Yhtiökokous

Ilmarinen on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja vakuutetut työntekijät. Yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät osakkaat yhtiöjärjestyksessä kuvatulla tavalla. Lue tältä sivulta lisää yhtiökokouksesta ja lataa yhtiökokousasiakirjat.

Yhtiökokous käyttää ylintä päätösvaltaa 

Ilmarinen on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja vakuutetut työntekijät. Yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät osakkaat yhtiöjärjestyksessä kuvatulla tavalla.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta taikka milloin se vakuutusyhtiölain mukaan on pidettävä.

Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla yhtiökokouskutsu internetsivuilla. Osakkaan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous valitsee myös hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajan sekä päättää heidän palkkioistaan.

Lue lisää yhtiökokouksesta yhtiöjärjestyksestä

Varsinainen yhtiökokous 2023

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 27.3.2023 klo 10.00 alkaen Ilmarisen toimitiloissa osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki.

Kokousmateriaalit

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Osakkaan ja vakuutettujen edustajan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 20.3.2023 klo 16.00. Työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautua voi postitse osoitteella Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Lakiasiat / Yhtiökokous, 00018 ILMARINEN, puhelimitse numeroon 010 284 3600 ja sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ilmarinen.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen kokouspaikalla alkaa klo 9.30.

Valtakirjapalvelu

Osakkaat ja vakuutettujen edustajat voivat käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa myös Ilmarisen tarjoaman valtakirjapalvelun kautta.

Osakas ja vakuutettujen edustaja voi valtuuttaa Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajajan Anniina Järvisen tai asianajajan Annemari Rosin tai kumman tahansa määräämän yksin edustamaan osakasta tai vakuutettujen edustajaa ja käyttämään äänivaltaa tämän puolesta yhtiökokouksessa.

Osakkaan ja vakuutettujen edustajan, joka käyttää Ilmarisen tarjoamaa valtakirjapalvelua, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen.

Valtakirjat (mahdollisine valtuutusketjuineen) pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ilmarinen.fi tai postitse osoitteeseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Lakiasiat / Yhtiökokous, 00018 ILMARINEN viimeistään 20.3.2023 klo 16.00.

Vakuutettujen osalta pyydetään huomioimaan, että vakuutettujen edustaja voi käyttää asiamiestä ja siten valtuuttaa Ilmarisen osoittaman asiamiehen edellä kuvatun mukaisesti. Vakuutettujen edustajat yhtiökokoukseen valitaan vakuutuskohtaisesti sopimalla edustajasta henkilöstöryhmien edustajien tai asianomaisten työntekijöiden kesken. Lisätietoja on saatavilla vakuutettujen osallistumisohjeista, puhelimitse numerosta 010 284 3600 ja sähköpostitse osoitteesta yhtiokokous@ilmarinen.fi.

 

Yhtiökokousasiakirjat

Alta löydät yhtiökokouksiin liittyvät asiakirjat.

Yhtiökokous 2022

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2022

Yhtiökokous 2021

Varsinainen yhtiökokous 25.3.2021

Yhtiökokous 2020 

Varsinainen yhtiökokous 25.3.2020 

Yhtiökokous 2019 

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2019 

Yhtiökokous 2018 

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2018 

Yhtiökokoukset 2017 

Varsinainen yhtiökokous 6.4.2017 

Ylimääräinen yhtiökokous 14.9.2017