Kuntoutuksen askeleet työnantajalle

Voit tukea työntekijän työssä jaksamista tai työhön paluuta esimerkiksi sairausloman jälkeen monin tavoin. Puutu varhain työntekijän työkyvyn haasteisiin – siitä hyödyt niin sinä kuin työntekijäsikin. Tutustu kuntoutuksen 10 askeleeseen. Etene askel askeleelta yhdessä työntekijäsi ja työterveyshuoltosi kanssa.

 1. 1. Työntekijän työkyvyssä ilmenee haasteita

  Ota työntekijäsi työkyky puheeksi työntekijän ja työterveyshuollon kanssa hyvissä ajoin. On löydettävissä useita ratkaisuja siihen, että työntekijäsi jaksaa työssään tai pystyy palaamaan työhönsä. On tärkeää, että tartutte työkykyä ja työhön paluuta tukeviin ratkaisuihin mahdollisimman varhain.  

  Lue lisää varhaisen tuen mahdollisuuksista työpaikalla

 2. 2. Tutustukaa eri mahdollisuuksiin – vaihtoehtoja on useita

  Voit tukea työntekijäsi työssä jaksamista esimerkiksi keventämällä hänen työaikaansa tai muokkaamalla hänen työtehtäviään. Myös Kela järjestää kuntoutuskursseja, jotka koskevat fyysistä ja psyykkistä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä ja palauttamista sekä työelämässä jatkamista. Työntekijän sairauslomalta työhön palaamista voidaan tukea Kelan osasairauspäivärahalla tai myös työterveyshuoltolain mukaisella työkokeilulla. Kelasta voi hakea tukea myös erilaisten työntekoa tukevien työvälineiden hankkimiseen. Lue lisää Kelan tarjoamista mahdollisuuksista (kela.fi).

  Lue lisää mitä esihenkilö voi tehdä

 3. 3. Ilmarisen ammatillinen kuntoutus

  Jos työntekijäsi työkyky on heikentynyt siinä määrin, että muut työhön paluun keinot eivät riitä, voi Ilmarisen ammatillinen kuntoutus olla vaihtoehto. Voimme tukea työntekijäsi työhön paluuta hänen terveydentilalleen sopivaan työhön. 

  Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta

 4. 4. Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen

  Kun olette keskustelleet yhdessä eri vaihtoehdoista työntekijän ja työterveyshuollon kanssa ja ammatillinen kuntoutus on arvioitu työntekijän tilanteeseen sopivaksi vaihtoehdoksi, työterveyslääkäri kirjoittaa työntekijälle B-lausunnon ammatillista kuntoutusta varten. 

  Ammatillista kuntoutusta voi hakea Ilmarisen verkkopalvelussa, ja hakemukseen liitetään mukaan B-lausunto. Työntekijä voi liittää hakemukseen myös muistion työterveysneuvottelusta, jos se on pidetty. Hakemukseen voi kirjata myös tiedot kuntoutussuunnitelmasta, jos sellainen on. 

  Lue lisää ammatillisen kuntoutuksen hakemisesta

 5. 5. Kuntoutushakemuksen ratkaisu

  Kun käsittelemme työntekijäsi tekemän kuntoutushakemuksen, huomioimme hänen yksilöllisen tilanteensa. Päätöksemme perustuu asiantuntijoidemme arvioon ammatillisen kuntoutuksen tarpeellisuudesta, soveltuvuudesta ja hyödyllisyydestä hakijalle.

 6. 6. Työntekijä saa päätöksen Ilmarisesta

  Jos työntekijäsi saa meiltä myönteisen ennakkopäätöksen, hänellä on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Ennakkopäätös on voimassa noin 10 kuukautta. Sinä aikana työntekijäsi tehtävänä on laatia kuntoutussuunnitelma ja toimittaa se meille. Kuntoutussuunnitelma voi olla esimerkiksi suunnitelma työkokeilusta omaan työhön. 

  Lue lisää ammatillisen kuntoutuksen myönteisestä ennakkopäätöksestä

 7. 7. Jos työntekijäsi saa meiltä kielteisen päätöksen

  Jos työntekijäsi meiltä saama päätös on kielteinen, olemme arvioineet, että hänellä ei ole työkyvyttömyyden uhkaa tai että Ilmarisen ammatillinen kuntoutus ei ole hänen tilanteessaan tällä hetkellä tarkoituksenmukaista. Jatka silloin työntekijäsi kanssaan pohdintaa siitä, miten hän voi jatkaa työssään tai palata siihen muiden keinojen avulla. 

  Lue lisää ammatillisen kuntoutuksen kielteisestä päätöksestä

 8. 8. Kuntoutussuunnitelma

  Kuntoutussuunnitelma on suunnitelma siitä, millä keinoin työntekijä voi jatkaa nykyisessä työpaikassaan tai uudella työuralla niin, että tehtävät sopivat hänen terveydentilaansa. Jos työntekijä ei pysty jatkamaan nykyisessä työpaikassaan esimerkiksi työkokeilun keinoin, autamme häntä kuntoutussuunnitelman tekemisessä. 

  Lue lisää kuntoutussuunnitelmasta

 9. 9. Kuntoutusraha kuntoutuksen ajalle

  Työntekijäsi saa meiltä ammatillisen kuntoutuksensa ajalta kuntoutusrahaa. Kuntoutusrahan maksu alkaa, kun olemme hyväksyneet kuntoutussuunnitelman ja ammatillinen kuntoutus käynnistyy eli työntekijä aloittaa esimerkiksi työkokeilun tai opiskelun. Jos työkokeilu on palkallista, sinä saat työnantajana kuntoutusrahan. Työntekijäsi voi arvioida kuntoutusrahansa määrän Ilmarisen verkkopalvelussa. Arvio löytyy myös työntekijän saamasta kuntoutuksen ennakkopäätöksestä.

  Lue lisää kuntoutusrahasta

 10. 10. Työelämään palaaminen

  Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on aina työhön paluu ja työelämässä jatkaminen. Parhaimmillaan työntekijä jatkaa työskentelyä yhteisessä työpaikassanne esimerkiksi työkokeilun jälkeen. Jos työpaikaltanne ei löydy työntekijän terveydentilaan sopivia työtehtäviä, hän saattaa työllistyä työkokeilun jälkeen uusiin työtehtäviin uudelle työnantajalle. Jos työntekijä opiskelee ammatillisen kuntoutuksen tuella itselleen uuden ammatin eikä löydä heti valmistumisensa jälkeen työtä, saa hän apua työnhakuun ja työllistymiseen muun muassa TE-palveluista.