Näin seuraat, arvioit ja kehität työkykyjohtamista

Yrityksesi työkykyjohtaminen ei tule kerralla valmiiksi vaan edellyttää jatkuvaa kehittämistä. Jatkuva parantaminen on siksi tärkeää. Seuraa ja arvioi säännöllisesti, miten olette onnistuneet. Näin voit seurata edistymistänne ja tunnistaa kehitystarpeitanne.

Ota jatkuva parantaminen tavaksi

Työkykyjohtamisen arvioinnissa kannattaa käyttää jatkuvan parantamisen periaatetta PDCA (Plan, Do, Check, Act).

Työkykyjohtamisen jatkuva parantaminen edellyttää, että

 • tunnistat lähtötilanteen datan pohjalta, jotta voit seurata tavoiteltua muutosta
 • varmistut siitä, että työkykyjohtamisen eri rooleissa toimivat huolehtivat vastuullaan olevista tehtävistä
 • keräät jatkuvasti palautetta eri osapuolilta työkykyjohtamisen järjestelmän toimivuudesta ja tehokkuudesta
 • arvioit, missä määrin olette saavuttaneet päämäärät ja tavoitteet
 • varmistat, että olette tehneet asianmukaiset työkykyä tukevat ja palauttavat toimenpiteet ja arvioineet niiden tulokset ja vaikuttavuuden
 • arvioit koulutuksen ja viestinnän vaikuttavuutta.

Huomioi nämä työkykyjohtamisen arvioinnissa

Ota työkykyjohtamisen arvioinnissa huomioon työkykyjohtamisen kokonaisuus ja sovita arviointi yrityksesi kokoon, ominaisuuksiin sekä työkykyjohtamisen malliin ja kypsyystasoon.

Arvioikaa yhdessä

1. Vuorovaikutusta johdon kanssa

 • Raportoitteko johdolle sovitusti työkykyjohtamisesta? Saatteko johdolta työkykyjohtamisen linjauksia ja palautetta?

2. Tavoitteiden toteutumista

 • Ovatko työkykytunnusluvut kehittyneet siihen suuntaan, jonka asetitte nykytilan arvioinnin yhteydessä? Pyytäkää myös palautetta työkykyjohtamisesta sekä sisäisesti että työkykyjohtamisen kumppaneiltanne, kuten työterveyshuolloltanne.

3. Toimintatapoja ja vastuita

 • Ovatko työkyyjohtamisen roolit ja toimintatavat selkeitä ja tarkoituksenmukaisia? Onko viestintä riittävää ja selkeää?

4. Työsuhteen elinkaaren eri vaiheita

 • Huomioitteko työkykyjohtamisen näkökulman työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa. Ovatko niihin liittyvät toimintamallit ajan tasalla?

Näin onnistut työkykyjohtamisen arvioinnissa

Arviointi on järjestelmällinen ja dokumentoitu selvitys siitä, onko toiminta vastannut suunnitelmia ja mitä toiminnalla on saavutettu.

 1. Tee arviointi yhdessä sisäisten ja ulkoisten kumppaneittesi kanssa. Näin voitte muodostaa yhteisen näkemyksen arvioinnin tarkoituksesta, menetelmästä, tarkasteltavasta ajanjaksosta ja siihen osallistuvista.

 2. Kehitä yritykseesi sopiva tapa arvioida työkykyjohtamista. Monessa yrityksessä on otettu käyttöön hyvät laatu ja työturvallisuusjohtamisen auditoinnit. Näistä voitte ottaa mallia myös työkykyjohtamisen arviointiin.

 3. Tee arviointi sopivin väliajoin. Tee siitä yhteenveto. Se auttaa sinua myös asioiden viestimisessä johdolle.

 4. Tunnista kehitystarpeet – sekä uudet että aiemmat. Huomioi muuttuva toimintaympäristö ja tilanteet sekä poikkeamat ja ongelmakohdat työkykyjohtamisessa. Tee arvioinnin perusteella toimenpide-ehdotukset poikkeamien, ongelmien ja kehitystarpeiden ratkaisemiseksi.