Suurtyönantajan TyEL-maksu

Suurtyönantajana työeläkevakuutusmaksusi eli TyEL-maksusi määrään vaikuttavat työntekijöittesi työkyky, yrityksesi koko eli palkkasumma sekä saamasi alennukset. Maksat sitä vähemmän, mitä vähemmän työntekijöillesi myönnetään työkyvyttömyyseläkkeitä.

Kuka on suurtyönantaja ja mistä suurtyönantajan TyEL-maksu muodostuu?

Vuonna 2022 olet suurtyönantaja, jos yrityksesi palkkasumma ylitti 2 169 000 euroa vuonna 2020. Jos yrityksesi palkkasumma jäi vuonna 2020 alle 2 169 000 euron, olet pientyönantaja.

Suurtyönantajan palkkasummaraja muuttuu vuosittain. Katso aiempien vuosien ja tiedossa olevat tulevien vuosien palkkasummarajat sivuiltamme.

Suurtyönantajana TyEL-maksusi suuruuteen vaikuttaa se, kuinka paljon työntekijöillesi on myönnetty työkyvyttömyyseläkkeitä. Tämä ratkaisee, mihin maksuluokkaan yrityksesi kuuluu.

Vakuutusmaksuasi pienentävät asiakashyvitys ja maksutappioalennus. Voit saada myös suuruusalennusta, jos palkkasummasi ylittää 5 miljoonaa euroa. Voit lukea lisää asiakashyvityksistä, maksutappioalennuksesta ja suuruusalennuksesta tältä sivulta.

Suurtyönantajana kuulut maksuluokkaan

Suurtyönantajana kuulut aina tiettyyn maksuluokkaan. Se, mihin maksuluokkaan kuulut riippuu siitä, kuinka paljon työntekijöillesi on myönnetty työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä.

Maksuluokka vaikuttaa TyEL-vakuutusmaksuusi, tarkemmin sanottuna sen työkyvyttömyyseläkeosaan eli työkyvyttömyysmaksuun. Yrityksesi koko puolestaan ratkaisee maksuluokkasi painoarvon eli sen, kuinka paljon maksuluokka vaikuttaa TyEL-maksuusi.

Maksuluokka

Yrityksesi maksuluokka on sitä suurempi, mitä enemmän työntekijöillesi on myönnetty työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeitä.

Maksuluokkia on yhteensä 11. Maksuluokka 4 on perusluokka, jossa työkyvyttömyysriski vastaa keskimääräistä tasoa.

Jos yrityksesi maksuluokka on kolme tai pienempi, maksat alennettua työkyvyttömyysmaksua. Jos maksuluokka on viisi tai suurempi, maksat korotettua työkyvyttömyysmaksua. Maksuluokka 4 ei vaikuta työkyvyttömyysmaksusi suuruuteen.

Kun huolehdit työntekijöittesi työkyvystä, voit säästää merkittävästi TyEL-vakuutusmaksussasi.

Lue lisää työkvyn edistämisestä TyökykyAreenastamme

Yrityksesi maksuluokka vaikuttaa TyEL-maksusi työkyvyttömyyseläkeosaan sitä enemmän, mitä suurempi palkkasummasi oli toissa vuonna.

Jos palkkasummasi oli vuonna 2020 vähintään 34 704 000 euroa, työkyvyttömyysmaksusi määräytyy maksuluokan perusteella kokonaan. Jos palkkasummasi oli tätä pienempi, maksuluokka vaikuttaa vain osaan työkyvyttömyysmaksustasi. Silloin loppuosa määräytyy perusluokan 4 mukaan, jolloin se ei vaikuta työkyvyttömyysmaksusi suuruuteen.

Alla olevasta taulukosta näet, miten yrityksesi koko vaikuttaa työkyvyttömyysmaksusi suuruuteen. Mitä suurempi yrityksesi palkkasumma on, sitä suuremmalla painoarvolla maksuluokka vaikuttaa työkyvyttömyysmaksuusi.

Yrityksen koon vaikutus työkyvyttömyysmaksuun vuonna 2022

Palkkasumma 5 milj. € 15 milj. € 30 milj. € 60 milj €
Maksuluokka Maksu 1000 €/v Maksu, % palkkasummasta Maksu  1000 €/v Maksu, % palkkasummasta Maksu 1000 €/v Maksu, % palkkasummasta Maksu 1000 €/v Maksu, % palkkasummasta
11 73 1,5 437 2,9 1 528 5,1 3 465 5,8
10 68 1,4 375 2,5 1 258 4,2 2 835 4,7
9 64 1,3 313 2,1 989 3,3 2 205 3,7
8 60 1,2 266 1,8 787 2,6 1 733 2,9
7 58 1,2 235 1,6 652 2,2 1 418 2,4
6 56 1,1 204 1,4 517 1,7 1 103 1,8
5 54 1,1 179 1,2 409 1,4 851 1,4
Perusluokka 4 53 1,1 158 1,1 315 1,1 630 1,1
3 51 1,0 136 0,9 221 0,7 410 0,7
2 50 1,0 117 0,8 140 0,5 221 0,4
1 48 1,0 102 0,7 72 0,2 63 0,1

 

EsimerkkiJos palkkasummasi oli vuonna 2020

  • 5 miljoonaa euroa, 9 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan ja 91 % perusluokan mukaan vuonna 2022 
  • 15 miljoonaa euroa, 39 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan ja 61 % perusluokan mukaan vuonna 2022 
  • 30 miljoonaa euroa, 86 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan ja 14 % perusluokan mukaan vuonna 2022 
  • yli 34 704 000 euroa, 100 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan vuonna 2022.   

Laskemme maksuluokkasi vuosittain. Maksuluokkaasi vaikuttavat toissa vuonna ja sitä edeltävänä vuonna työntekijöillesi myönnetyt työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet.

Maksuluokan laskeminen etenee vaiheittain seuraavasti:

  1. Laskemme yrityksesi toissa vuoden ja sitä edeltävän vuoden eläkemenot sen perusteella, kuinka paljon yrityksellesi on myönnetty työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkei. 
  2. Määritämme eläkemenojen perusteella yrityksesi riskisuhteet tarkasteluvuosille. Riskisuhde kuvaa sitä, kuinka suuri yrityksesi eläkemeno oli kyseisenä vuonna verrattuna samankokoisen yrityksen keskimääräiseen, teoreettiseen eläkemenoon.  
  3. Laskemme luokkakertoimen, joka on tarkasteluvuosien riskisuhteiden keskiarvo. Luokkakerroin määrää, mihin maksuluokkaan yrityksesi kuuluu kuluvana vuonna.

Maksuluokka on yritys- ja eläkeyhtiökohtainen. Siksi maksuluokkasi on sama kaikissa Ilmarisessa olevissa vakuutuksissasi. Jos yritykselläsi on vakuutuksia eri eläkeyhtiöissä, jokainen eläkeyhtiö laskee yrityksellesi oman maksuluokkansa.

Tästä taulukosta näet, minkä vuoden maksuluokkaan työkyvyttömyyseläkkeittesi myöntövuodet vaikuttavat.

Vuosina 2017-2022 myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden vaikutukset maksuluokkiin

Työkyvyttömyyseläkkeen myöntövuosi Minkä vuosien maksuluokkiin vaikuttaa
2017 2019 ja 2020
2018 2020 ja 2021
2019 2021 ja 2022
2020 2022 ja 2023
2021 2023 ja 2024
2022 2024 ja 2025

Eläkemeno

Laskemme yrityksesi toissa vuoden ja sitä edeltävän vuoden eläkemenot sen perusteella, kuinka paljon yrityksellesi on myönnetty työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä. Eläkemeno koskee aina eläkkeen myöntövuotta eli sitä vuotta, jonka aikana työntekijäsi sai päätöksen eläkkeestään. Työntekijäsi sairastuminen eli itse eläketapahtuma on voinut olla vuosiakin aiemmin.

Eläkemeno on myöntövuoden viimeiselle päivälle laskettu eläkevastuu, jolla varaudumme siihen, että maksamme työntekijällesi työkyvyttömyyseläkettä, kunnes hän täyttää alimman vanhuuseläkeiän tai eläke päättyy muusta syystä, esimerkiksi paranemiseen. Siksi yksittäisen työkyvyttömyyseläkkeen eläkemenoon vaikuttavat ensisijaisesti eläkkeelle jääneen työntekijäsi ikä ja hänen eläkkeensä määrä. Lisäksi eläkemenon määrään vaikuttaa, kuinka pitkä aika eläketapahtumasta on työkyvyttömyyseläkkeen myöntöön.

Kun laskemme yrityksesi eläkemenoa, otamme huomioon vain uudet, pysyvät työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Väliaikaisia päätöksiä tai määräaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä eli kuntoutustukia ja osakuntoutustukia ei huomioida yrityksesi eläkemenoa laskettaessa.

Eläkemenoon ei myöskään lasketa työkyvyttömyyseläkkeitä, jotka on myönnetty työntekijöillesi tietyissä poikkeustapauksissa. Tällaisia poikkeustapauksia ovat vapaa-ajan tapaturmat, raideliikennevahingot, potilasvahingot ja tietyin ehdoin myös vajaakuntoisten eläkkeet. Lue lisää poikkeustapauksista Työeläkelakipalvelun sivuilta (tyoelakelakipalvelu.fi).

Työntekijöillesi myönnetyt työuraeläkkeet eivät vaikuta eläkemenoon, eivätkä siten yrityksesi maksuluokkaan. Eläkemenoon ei vaikuta myöskään yrityksesi koko.

Tästä taulukosta näet, mitkä työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat yrityksesi eläkemenoon. 

Eläkemenossa huomioitavat työkyvyttömyyseläkkeet

Asia Vaikuttaa riskisuhteeseen Poikkeukset Lisätiedot
Työkyvyttömyyseläke Kyllä Jos henkilö menehtyy myöntövuonna (1) tai eläke on myönnetty vuonna 2021 tai sen jälkeen, mutta sitä ei ole alettu maksaa myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä (2) (2) Mikäli tällaista eläkettä aletaan maksaa myöhemmin, huomioidaan se maksamisen alkamisvuoden mukaan tulevien vuosien maksuluokkien laskennassa
Osatyökyvyttömyyseläke Kyllä Jos henkilö menehtyy myöntövuonna (1) tai eläke on myönnetty vuonna 2021 tai sen jälkeen, mutta sitä ei ole alettu maksaa myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä (2)
Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu työkyvyttömyyseläkkeeksi tai päinvastoin Ei Jos muutos tapahtuu myöntövuoden aikana  
Kuntoutustuki Ei    
Osakuntoutustuki Ei    
Eläke on myönnetty entisin perustein eli henkilö palaa pysyvältä työkyvyttömyyseläkkeeltä kokoaikatyöhön mutta joutuu uudelleen työkyvyttömäksi entisistä syistä Ei    
Eläke jätetään lepäämään eli henkilö palaa eläkkeeltä kokoaikatyöhön 2 vuodeksi; sen jälkeen oikeus eläkkeeseen päättyy Ei    
Eläke päättyy Ei    

 

Työntekijän aiheuttamaan eläkemenoon vaikuttaa se, minkä ikäisenä hän jää työkyvyttömyyseläkkeelle, minkä suuruinen hänen eläkkeensä on ja kuinka pitkä aika eläketapahtumasta kuluu työkyvyttömyyseläkkeen myöntöön. Oheiseen taulukkoon on laskettu esimerkkejä eläkemenon määrästä eri-ikäisillä työntekijöillä.

Ikä Eläkemeno €
30 194 000
40 185 000
50 136 000
60 49 000

 

Esimerkeissä kuukausieläkkeen määräksi on oletettu 1000 €. Eläketapahtumavuotena käytetään vuotta 2019 ja eläkemyöntövuosi on 2022.

Eläkemenon määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka pitkä aika eläketapahtumasta kuluu työkyvyttömyyseläkkeen myöntövuoteen. Vaihtelua on erityisesti nuoremmilla työntekijöillä.

Tarjoamme asiakkaidemme työkykyriskin hallintaan TyökykyAreenan palvelut, joista löydät tutkimustietoa, koulutusta, tukea ja arjen työkaluja. Lue lisää.

Työkyvyttömyyseläkevastuun jakautuminen eri työnantajien kesken

Työntekijäsi eläkemenosta ja työkyvyttömyyseläkkeestä saattavat vastata sinun lisäksesi myös hänen entiset työnantajansa. Se, kenen vastuulla eläkemeno ja vastuu työkyvyttömyyseläkkeestä on, riippuu eläketapahtuman ajankohdasta eli siitä, milloin työntekijäsi sairastui niin että hän menetti työkykynsä.

Jos työntekijäsi on työskennellyt pelkästään yrityksessäsi eikä ole saanut sosiaalietuuksia sairastumistaan edeltävänä kahtena kalenterivuonna, hänestä aiheutuva eläkemeno ja hänen työkyvyttömyyseläkkeensä on kokonaan yrityksesi vastuulla.

Jos työntekijäsi on työskennellyt myös muualla kahtena eläketapahtumaansa edeltävänä kalenterivuonna tai saanut sosiaalietuuksia sinä aikana, yrityksellesi tuleva eläkemeno pienenee. Eläkemeno jaetaan työntekijälle maksettujen palkkojen suhteessa niille yrityksille, joissa työntekijäsi on työskennellyt sairastumistaan edeltävinä kahtena kalenterivuonna.

Jos työntekijäsi ei ole työskennellyt yrityksessäsi eläketapahtumaansa edeltävänä kahtena kalenterivuonna, yrityksesi ei vastaa työntekijäsi eläkemenosta eikä työkyvyttömyyseläkkeestä, vaikka hän olisi palveluksessasi silloin, kun hänelle myönnetään työkyvyttömyyseläke.

Tästä kuviosta näet esimerkin siitä, miten eläkemeno ja työkyvyttömyyseläkevastuu voivat jakautua työnantajien kesken.

Esimerkkilaskelma työkyvyttömyyseläkevastuun jakautumisesta

 

Eläke: 1000 €/kk

Eläkemeno 100 000€:

  • Eläkemeno A:lle: 20 000/50 000 x 100 000 € = 40 000 €
  • Eläkemeno B:lle: 30 000/50 000 x 100 000 € = 60 000 €

Eläkemeno vaikuttaa vuosien 2020 ja 2021 maksuluokkiin.

Riskisuhde

Yrityksesi riskisuhde on yrityksesi toteutunut eläkemeno suhteutettuna samankokoisten yritysten keskimääräiseen, teoreettiseen eläkemenoon.

Kun laskemme yrityksesi maksuluokkaa, laskemme riskisuhteet aina toissa vuoden ja sitä edeltävän vuoden eläkemenojen perusteella. Vuoden 2022 maksuluokkasi laskennassa olemme laskeneet yrityksesi vuosien 2020 ja 2019 riskisuhteet.

Luokkakerroin ja maksuluokka

Kahden peräkkäisen vuoden riskisuhteiden keskiarvoa kutsutaan luokkakertoimeksi. Luokkakerroin ratkaisee, mihin maksuluokkaan yrityksesi kuuluu kyseisenä vuonna.

Kun yrityksesi luokkakerroin on 0,80–1,19, yrityksesi kuuluu maksuluokkaan 4. Jos yrityksesi luokkakerroin on 1,20 tai enemmän, yrityksesi maksuluokka on 5 tai korkeampi. Jos luokkakerroin on alle 0,80, yrityksesi maksuluokka on 3, 2 tai 1.

Vuoden 2022 luokkakertoimesi ja siten maksuluokkasi määrää vuosien 2020 ja 2019 riskisuhteiden keskiarvo.

Alla olevasta taulukosta näet, kuinka luokkakerroin määrää maksuluokkasi vuonna 2022.

Luokkakertoimet ja maksuluokat vuonna 2022

Maksuluokka Luokkakerroin eli kahden vuoden riskisuhteiden keskiarvo
11 vähintään 5
10 4,00 - 4,99
9 3,00 - 3,99
8 2,50 - 2,99
7 2,00 - 2,49
6 1,50 - 1,99
5 1,20 - 1,49
Perusluokka 4 0,80 - 1,19
3 0,50 - 0,79
2 0,20 - 0,49
1 alle 0,2

 

Maksuluokka erilaisissa muutostilanteissa

Maksuluokkasi laskenta saattaa muuttua, jos yrityksesi palkkasumma muuttuu, vaihdat eläkeyhtiötä tai yrityksesi on mukana yrityskaupassa.

Jos siirrät yrityksesi TyEL-vakuutuksen toiseen eläkeyhtiöön kokonaan tai osittain, entisen eläkeyhtiösi maksuluokka ja siihen vaikuttavat tiedot siirtyvät vakuutuksesi mukana.

Kun siirrät yrityksesi vakuutuksen Ilmariseen, selvitämme ensin, onko yritykselläsi meillä muita vakuutuksia. Jos on, selvitämme niiden maksuluokkalaskentaan vaikuttavat tiedot ja laskemme ne yhteen. Sen jälkeen määritämme yrityksesi maksuluokan. Tämä uusi maksuluokkasi tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta tai siirtohetkestä alkaen, jos vaihdat eläkeyhtiötä vuodenvaihteessa.

Jos yritykselläsi ei ole meillä muita vakuutuksia, määritämme maksuluokkasi niiden maksuluokkatietojen perusteella, jotka entinen eläkeyhtiösi on ilmoittanut meille.

Jos siirrät yrityksesi vakuutukset Ilmariseen kesken vuotta, maksuluokkasi on seuraavaan kalenterivuoteen saakka sama kuin entisessä eläkeyhtiössäsi.

Lue miten yritystoiminnan muutokset eli yrityskaupat vaikuttavat TyEL-vakuuttamiseen >

Kun palkkasummasi kasvaa luontaisesti vuositasolla yli kahteen miljoonaan euroon, muutut pientyönantajasta suurtyönantajaksi. Palkkasummasi voi vaihdella vuosittain suurtyönantajarajan molemmin puolin, jolloin yrityksesi voi olla peräkkäisinä vuosina pientyönantaja ja suurtyönantaja.

Suurtyönantajana työkyvyttömyysmaksusi perustuu aina osittain tai kokonaan maksuluokkaan.

Yrityksesi omia työkyvyttömyyseläkkeitä ei huomioida maksuluokan laskennassa niiltä vuosilta, kun olet pientyönantaja. Tällaisen tarkasteluvuoden riskisuhteeksi määritetään maksuluokkaa laskettaessa tasan 1. Tästä syystä ensimmäisten vuosien maksuluokka on aina perusluokka 4. Tämän jälkeen yrityksesi omat työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet alkavat vaikuttaa maksuluokan laskentaan.

Suurtyönantajavuosina olet oikeutettu suurtyönantajille kuuluviin alennuksiin.

Vaikuta yrityksesi maksuluokkaan pienentämällä työkykyriskiä.

Lue lisää työkyvystä TyökykyAreenassa

Suurtyönantajan TyEL-maksun alennukset

Suurtyönantajana saat maksustasi erilaisia alennuksia. Asiakashyvityksen lisäksi saat maksutappioalennuksen. Saat lisäksi myös suuruusalennuksen, jos yrityksesi tai konsernin, johon yrityksesi kuuluu, palkkasumma ylittää 5 miljoonaa euroa.

Lue lisää asiakashyvityksestä >

Alla kerromme maksutappio- ja suuruusalennuksista.

Maksutappio-osa on yksi TyEL-vakuutusmaksun osista. Tämä maksutappio-osuus on suurtyönantajilla pienempi kuin pientyönantajilla, koska suurilla työnantajilla on pienempi riski joutua maksukyvyttömäksi kuin pienillä. Tätä alennusta kutsutaan maksutappioalennukseksi. Sen saat, kun olet suurtyönantaja ja sopimustyönantaja.

Laskemme yrityksesi maksutappio-osan ja saamasi alennuksen työeläkeyhtiöiden yhteisten laskuperusteiden mukaisella tavalla. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa alennukseen oikeuttavat palkkasummarajat ja alennusprosentit vuosittain.

Lue lisää TyEL-vakuutusmaksun muodostumisesta >

Maksutappioalennus on tietty prosenttiosuus TyEL-palkoistasi. Alennus sisältyy automaattisesti yrityksesi vakuutusmaksuihin, jotka laskemme tulorekisteriin tekemiesi palkkailmoitusten perusteella.

Mitä suurempi yrityksesi koko on, sitä suurempi on maksutappioalennuksesi. Suurtyönantajana kokosi määrittää toissa vuoden palkkasumma. Siksi yrityksesi koon vuonna 2022 määrittää vuoden 2020 palkkasummasi.

Lopullinen maksutappioalennuksesi riippuu siten alennusprosentistasi ja yrityksesi koosta. Alla olevasta taulukosta näet, mikä maksutappioalennusprosenttisi on vuonna 2022.

Vuoden 2022 maksutappioalennus palkkasumman mukaan

Yrityksesi palkkasumma v.2020 Maksutappioalennuksesi, % palkkasummasta
2 169 000 - 34 704 000 0,188
yli 34 704 000 0,217

Yksi TyEL-maksusi osa on hoitokustannusosa. Suurtyönantajana voit saada alennusta myös siitä. Tätä alennusta kutsutaan suuruusalennukseksi.

Laskemme suuruusalennuksesi työeläkeyhtiöiden yhteisten laskuperusteiden mukaisella tavalla. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa alennukseen oikeuttavat palkkasummarajat ja alennusprosentit vuosittain.

Lue lisää TyEL-vakuutusmaksun muodostumisesta >

Kun yrityksesi tai konsernin, johon yrityksesi kuuluu, palkkasumma ylittää suuruusalennukselle asetetun alarajan, voit saada suuruusalennuksen seuraavana vuonna. Jos kuulut konserniin, voit saada suuruusalennuksen, vaikka yrityksesi palkkasumma jäisi alle alarajan. Palkkasummassa huomioidaan vain samassa työeläkeyhtiössä vakuuttamasi tai konsernin vakuuttamat palkat.

Yrityksesi suuruusalennusprosentti määräytyy yrityksesi tai koko konsernin yhteenlasketun palkkasumman mukaan. Kun palkkasumma suurenee, alennusprosenttikin suurenee. Laskemme euromääräisen alennuksesi työntekijöillesi maksamiesi palkkojen ja suuruusalennusprosenttisi perusteella.

Laskemme suuruusalennuksesi kerran vuodessa alkuvuodesta. Saat alennuksen automaattisesti siitä TyEL-maksustasi, jonka maksat laskennan jälkeen.

Suuruusalennuksen saavat vain sopimustyönantajat. Saat alennuksen kaikista meillä olevista, jatkuvista vakuutuksistasi, kun palkkasummasi ylittää tietyn alarajan. Voit saada suuruusalennuksen myös silloin, jos vakuutuksesi on päättynyt, kunhan päättymisvuoden palkkasummasi ylittää alarajan.

Suuruusalennuksen palkkasumman alaraja vuonna 2021 on viisi miljoonaa euroa. Jos yrityksesi tai konsernisi palkkasumma ylitti vuonna 2021 viisi miljoonaa euroa, saat suuruusalennusta vuonna 2022. Suuruusalennusprosenttisi määräytyy yrityksesi tai konsernisi vuoden 2021 palkkasummasta. Laskemme euromääräisen alennuksesi työntekijöillesi maksetun vuoden 2021 palkkasumman ja alennusprosenttisi mukaan. Palkkasummiin laskemme vain Ilmarisessa vakuutetut työsuhteet.

Alla olevasta taulukosta näet, miten palkkasummasi vaikuttaa suuruusalennusprosenttiisi. 

Suuruusalennusprosentit palkkasummittain vuonna 2022

Yrityksesi tai konsernisi palkkasumma, milj. € / 2021 Suuruusalennus, % vuoden 2021 palkkasummasta
Alle 5,0 0
5,0–5,5 0,0101
5,5–6,0 0,0203
6,0–6,5 0,0306
6,5–7,0 0,0406
7,0–7,5 0,0508
7,5–8,0 0,061
8,0–8,5 0,0711
8,5–37,0 0,0814
37,0–40,0 0,0882
40,0–45,0 0,0972
45,0–50,0 0,1045
50,0–56,0 0,1136
56,0–61,0 0,1207
61,0 – 66,0 0,1281
66,0–71,0 0,132
71,0–76,0  0,1358
76,0–84,0 0,1421
84,0–93,0 0,1492
93,0–101,0 0,1555
101,0–109,0 0,1617
109,0–118,0 0,1688
118,0–126,0 0,1749
126,0–135,0 0,1821
135,0–151,0 0,1866
151,0–168,0 0,1917
168,0–185,0 0,1967
185,0–202,0 0,2016
202,0–219,0 0,2066
219,0–235,0 0,2113
235,0–269,0 0,2213
269,0–303,0 0,2311
303,0–330,0 0,2351
330,0–360,0 0,2396
360,0–392,0 0,2444
392,0–427,0 0,2493
427,0–465,0 0,2549
465,0– 0,2612