Ilmarisen hallinto ja organisaatio

Toimiva hallinto tukee tehtäväämme huolehtia eläketurvasta. Hallinnon perustan muodostaa työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki, vakuutusyhtiölaki, osakeyhtiölaki sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. Noudatamme lisäksi pörssiyhtiöitä koskevaa Hallinnointikoodia vapaaehtoisesti työeläkevakuutusyhtiön toimintaan soveltuvin osin. Näiltä sivuilta löydät tietoa hallinnostamme ja organisaatiostamme.

Yhtiökokous käyttää ylintä päätösvaltaa.

Lue lisää yhtiökokouksesta

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunta valmistelee ehdotukset hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä sekä heidän palkkioistaan.

Lue lisää vaalivaliokunnasta

Johto ja organisaatio

Johtoryhmän jäseniä ovat toimitusjohtajan lisäksi välittömästi hänen alaisenaan toimivat johtajat sekä henkilöstön valitsema edustaja.

Lue lisää johdosta ja organisaatiosta

Luottamustehtävät

Ylläpidämme julkista luetteloa Ilmarisen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon luottamustehtävistä.

Lue lisää luottamustehtävistä

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys määrittelee yhtiön toimialan sekä toimielinten toimivaltuudet ja keskinäisen suhteen. Voit tutustua yhtiöjärjestykseemme sivuillamme.

Tutustu yhtiöjärjestykseen