Sisäpiiriohje ohjaa sisäpiiriasioiden käsittelyä

Pidämme yllä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaista julkista sisäpiirirekisteriä. Julkiseen sisäpiirirekisteriin merkitään henkilöt, jotka voivat vaikuttaa eläkevarojen sijoituspäätöksiin tai jotka muutoin saavat säännöllisesti niihin liittyvää sisäpiiritietoa.

Sisäpiiriasiat 

Pidämme yllä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaista julkista sisäpiirirekisteriä. Julkiseen sisäpiirirekisteriin merkitään henkilöt, jotka voivat vaikuttaa eläkevarojen sijoituspäätöksiin tai jotka muutoin saavat säännöllisesti niihin liittyvää sisäpiiritietoa.

Ylläpitämässämme sisäpiirirekisterissä kerromme lain edellyttämällä tavalla tiedot omistuksista säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevissa osakkeissa ja sellaisissa rahoitusvälineissä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella.

Sisäpiiriläiset

Lain mukaan sisäpiiriläisiämme ovat 

  1. hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies sekä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta; 
  2. muupalveluksessamme olevahenkilöt, joilla on mahdollisuus vaikuttaa yhtiön varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen tai jotka muutoin saavat säännöllisesti haltuunsa tällaisia osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiiritietoa. 

Katso laki työeläkevakuutusyhtiöistä Finlex-palvelussa

Julkisten sisäpiiriläisten omistustiedot ovat nähtävillä Euroclear Finlandin NetSire-palvelussa. Siirry Euroclear Finlandin palveluun