Kuntoutuspäätös

Kun olemme käsitelleet ammatillisen kuntoutuksen hakemuksesi, näet päätöksen OmaEläke-palvelussa. Saat sen myös postitse ilmoittamaasi osoitteeseen. Mikäli olet valinnut sähköisen asioinnin päätöstä ei lähetetä postitse. Saat tällöin tiedon uudesta päätöksestä tekstiviestillä ilmoittamaasi matkapuhelinnumeroon. Päätöksen saatuasi lue alla olevista ohjeistamme tärkeimmät huomioitavat asiat tilanteessasi.

Miten toimin päätöksen saatuani?

 1. Tee kuntoutussuunnitelma OmaEläke-palvelussamme

  Olet saanut ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea työhön paluutasi terveydentilallesi sopivaan työhön. Verkkosivuiltamme voit lukea lisää ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdoista. Laadi sen jälkeen suunnitelma työhön paluustasi ja toimita tiedot siitä meille.

  Aikaisempi osaaminen ja kokemus suunnitelman pohjana

  Ammatillisena kuntoutuksena voimme tukea työhön paluutasi esimerkiksi työkokeilulla, työhönvalmennuksella tai tarvittaessa myös uudelleenkoulutuksella. Oman henkilökohtaisen suunnitelmasi sisältöön vaikuttavat aikaisempi koulutuksesi, työkokemuksesi ja osaamisesi sekä terveydentilasi. Ammatillisena kuntoutuksena voimme tukea niitä toimia, jotka ovat arviomme mukaan tarkoituksenmukaisia tilanteessasi ja jotka auttavat sinua jatkamaan työelämässä terveydentilallesi sopivassa työssä.

  Selvitä vaihtoehdot omalla työpaikallasi

  Mikäli työsuhteesi tai yrittäjätoimintasi on voimassa, kartoita työhön paluun mahdollisuudet omalla työpaikallasi yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Jos omalla työpaikallasi ei ole tarjota terveydentilallesi sopivia työtehtäviä tai työsuhteesi ei ole enää voimassa, mieti muita mahdollisia työpaikkoja, joissa aiempaa osaamistasi on mahdollista hyödyntää. Voit tarvita osaamisen päivittämiseksi myös uudelleenkoulutusta, jotta terveydentilallesi sopivaan työhön siirtyminen on mahdollista. Tarpeellisen lisäkoulutuksen voit saada suorittamalla kurssin, osatutkinnon tai kokonaan uuden tutkinnon.

  Toimita tiedot kuntoutussuunnitelmastasi ennakkopäätöksen voimassaoloaikana

  Sinun kannattaa aloittaa työhön paluutasi koskevan suunnitelman eli kuntoutussuunnitelmasi tekeminen mahdollisimman pian. Toimita kuntoutussuunnitelmasi meille ennakkopäätöksen voimassaoloaikana. Voimassaoloajan ja sinulle nimetyn kuntoutusasiantuntijasi yhteystiedot voit tarkistaa saamastasi päätöksestä. Ole häneen yhteydessä, jos tarvitset apua ammatillisen kuntoutuksen suunnittelussa. Voit toimittaa kuntoutussuunnitelmaasi koskevat tiedot meille kirjautumalla OmaEläke-palveluumme. Jos olet toimittanut kuntoutussuunnitelmasi jo hakemuksesi yhteydessä, ei sitä tarvitse toimittaa enää uudelleen. Kuntoutusasiantuntijasi ottaa sinuun yhteyttä ja ohjaa asiassasi eteenpäin.

  Apua kuntoutussuunnitelman laatimiseen

  Voit saada kauttamme apua työhön paluun suunnitelmasi laatimiseen, jos omalle työpaikallesi palaaminen ei ole mahdollista. Voimme tarjota avuksesi uravalmentajan, jonka kanssa voit selvittää sinulle sopivia vaihtoehtoja työhön paluusi tueksi.

 2. Ammatillinen kuntoutus ja yrittäjän eläkevakuutus

  Olet saanut ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea työhön paluutasi terveydentilallesi sopivaan työhön.  Ammatillisen kuntoutuksen käynnistyttyä saat meiltä kuntoutusrahaa. Lue lisää, mitä sinun kannattaa huomioida työskennellessäsi yrittäjänä ammatillisen kuntoutuksen aikana.

  Jatkatko omassa yrityksessäsi? 

  Jos tuemme työkokeilun avulla paluutasi omaan yritystoimintaasi, sinun ei tarvitse muuttaa jo voimassa olevan YEL-vakuutuksesi työtuloa. Yleensä työkokeilu on kolmen kuukauden pituinen, ja silloin YEL-vakuutuksesi työtulo voi olla samalla tasolla kuin aikaisemmin. Jos sinulla ei vielä ole YEL-vakuutusta, voit ottaa sen esimerkiksi Ilmarisesta työkokeilun jälkeen.     

  Jos tuemme ammatillisena kuntoutuksena pidempikestoista työkokeilua, työhönvalmennusta tai koulutusta ja jatkat samalla työtäsi yrittäjänä, voi työpanoksesi ja työtulosi vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa.    

  Miten työtulo vaikuttaa kuntoutusrahasi määrään? 

  Maksamme sinulle täyttä kuntoutusrahaa, jos työtulosi ei ylitä ansiorajaasi. YEL-vakuutuksesi vahvistettu vuotuinen työtulo voi siinä tapauksessa olla enintään 12 kertaa ansiorajasi suuruinen. 

  Maksamme sinulle osakuntoutusrahaa, jos työtulosi ylittää ansiorajasi. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täydestä kuntoutusrahasta.

  Henkilökohtainen ansiorajasi on puolet vakiintuneesta ansiotasostasi. Ansiorajasi määrän voit tarkistaa omalta kuntoutusasiantuntijaltasi.  

  Ilmoita muutoksista verkkopalvelussamme

  Jos työpanoksesi yrityksessäsi muuttuu pitempikestoisen ammatillisen kuntoutuksen alkaessa tai sen aikana, muista päivittää myös työtulosi vastaamaan muuttunutta tilannetta. Ole yhteydessä muutoksista myös kuntoutusasiantuntijaasi. 

  Kirjautumalla yrittäjän asiointiin voit ilmoittaa työpanoksesi ja työtulosi muutoksista tai yritystoimintasi päättämisestä. Kirjautuminen onnistuu helposti verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.  

 3. Ohje työpaikkakuntoutukseen

  Tuemme sinulle työpaikalla tapahtuvaa työpaikkakuntoutusta. Työpaikkakuntoutuksesi ajaksi työtehtäviäsi ja työnkuvaasi on muokattu terveydentilallesi sopiviksi. Tavoitteena on, että voit jatkaa terveydentilallesi sopivassa työssä. Työpaikkakuntoutus voi olla työkokeilua tai pidempää työhönvalmennusta. Verkkosivuiltamme  voit lukea lisää kuntoutusrahasta, sen maksamisesta, verotuksesta sekä kulukorvauksista. Tästä ohjeesta löydät kootusti tietoa työpaikkakuntoutuksesi etenemisestä ja muistettavista asioista. Myös kuntoutusasiantuntijasi on apunasi.

  Toimeentulosi työpaikkakuntoutuksen aikana

  Työpaikkakuntoutuksen ajaksi on laadittu sopimus. Ilmarinen maksaa sinulle kuntoutusrahaa työpaikkakuntoutuksesi ajalta. Otamme sinulle myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen. Jos työpaikkakuntoutuksesi on palkallinen, työnantajasi maksaa sinulle täyttä kuukausipalkkaa sekä vastaa tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja muiden lakisääteisten maksujen maksamisesta. Silloin maksamme kuntoutusetuuden työnantajallesi sopimuksessa olevien palkkatietojen perusteella.

  Matkakustannukset

  Työpaikkakuntoutuksen ajalta korvaamme matkakuluja Työeläkevakuuttajat TELA ry:n suositusten mukaisesti. Korvauksia haet kätevästi OmaEläke-palvelussamme. Lisätietoja kulukorvauksista voit lukea verkkosivuiltamme. Palkallisen työkokeilun ajalta emme korvaa sinulle matkakuluja, mutta voit vähentää ne verotuksessasi.

  Ilmoita muutoksista

  Jos työpaikkakuntoutuksesi ei jostain syystä ala sovitusti tai joudut keskeyttämään sen, ota mahdollisimman pian yhteyttä omaan kuntoutusasiantuntijaasi. Ota häneen yhteyttä myös, jos sinulla on poissaoloja tai yli viikon sairausloma, työtehtäväsi muuttuvat tai sinut lomautetaan. Aiheettomasti tai virheellisesti maksetut etuudet voidaan periä takaisin.

  Seuranta ja arviointi

  Seurannasta työpaikkakuntoutuksen aikana huolehtivat työpaikan yhteyshenkilö ja työterveyshuolto tai muu terveydentilaasi seuraava hoitotaho. Työpaikkakuntoutuksen päättyessä pyydämme työnantajalta sähköpostitse arviointia jakson onnistumisesta.

  Tavoitteena työssä jatkaminen

  Parhaimmassa tapauksessa työllistyt työpaikkakuntoutuksen jälkeen. Jos työnantajallasi ei ole mahdollisuutta tarjota sinulle työpaikkaa työpaikkakuntoutuksen jälkeen, voit saada tukea työllistymiseen TE-palveluiden kautta.

 4. Ohje opiskelijalle

  Olet aloittamassa opinnot osana ammatillista kuntoutusta. Ammatillisena kuntoutuksena tuettava uudelleen koulutus auttaa sinua siirtymään terveydentilallesi sopiviin työtehtäviin. Verkkosivuiltamme voit lukea lisää kuntoutusrahasta, sen maksamisesta, verotuksesta sekä kulukorvauksista. Tästä ohjeesta löydät kootusti tietoa opintojesi ajalle.

  Toimita Ilmarisen opiskelutodistus

  Pyydä oppilaitoksesi edustajaa täyttämään verkkosivuillamme Ilmarisen opiskelutodistus opintojesi alkaessa ja aina syksyisin lähiopintojesi jatkuessa niin kauan kuin opiskelet. On tärkeää, että toimitat Ilmarisen oman opiskelutodistuslomakkeen, sillä siitä saamme tarvitsemamme tiedot. Opiskelutodistuksen perusteella jatkamme kuntoutusrahasi maksua, seuraamme opintojesi etenemistä ja maksamme sinulle opinnoista aiheutuviin hankintoihin tarkoitetun korvauksen.

  Toimeentulosi opintojen aikana – muista toimittaa verokortti

  Saat meiltä kuntoutusrahaa opintojesi aikana. Toimita meille verokorttisi opintojesi alkaessa ja aina vuodenvaihteessa. Jos työskentelet opintojesi rinnalla, muista tarkistaa henkilökohtainen ansaintarajasi.

  Saat meiltä opinnoista aiheutuviin kustannuksiin tarkoitetun korvauksen kerran lukuvuodessa. Tätä korvausta sinun ei tarvitse erikseen hakea. Maksamme korvauksen, kun olemme saaneet oppilaitoksen edustajan täyttämän Ilmarisen opiskelutodistuksen.

  Jos sinulla on asumis- ja matkakuluja opintojesi aikana, voit saada korvauksia myös niistä. Näitä korvauksia haet kätevimmin OmaEläke-palvelussamme. Verkkosivuiltamme voit lukea lisätietoa matka- ja asumiskulujen korvaamisesta.

  Ilmoita muutoksista

  Jos opintosi keskeytyvät, opiskelussa ilmenee ongelmia tai ne viivästyvät esimerkiksi sairausloman vuoksi, ota mahdollisimman pian yhteyttä omaan kuntoutusasiantuntijaasi. Ota häneen yhteyttä myös siinä tapauksessa, jos valmistutkin suunniteltua aikaisemmin tai koulutusmuotosi muuttuu toiseksi. Jos työskentelet opintojesi rinnalla, varmista kuntoutusasiantuntijaltasi, että ansiosi palkkatyöstä eivät ylitä henkilökohtaista ansaintarajaasi. Aiheettomasti tai virheellisesti maksetut etuudet voidaan periä takaisin.

  Kun opintosi päättyvät

  Kun olet saanut opintosi päätökseen ja valmistunut, toimita meille kopio tutkintotodistuksestasi. Kätevimmin toimitat sen OmaEläke-palvelussamme suojatun viestin liitteenä.

  Jos tarvitset apua koulutuksen jälkeiseen työnhakuun ja työllistymiseen, ole yhteydessä TE-palveluiden asiantuntijaan hyvissä ajoin ennen valmistumistasi.

  Muistilistasi opintojen ajalle

  • Pyydä oppilaitoksen edustajaa täyttämään verkkosivuillamme Ilmarisen opiskelutodistus opintojesi alkaessa ja aina syksyllä lähiopintojesi jatkuessa.
  • Toimita meille verokorttisi. Muista toimittaa uusi verokortti myös aina vuodenvaihteessa.
  • Ota yhteyttä, jos opinnoissasi tapahtuu muutoksia.
  • Hae kulukorvauksia OmaEläke-palvelussamme.
  • Toimita meille kopio tutkintotodistuksesta opintojesi päätyttyä.
  • Ota yhteyttä kuntoutusasiantuntijaasi opintoihin liittyvissä kysymyksissäsi.
 5. Toimita meille verokortti

   Saat ammatillisen kuntoutuksesi ajalta meiltä kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja sen lisäksi maksettavaa kuntoutuskorotusta. Molemmat etuudet ovat verotettavaa tuloa ja niiden maksamiseksi tarvitsemme etuus tai eläkeverokorttisi. Palkkaverokorttia emme voi käyttää etuuden tai eläkkeen maksamisessa.

  Saamastasi päätöksestä voit tarkistaa, mitä etuutta sinulle maksetaan ja mikä on etuuden määrä. Näiden tietojen perusteella voit laskea veroprosenttisi osoitteessa vero.fi.

  Toimita meille

  • etuutta varten laskettu verokortti, kun saat meiltä kuntoutusrahaa tai kuntoutusavustusta
  • eläkettä varten laskettu verokortti, jossa on huomioitu kuntoutuskorotuksen määrä, kun saat meiltä kuntoutustukea ja kuntoutuskorotusta.

  Kun haet verokorttia, valitse etuuden maksajaksi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Näin saamme verotietosi kätevimmin ja maksusi ovat ajan tasalla.

  Jos et toimita meille verokorttia, pidätämme kuntoutusrahastasi veroa taulukkoprosentin mukaisesti. Eläkkeestä ja kuntoutuskorotuksesta pidätämme veroa siinä tapauksessa 40 %. Saatuamme verokorttisi päivitämme tiedot ja maksamme mahdollisesti liikaa pidättämämme veron takaisin tilillesi.

  Verkkosivuiltamme voit lukea lisää kuntoutusrahan maksamisesta ja verotuksesta. Myös kuntoutusasiantuntijasi on apunasi.