Suurtyönantajan TyEL-maksu ja maksuluokka

Suurtyönantajana TyEL-maksusi määrään vaikuttavat työntekijöittesi työkyky, yrityksesi koko eli palkkasumma sekä saamasi alennukset. Maksat sitä vähemmän, mitä vähemmän työntekijöillesi myönnetään työkyvyttömyyseläkkeitä.

Kuka on suurtyönantaja ja mistä suurtyönantajan TyEL-maksu muodostuu?

Vuonna 2024 olet suurtyönantaja, jos yrityksesi palkkasumma ylitti 2 251 500 euroa vuonna 2022. Jos yrityksesi palkkasumma jäi vuonna 2022 alle kyseisen summan, olet pientyönantaja.

Suurtyönantajan palkkasummaraja muuttuu vuosittain. Katso aiempien vuosien ja tiedossa olevat tulevien vuosien palkkasummarajat sivuiltamme.

Suurtyönantajana TyEL-maksusi suuruuteen vaikuttaa seuraavat asiat:

 • yrityksesi palkkasumma ja TyEL-maksuprosentti
 • asiakashyvitys ja maksutappioalennus
 • yrityksesi maksuluokka, joka perustuu työntekijöillesi myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrään (eläkemeno)

Kirjautumalla työnantajan palveluun näet oman TyEL-maksuprosenttisi ja arvion koko vuoden TyEL-maksustasi.

Kun palkkasummasi kasvaa yli suurtyönantajan palkkasumman alarajan, muutut pientyönantajasta suurtyönantajaksi. Palkkasummasi voi vaihdella vuosittain suurtyönantajarajan molemmin puolin, jolloin yrityksesi voi olla peräkkäisinä vuosina pientyönantaja ja suurtyönantaja.

Suurtyönantajana työkyvyttömyysmaksusi perustuu aina osittain tai kokonaan maksuluokkaan.

Yrityksesi omia työkyvyttömyyseläkkeitä ei huomioida maksuluokan laskennassa niiltä vuosilta, kun olet pientyönantaja. Tästä syystä ensimmäisten vuosien maksuluokka on aina perusluokka 4. Tämän jälkeen yrityksesi omat työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet alkavat vaikuttaa maksuluokan laskentaan.

Suurtyönantajavuosina olet oikeutettu suurtyönantajille kuuluviin alennuksiin.

Suurtyönantajan asiakashyvitys ja maksutappioalennus

Suurtyönantajana TyEL-maksuasi pienentää asiakashyvitys ja maksutappioalennus. 

Asiakashyvityksenä jaettava kokonaismäärä perustuu Ilmarisen vakavaraisuuteen. Saat asiakashyvityksen kerran vuodessa alkuvuodesta.
Lue lisää asiakashyvityksestä.

Alta voit lukea tarkemmin maksutappioalennuksesta.

 1. Maksutappio-osa on yksi TyEL-vakuutusmaksun osista. Tämä maksutappio-osuus on suurtyönantajilla pienempi kuin pientyönantajilla, koska suurilla työnantajilla on pienempi riski joutua maksukyvyttömäksi kuin pienillä. Tätä alennusta kutsutaan maksutappioalennukseksi. Sen saat, kun olet suurtyönantaja ja sopimustyönantaja.

  Laskemme yrityksesi maksutappio-osan ja saamasi alennuksen työeläkeyhtiöiden yhteisten laskuperusteiden mukaisella tavalla. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa alennukseen oikeuttavat palkkasummarajat ja alennusprosentit vuosittain.

  Maksutappioalennus on tietty prosenttiosuus TyEL-palkoistasi. Alennus sisältyy automaattisesti yrityksesi vakuutusmaksuihin, jotka laskemme tulorekisteriin tekemiesi palkkailmoitusten perusteella.

  Mitä suurempi yrityksesi koko on, sitä suurempi on maksutappioalennuksesi. Suurtyönantajana kokosi määrittää toissa vuoden palkkasumma. Siksi yrityksesi koon vuonna 2024 määrittää vuoden 2022 palkkasummasi.

  Lopullinen maksutappioalennuksesi riippuu siten alennusprosentistasi ja yrityksesi koosta. Alla olevasta taulukosta näet, mikä maksutappioalennusprosenttisi on vuonna 2024.

  Yrityksesi palkkasumma v.2022 Maksutappioalennuksesi, % palkkasummasta
  2 251 500 - 36 024 000 0,145
  yli 36 024 000 0,166

Suurtyönantajan maksuluokka

Maksuluokkamalli uudistuu. Päivitämme muutokset myöhemmin tälle sivulle. Lue lisää maksuluokkamallin uudistuksesta.

Suurtyönantajana kuulut aina tiettyyn maksuluokkaan. Maksuluokka vaikuttaa TyEL-maksuusi. Yrityksesi koko ratkaisee maksuluokkasi painoarvon eli sen, kuinka paljon maksuluokka vaikuttaa TyEL-maksuusi.

Se, mihin maksuluokkaan kuulut riippuu siitä mikä on yrityksesi eläkemeno, eli kuinka paljon työntekijöillesi on myönnetty työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä. Eläkemenoasi verrataan samankokoisten yritysten keskimääräiseen eläkemenoon ja tämä määrittää yrityksesi riskisuhteen.

Maksuluokkia on yhteensä 11. Maksuluokka 4 on perusluokka, jossa työkyvyttömyysriski vastaa keskimääräistä tasoa.

Jos yrityksesi maksuluokka on kolme tai pienempi, maksat alennettua työkyvyttömyysmaksua. Jos maksuluokka on viisi tai suurempi, maksat korotettua työkyvyttömyysmaksua. Maksuluokka 4 ei vaikuta työkyvyttömyysmaksusi suuruuteen.

Kun huolehdit työntekijöittesi työkyvystä, voit säästää merkittävästi TyEL-vakuutusmaksussasi. Lue lisää työkyvyn edistämisestä TyökykyAreenastamme.

 1. Yrityksesi maksuluokka vaikuttaa TyEL-maksusi työkyvyttömyyseläkeosaan sitä enemmän, mitä suurempi palkkasummasi oli toissa vuonna.

  Jos palkkasummasi oli vuonna 2022 vähintään 36 024 000  euroa, työkyvyttömyysmaksusi määräytyy maksuluokan perusteella kokonaan. Jos palkkasummasi oli tätä pienempi, maksuluokka vaikuttaa vain osaan työkyvyttömyysmaksustasi. Silloin loppuosa määräytyy perusluokan 4 mukaan, jolloin se ei vaikuta työkyvyttömyysmaksusi suuruuteen.

  Alla olevasta taulukosta näet, miten yrityksesi koko vaikuttaa työkyvyttömyysmaksusi suuruuteen. Mitä suurempi yrityksesi palkkasumma on, sitä suuremmalla painoarvolla maksuluokka vaikuttaa työkyvyttömyysmaksuusi.

  Yrityksen koon vaikutus työkyvyttömyysmaksuun vuonna 2024

  Palkkasumma 5 milj. € 15 milj. € 30 milj. € 60 milj €
  Maksuluokka Maksu 1000 €/v Maksu, % palkkasummasta Maksu  1000 €/v Maksu, % palkkasummasta Maksu 1000 €/v Maksu, % palkkasummasta Maksu 1000 €/v Maksu, % palkkasummasta
  11 55 1,1 324 2,2 1127 3,8 2640 4,4
  10 51 1,0 279 1,9 930 3,1 2160 3,6
  9 48 1,0 233 1,6 733 2,4 1680 2,8
  8 46 0,9 199 1,3 585 2,0 1320 2,2
  7 44 0,9 177 1,2 486 1,6 1080 1,8
  6 42 0,8 154 1,0 388 1,3 840 1,4
  5 41 0,8 136 0,9 309 1,0 648 1,1
  Perusluokka 4 40 0,8 120 0,8 240 0,8 480 0,8
  3 39 0,8 104 0,7 171 0,6 312 0,5
  2 38 0,8 91 0,6 112 0,4 168 0,3
  1 37 0,7 79 0,5 63 0,2 48 0,1

   

  Esimerkki yrityksen koon vaikutuksesta työkyvyttömyysmaksuun

  Jos palkkasummasi oli vuonna 2022

  • 5 miljoonaa euroa, 8 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan ja 92 % perusluokan mukaan vuonna 2024.  
  • 15 miljoonaa euroa, 38 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan ja 62 % perusluokan mukaan vuonna 2024.  
  • 30 miljoonaa euroa, 82 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan ja 18 % perusluokan mukaan vuonna 2024.  
  • yli 36 024 000 euroa, 100 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan vuonna 2024.
 2. Laskemme yrityksesi toissa vuoden ja sitä edeltävän vuoden eläkemenot sen perusteella, kuinka paljon yrityksellesi on myönnetty työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä. Eläkemeno koskee aina eläkkeen myöntövuotta eli sitä vuotta, jonka aikana työntekijäsi sai päätöksen eläkkeestään. Työntekijäsi sairastuminen eli itse eläketapahtuma on voinut olla vuosiakin aiemmin.

  Eläkemeno on myöntövuoden viimeiselle päivälle laskettu eläkevastuu, jolla varaudumme siihen, että maksamme työntekijällesi työkyvyttömyyseläkettä, kunnes hän täyttää alimman vanhuuseläkeiän tai eläke päättyy muusta syystä, esimerkiksi paranemiseen. Siksi yksittäisen työkyvyttömyyseläkkeen eläkemenoon vaikuttavat ensisijaisesti eläkkeelle jääneen työntekijäsi ikä ja hänen eläkkeensä määrä. Lisäksi eläkemenon määrään vaikuttaa, kuinka pitkä aika eläketapahtumasta on työkyvyttömyyseläkkeen myöntöön.

  Mitä otetaan huomioon eläkemenoa laskiessa?

  Kun laskemme yrityksesi eläkemenoa, otamme huomioon vain uudet, pysyvät työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Väliaikaisia päätöksiä tai määräaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä eli kuntoutustukia ja osakuntoutustukia ei huomioida yrityksesi eläkemenoa laskettaessa.

  Eläkemenoon ei myöskään lasketa työkyvyttömyyseläkkeitä, jotka on myönnetty työntekijöillesi tietyissä poikkeustapauksissa. Tällaisia poikkeustapauksia ovat vapaa-ajan tapaturmat, raideliikennevahingot, potilasvahingot ja tietyin ehdoin myös vajaakuntoisten eläkkeet.

  Työntekijöillesi myönnetyt työuraeläkkeet eivät vaikuta eläkemenoon, eivätkä siten yrityksesi maksuluokkaan. Eläkemenoon ei vaikuta myöskään yrityksesi koko.

  Esimerkki työkyvyttömyyseläkkeen vaikutuksesta eläkemenoon

  Työntekijän eläkemenoon vaikuttaa se, minkä ikäisenä hän jää työkyvyttömyyseläkkeelle, minkä suuruinen hänen eläkkeensä on ja kuinka pitkä aika eläketapahtumasta kuluu työkyvyttömyyseläkkeen myöntöön.

  Alla olevaan taulukkoon on laskettu esimerkkejä eläkemenon määrästä eri-ikäisillä työntekijöillä. Esimerkeissä kuukausieläkkeen määräksi on oletettu 1000 €. Eläketapahtumavuotena käytetään vuotta 2021 ja eläkemyöntövuosi on 2024.

  Ikä, jolloin jää
  työkyvyttömyyseläkkeelle
  Eläkemeno €
  30 197 000
  40 186 000
  50 138 000
  60 49 000

   

  Eläkemenon määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka pitkä aika eläketapahtumasta kuluu työkyvyttömyyseläkkeen myöntövuoteen. Vaihtelua on erityisesti nuoremmilla työntekijöillä.

  Tarjoamme asiakkaidemme työkykyriskin hallintaan TyökykyAreenan palvelut, joista löydät tutkimustietoa, koulutusta, tukea ja arjen työkaluja. Lue lisää.

 3. Yrityksesi riskisuhde on yrityksesi toteutunut eläkemeno suhteutettuna samankokoisten yritysten keskimääräiseen, teoreettiseen eläkemenoon.

  Kun laskemme yrityksesi maksuluokkaa, laskemme riskisuhteet aina toissa vuoden ja sitä edeltävän vuoden eläkemenojen perusteella. Vuoden 2023 maksuluokkasi laskennassa olemme laskeneet yrityksesi vuosien 2021 ja 2020 riskisuhteet.

  Luokkakerroin ja maksuluokka

  Kahden peräkkäisen vuoden riskisuhteiden keskiarvoa kutsutaan luokkakertoimeksi. Luokkakerroin ratkaisee, mihin maksuluokkaan yrityksesi kuuluu kyseisenä vuonna.

  Kun yrityksesi luokkakerroin on 0,80–1,19, yrityksesi kuuluu maksuluokkaan 4. Jos yrityksesi luokkakerroin on 1,20 tai enemmän, yrityksesi maksuluokka on 5 tai korkeampi. Jos luokkakerroin on alle 0,80, yrityksesi maksuluokka on 3, 2 tai 1.

  Vuoden 2023 luokkakertoimesi ja siten maksuluokkasi määrää vuosien 2021 ja 2020 riskisuhteiden keskiarvo.

  Alla olevasta taulukosta näet, kuinka luokkakerroin määrää maksuluokkasi vuonna 2023.

  Luokkakertoimet ja maksuluokat vuonna 2023
  Maksuluokka Luokkakerroin eli kahden vuoden riskisuhteiden keskiarvo
  11 vähintään 5
  10 4,00 - 4,99
  9 3,00 - 3,99
  8 2,50 - 2,99
  7 2,00 - 2,49
  6 1,50 - 1,99
  5 1,20 - 1,49
  Perusluokka 4 0,80 - 1,19
  3 0,50 - 0,79
  2 0,20 - 0,49
  1 alle 0,2

Näin laskemme maksuluokkasi

Laskemme maksuluokkasi vuosittain. Maksuluokkaasi vaikuttavat toissa vuonna ja sitä edeltävänä vuonna työntekijöillesi myönnetyt työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet.

Maksuluokan laskeminen etenee vaiheittain seuraavasti:

 1. Laskemme yrityksesi toissa vuoden ja sitä edeltävän vuoden eläkemenot sen perusteella, kuinka paljon yrityksellesi on myönnetty työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkei. 
 2. Määritämme eläkemenojen perusteella yrityksesi riskisuhteetarkasteluvuosilleRiskisuhde kuvaa sitä, kuinka suuri yrityksesi eläkemeno oli kyseisenä vuonna verrattuna samankokoisen yrityksen keskimääräiseen, teoreettiseen eläkemenoon.  
 3. Laskemme luokkakertoimen, joka on tarkasteluvuosien riskisuhteiden keskiarvo. Luokkakerroin määrää, mihin maksuluokkaan yrityksesi kuuluu kuluvana vuonna.

Maksuluokka on yritys- ja eläkeyhtiökohtainen. Siksi maksuluokkasi on sama kaikissa Ilmarisessa olevissa vakuutuksissasi. Jos yritykselläsi on vakuutuksia eri eläkeyhtiöissä, jokainen eläkeyhtiö laskee yrityksellesi oman maksuluokkansa.

Tästä taulukosta näet, minkä vuoden maksuluokkaan työkyvyttömyyseläkkeittesi myöntövuodet vaikuttavat.

Vuosina 2019-2024 myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden vaikutukset maksuluokkiin

Työkyvyttömyyseläkkeen myöntövuosi Minkä vuosien maksuluokkiin vaikuttaa
2019 2021 ja 2022
2020 2022 ja 2023
2021 2023 ja 2024
2022 2024 ja 2025
2023 2025 ja 2026
2024 2026 ja 2027

 

Työkyvyttömyyseläkevastuun jakautuminen eri työnantajien kesken

Työntekijäsi eläkemenosta ja työkyvyttömyyseläkkeestä saattavat vastata sinun lisäksesi myös hänen entiset työnantajansa. Se, kenen vastuulla eläkemeno ja vastuu työkyvyttömyyseläkkeestä on, riippuu eläketapahtuman ajankohdasta eli siitä, milloin työntekijäsi sairastui niin että hän menetti työkykynsä.

Jos työntekijäsi on työskennellyt pelkästään sinun yrityksessäsi

Jos työntekijäsi on työskennellyt pelkästään yrityksessäsi eikä ole saanut sosiaalietuuksia sairastumistaan edeltävänä kahtena kalenterivuonna, hänestä aiheutuva eläkemeno ja hänen työkyvyttömyyseläkkeensä on kokonaan yrityksesi vastuulla.

Jos työntekijäsi ei ole työskennellyt yrityksessäsi eläketapahtumaansa edeltävänä kahtena kalenterivuonna, yrityksesi ei vastaa työntekijäsi eläkemenosta eikä työkyvyttömyyseläkkeestä, vaikka hän olisi palveluksessasi silloin, kun hänelle myönnetään työkyvyttömyyseläke.

Jos työntekijäsi on työskennellyt useammassa yrityksessä

Jos työntekijäsi on työskennellyt myös muualla kahtena eläketapahtumaansa edeltävänä kalenterivuonna tai saanut sosiaalietuuksia sinä aikana, yrityksellesi tuleva eläkemeno pienenee. Eläkemeno jaetaan työntekijälle maksettujen palkkojen suhteessa niille yrityksille, joissa työntekijäsi on työskennellyt sairastumistaan edeltävinä kahtena kalenterivuonna.

Tästä kuviosta näet esimerkin siitä, miten eläkemeno ja työkyvyttömyyseläkevastuu voivat jakautua työnantajien kesken. 

Eläke: 1000 €/kk
Eläkemeno 100 000€:

 • Eläkemeno A:lle: 20 000/50 000 x 100 000 € = 40 000 €
 • Eläkemeno B:lle: 30 000/50 000 x 100 000 € = 60 000 €

Eläkemeno vaikuttaa vuosien 2024 ja 2025 maksuluokkiin.

Maksuluokka erilaisissa muutostilanteissa

Maksuluokkasi laskenta saattaa muuttua, jos

Eläkeyhtiön vaihtamisen vaikutus maksuluokkaan

Jos siirrät yrityksesi TyEL-vakuutuksen toiseen eläkeyhtiöön kokonaan tai osittain, entisen eläkeyhtiösi maksuluokka ja siihen vaikuttavat tiedot siirtyvät vakuutuksesi mukana.

Kun siirrät yrityksesi vakuutuksen Ilmariseen, selvitämme ensin, onko yritykselläsi meillä muita vakuutuksia. Jos on, selvitämme niiden maksuluokkalaskentaan vaikuttavat tiedot ja laskemme ne yhteen. Sen jälkeen määritämme yrityksesi maksuluokan. Tämä uusi maksuluokkasi tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta tai siirtohetkestä alkaen, jos vaihdat eläkeyhtiötä vuodenvaihteessa.

Jos yritykselläsi ei ole meillä muita vakuutuksia, määritämme maksuluokkasi niiden maksuluokkatietojen perusteella, jotka entinen eläkeyhtiösi on ilmoittanut meille.

Jos siirrät yrityksesi vakuutukset Ilmariseen kesken vuotta, maksuluokkasi on seuraavaan kalenterivuoteen saakka sama kuin entisessä eläkeyhtiössäsi.