Ilmarisen hallinto ja organisaatio

Toimiva hallinto tukee tehtäväämme huolehtia eläketurvasta. Hallinnon perustan muodostaa työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki, vakuutusyhtiölaki, osakeyhtiölaki sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. Noudatamme lisäksi pörssiyhtiöitä koskevaa Hallinnointikoodia vapaaehtoisesti työeläkevakuutusyhtiön toimintaan soveltuvin osin. Näiltä sivuilta löydät tietoa hallinnostamme ja organisaatiostamme.

Yhtiökokous käyttää ylintä päätösvaltaa.

Lue lisää yhtiökokouksesta

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys määrittelee yhtiön toimialan sekä toimielinten toimivaltuudet ja keskinäisen suhteen. Voit tutustua yhtiöjärjestykseemme sivuillamme.

Tutustu yhtiöjärjestykseen