Yrittäjän perhevapaat

Yrittäjänäkin voit jäädä vapaalle työelämästä vanhemmuuden vuoksi siinä missä työntekijätkin. Vapaasi ajalta saat Kelan maksamaa vanhempainpäivärahaa, joka määräytyy YEL-työtulosi perusteella. Päivärahasi myös kasvattaa tulevaa eläkettäsi.

Yrittäjänäkin voit jäädä vapaalle työelämästä vanhemmuuden vuoksi

Yrittäjänä voit jäädä samoille perhevapaille kuin työntekijätkin: äitiysvapaalle, vanhempainvapaalle ja hoitovapaalle. Näiden vapaiden ajalta voit saada Kelasta vanhempainpäivärahaa: äitiysrahaa, erityisäitiysrahaa, isyysrahaa, vanhempainrahaa ja osittaista vanhempainrahaa. Voit lisäksi saada joustavaa hoitorahaa, jos lapsesi on alle 3-vuotias ja jos viikoittainen työaikasi on keskimäärin enintään 30 tuntia tai enintään 80 % kokopäivätyön työajasta. Lue lisää perhevapaista Kelan sivulta (Kela.fi).

Saamasi päiväraha myös kasvattaa tulevaa eläkettäsi. Lue lisää, miten sosiaalietuudet kasvattavat eläkettäsi.

YEL-työtulosi ratkaisee saamasi vanhempainpäivärahan määrän

Vuoden 2020 alusta Kelan vanhempainpäivärahat alkoivat määräytyä vuositulon perusteella. Yrittäjänä vuositulosi pohjautuu YEL-työtuloon. Jos olet yrittäjätoiminnan ohessa palkkatyössä oman yrityksesi ulkopuolella, päivärahan määrään vaikuttavat sekä työntekijänä saamasi palkkatulo että yrittäjän YEL-työtulosi. Vuositulo lasketaan etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta edeltävien 12 kalenterikuukauden tulojen perusteella. Lisätietoja vuositulon määräytymisestä löydät Kelan sivuilta (Kela.fi).

Jos haet vanhempainpäivärahaa toistamiseen, se voi määräytyä edeltävän vanhempainpäivärahan perusteella olleen tulosi mukaan, jos syntyvän lapsesi laskettu aika on ennen kuin nuorin lapsesi täyttää 3 vuotta.

  1. Linda, 32-vuotias yrittäjä, on saamassa ensimmäisen lapsensa ja jää äitiysvapaalle 12.12.2020. Lindan vuositulo lasketaan marraskuuta edeltävien 12 kalenterikuukauden ajalta eli 1.11.2019 – 31.10.2020.

    Lindan YEL-vakuutus voidaan päättää äitiysloman alkuun, jos hän ei työskentele perhevapaan aikana. Työhön palatessaan Lindan tulee ottaa uusi YEL-vakuutus. Jos hän jatkaisi työskentelyä perhevapaan aikana, YEL-vakuutus pidettäisiin voimassa. Tällöin YEL-työtulo tulisi muuttaa pienentynyttä työpanosta vastaavaksi.

YEL-vakuutus perhevapaan aikana

Jos et työskentele äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaasi aikana, päätä YEL-vakuutuksesi. Päätä YEL-vakuutuksesi yrittäjän verkkopalvelussa.

Jos työskentelet vapaasi aikana ja työpanoksesi ylittää YEL-lain edellyttämän alarajan, pidä YEL-vakuutuksesi voimassa ja muuta YEL-työtuloasi niin, että se vastaa pienentynyttä työpanostasi. Muuta YEL-työtuloasi yrittäjän verkkopalvelussa.

Jos palaat vapaalta takaisin yrittäjäksi, ota uusi YEL-vakuutus. 
Ota YEL-vakuutus.

Työskentelyn päättäminen ennen äitiysvapaan alkua

Joskus voit joutua päättämään työskentelysi jo raskausaikana ennen äitiysvapaan alkua. Selvitä tällöin aina ensin Kelasta, miten sinun tulee toimia ja miten mahdollinen YEL-vakuutuksen päättäminen vaikuttaa tulevan äitiyspäivärahasi suuruuteen.