Yhtiökokous

Ilmarinen on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja vakuutetut työntekijät. Yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät osakkaat yhtiöjärjestyksessä kuvatulla tavalla. Lue tältä sivulta lisää yhtiökokouksesta ja lataa yhtiökokousasiakirjat.

Yhtiökokous käyttää ylintä päätösvaltaa 

Ilmarinen on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja vakuutetut työntekijät. Yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät osakkaat yhtiöjärjestyksessä kuvatulla tavalla.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta taikka milloin se vakuutusyhtiölain mukaan on pidettävä.

Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla yhtiökokouskutsu internetsivuilla. Osakkaan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous valitsee myös hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajan sekä päättää heidän palkkioistaan.

Lue lisää yhtiökokouksesta yhtiöjärjestyksestä

Varsinainen yhtiökokous 2024

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön llmarisen varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä 22.3.2024. llmarisen hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Kutsu on tarkoitus julkaista 1.3.2024.

Osakkaalla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkaan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi 2.2.2024 mennessä yhtiön hallitukselle. Pyyntö on lähetettävä päätösehdotuksineen ja perusteluineen osoitteeseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö llmarinen, Lakiasiat/yhtiökokous, 00018 ILMARINEN tai sähköpostitse yhtiokokous@ilmarinen.fi.

Yhtiökokousasiakirjat

Alta löydät yhtiökokouksiin liittyvät asiakirjat.

Yhtiökokous 2023

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2023

Yhtiökokous 2022

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2022

Yhtiökokous 2021

Varsinainen yhtiökokous 25.3.2021

Yhtiökokous 2020 

Varsinainen yhtiökokous 25.3.2020 

Yhtiökokous 2019 

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2019 

Yhtiökokous 2018 

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2018 

Yhtiökokoukset 2017 

Varsinainen yhtiökokous 6.4.2017 

Ylimääräinen yhtiökokous 14.9.2017