sinun tulee toimia ja miten mahdollinen YEL-vakuutuksen päättäminen vaikuttaa tulevan äitiyspäivärahasi suuruuteen.