Oikea-aikainen mielenterveyden tuki

Työssä voi edistää ja tukea mielenterveyttä monin tavoin. Kaikkia mielenterveyden ongelmia ei kuitenkaan voi välttää. Varmista, että yrityksessäsi on valmiiksi mietittyinä toimintamallit ja ohjeet mielenterveysongelmien kohtaamiseen ja ulkopuolisen avun käyttämiseen. Työterveyshuolto on tässä tärkein yhteistyökumppanisi.

Tunnista mielenterveyden ongelmat ja tartu niihin varhain

Madalla kynnystä hakea apua, mutta pyri aina käsittelemään työhön liittyvät kysymykset myös työpaikalla. Monesti kysymys saattaa olla työpaikan rakenteista tai käytännöistä, joskus yksinkertaisesti työmäärästä. Niihin te voitte vaikuttaa.

Kun työntekijä oireilee, esihenkilö voi tukea häntä parhaiten varhaisen tuen toimenpiteillä. Hyvällä varhaisen tuen mallilla edistät työntekijöittesi työssä suoriutumista, vähennät tarpeettomia sairauspoissaoloja ja sairauksien pitkittymistä sekä tuet työntekijöiden työhön palaamista.

Harkitse myös yhtenä vaihtoehtona työntekijöitten välisen vertaistuen kehittämistä työpaikalla. Usein hankalista tilanteista voi olla helpompi kertoa ensin työkavereille. Tämä vaatii luonnollisesti henkilöstön osaamisen kehittämistä ja tukemista sekä avointa ja luottamuksellista keskustelukulttuuria.

Anna esihenkilölle valtuudet toimia yllättävissä tilanteissa

Elämään kuuluu monenlaisia työkykyä tilapäisesti heikentäviä tilanteita. Työpaikalla niihin kannattaa varautua ennakolta. Esihenkilöllä kannattaa olla etukäteen sovitut valtuudet sopia työaikajoustoista ja -poikkeamista. Näin hän voi tukea työntekijää, jos sattuu jotain yllättävää tai tekemiseen tarvitaan tilapäistä väljyyttä esimerkiksi läheisen vakavan sairastumisen tai poismenon takia.

Tee tiivistä yhteistyötä työterveyden kanssa

Voit auttaa työntekijöitäsi pysymään terveinä ja työkykyisinä tarjoamalla heille kattavat työterveyspalvelut. Tutkimuksista tiedämme, että terveydentilalla, kokemuksella omasta terveydestä ja avun saamisesta on suora yhteys myös mielen hyvinvointiin. Panosta siis työterveyspalvelujen saatavuuteen ja kattavuuteen sekä kannusta terveystekoihin ja tue niitä työpaikalla.

Työterveyshuolto on paljon muutakin kuin henkilöstöetu. Hyvä työterveysyhteistyö keskittyy ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään toimintaan. Työterveysyhteistyössä kartoitetaan myös työn terveydellisiä riskejä ja suunnitellaan näiden riskien hallintaa. Lue lisää työterveysyhteistyöstä.

On tärkeää, että havaitsette ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Silloin keinoja niiden ratkaisemiseksi on enemmän. Siksi sinun kannattaa varmistaa, että seuraavat asiat ovat kunnossa työterveyskumppanisi kanssa:

  • selkeä, kattava ja säännöllinen työterveyshuollon raportointi
  • tehtyjen toimien seuranta
  • yhteinen toiminnan suunnittelu
  • toimintasuunnitelman päivittäminen.

Työterveyshuolto on lakisääteinen palvelu, joka ei välttämättä kata kaikkia yrityksesi tarpeita mielenterveyden edistämisessä. Useimpien työterveyden palveluntarjoajien palveluvalikoima on kuitenkin huomattavasti lakisääteistä vähimmäistasoa laajempi. Kysy ja haasta työterveyskumppaniasi tarjoamaan ratkaisuja juuri sinun yrityksesi tarpeisiin.

Lue lisää toimivan työterveysyhteistyön rakentamisesta