Sponsoroinnin ja lahjoitusten periaatteet

Sponsorointi ja erilaiset kumppanuudet ovat osa markkinointiviestintäämme. Lahjoituksilla tuemme pääsääntöisesti työkyvyttömyyttä ennaltaehkäisevää tutkimusta ja toimintaa.

Sponsorointi

Sponsoroinnilla tuemme ryhmän, tapahtuman tai jotain muuta toimintaa siten, että se edistää kaikkien yhteistyössä olevien osapuolten tavoitteita. Kumppanuudet voivat olla myös esimerkiksi yhteistä kehittämistä tai yhdessä tehtävää markkinointiviestintää.

 • Kumppanuuksien ja sponsoroinnin tulee noudattaa Ilmarisen liiketoiminta- ja hankintaperiaatteita. 
 • Kumppanuuden tulee perustua kaikkien osapuolten keskeiseen oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen sekä heidän keskenään sopimiin velvoitteisiin. 
 • Tilanteissa, joissa yhteistyöhön osallistuu useita tahoja, huolehdimme siitä, että näiden intressit tulevat asianmukaisella tavalla yhteen sovitetuiksi.  

Arvioimme sponsorointi- ja kumppanuuskohteitamme neljällä kriteerillä

 1.  kohteen on oltava Ilmarisen strategiaa ja arvoja tukeva  
 2.  yhteistyö kohteen kanssa tuottaa molemminpuolista hyötyä  
 3.  kohteen on tavoitettava Ilmarisen keskeisiä kohderyhmiä 
 4.  kohteen tuoma hyöty on mitattavaa. 

Lahjoitukset

Lahjoituksiin käytettävien varojen määrästä päättää vuosittain yhtiökokous. Vuodelle 2023 yhtiökokous varasi lahjoituksiin 50 000 euroa. Lahjoituksista päättää toimitusjohtajamme, ja raportoimme niistä hallitukselle vuosittain. 

Lahjoitukset ovat aina vastikkeettomia ja kohdistuvat yleishyödylliseen tarkoitukseen. Yleishyödyllisellä tarkoitamme esimerkiksi poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta, voittoa tavoittelematonta yhteisöä tai tieteen, taiteen ja kulttuurin tukemiseen perustettuja yhteisöjä. 

Tuemme lahjoituksilla pääsääntöisesti tutkimusta tai toimintaa, jolla pyritään ennaltaehkäisemään työkyvyttömyyttä ja syrjäytymistä, pidentämään työuria sekä edesauttamaan nuorten työelämään sijoittumista.  

Lahjoituskohteemme vuonna 2023 olivat  

 • Yeesi ry – nuorten valtakunnallinen mielenterveysseura
 • Vates-säätiö – edistää vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä
 • Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry 
 • SPR:n Ketjureaktio-hyväntekeväisyyskampanja.  

Emme tue poliittisia puolueita 

Emme anna rahallista tukea poliittisille puolueille emme tee niiltä taide- tai muita hankintoja.