Rehabiliteringsprocessens steg för arbetsgivare

Det finns många sätt att hjälpa din arbetstagare att orka bättre i arbetet eller att återvända till jobbet, till exempel efter en sjukledighet. Det viktiga är att ta tag i utmaningarna i god tid – det vinner både du och arbetstagaren på. Läs om rehabiliteringens 10 steg. Gå framåt steg för steg tillsammans med arbetstagaren och företagshälsovården.

 1. 1. Arbetstagaren börjar uppleva problem med arbetsförmågan

  Ta upp saken med arbetstagaren och involvera företagshälsovården i god tid. Det finns många lösningar som kan hjälpa din arbetstagare att orka bättre med jobbet eller återvända till jobbet. Det är viktiga är att ni tar tag i problemen och vidtar åtgärder för att främja arbetsförmågan så tidigt som möjligt.

 2. 2. Överväg olika möjligheter – det finns många alternativ som kan hjälpa

  Du kan hjälpa din arbetstagare att orka bättre med sitt arbete genom att till exempel minska arbetsbelastningen eller arbetstiden eller anpassa arbetsuppgifterna. FPA ordnar även rehabiliteringskurser inriktade på att bibehålla eller återställa den fysiska och psykiska arbets- och funktionsförmågan för att kunna fortsätta arbeta. För att hjälpa arbetstagaren återvända till jobbet efter en sjukledighet kan man använda sig av partiell sjukdagpenning från FPA eller en arbetsprövning enligt lagen om företagshälsovård. FPA har även stöd som man kan söka för anskaffning av olika redskap som underlättar arbetet. Läs mer om FPA:s rehabiliteringslösningar.

 3. 3. Yrkesinriktad rehabilitering från Ilmarinen

  Om din arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt till den grad att övriga metoder för återgång till arbetet inte förslår, kan Ilmarinens tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering vara ett alternativ. Vi kan stödja din arbetstagares återgång till arbetsuppgifter som lämpar sig för arbetstagarens hälsa. Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.

 4. 4. Ansök om yrkesinriktad rehabilitering

  När ni diskuterat de olika alternativen med arbetstagaren och företagshälsovården och kommit fram till att yrkesinriktad rehabilitering är det bästa alternativet i situationen skriver företagsläkaren ett B-utlåtande som behövs för rehabiliteringen. Ansökningar om yrkesinriktad rehabilitering kan göras via Ilmarinens webbtjänst och B-utlåtandet bifogas till ansökan.  Arbetstagaren kan bifoga en rehabiliteringsplan till sin ansökan med exempelvis sina planer för en arbetsprövning. Läs mer om att ansöka om yrkesinriktad rehabilitering.

 5. 5. Rehabiliteringsbeslut

  Vid behandling av rehabiliteringsansökningar beaktar vi alltid arbetstagarens individuella situation. Vårt beslut bygger på en specialistbedömning av rehabiliteringens nödvändighet, lämplighet och fördelar för den sökande.

 6. 6. Arbetstagaren får sitt beslut från Ilmarinen

  Om din arbetstagare får ett positivt förhandsbeslut av oss har arbetstagaren rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Förhandsbeslutet gäller i cirka 10 månader. Under den tiden ska din arbetstagare upprätta en rehabiliteringsplan och skicka den till oss. Rehabiliteringsplanen kan till exempel beskriva planerna för en arbetsprövning på den egna arbetsplatsen. Läs mer om vad ett positivt förhandsbeslut innebär.

 7. 7. Om arbetstagaren får ett negativt beslut

  Ett negativt beslut innebär att arbetstagarens arbetsförmåga enligt vår bedömning inte är hotad eller att Ilmarinens yrkesinriktade rehabilitering inte lämpar sig för arbetstagarens nuvarande situation. Då ska du tillsammans med arbetstagaren fundera vidare kring hur arbetstagaren skulle kunna fortsätta arbeta eller återvända till arbetet på andra sätt. Läs mer om vad ett negativt förhandsbeslut innebär.

 8. 8. Rehabiliteringsplan

  En rehabiliteringsplan är en plan över hur arbetstagaren kan fortsätta på sin befintliga arbetsplats eller hitta ett nytt yrke som lämpar sig för arbetstagarens hälsotillstånd. Om arbetstagaren inte kan fortsätta på sin nuvarande arbetsplats, till exempel genom en arbetsprövning, hjälper vi arbetstagaren med att skriva en rehabiliteringsplan. Läs mer om att skriva en rehabiliteringsplan.

 9. 9. Rehabiliteringspenning

  Din arbetstagare får rehabiliteringspenning av oss under sin rehabilitering. Utbetalningen börjar efter att vi har godkänt rehabiliteringsplanen och den yrkesinriktade rehabiliteringen kommer i gång, till exempel i form av arbetsprövning eller studier. Om arbetsprövningen sker lokalt betalas rehabiliteringspenningen ut till dig som arbetsgivare. Din arbetstagare kan beräkna sin rehabiliteringspenning i Ilmarinens webbtjänst. En uppskattning av rehabiliteringspenningen återfinns även på förhandsbeslutet som arbetstagaren fått. Läs mer om rehabiliteringspenning.

 10. 10. Återgång till arbetslivet

  Målet med den yrkesinriktade rehabiliteringen är alltid att återgå eller fortsätta i arbetslivet. I bästa fall kan arbetstagaren fortsätta på er gemensamma arbetsplats, till exempel efter en arbetsprövning. Om ni inte kan erbjuda arbetsuppgifter som lämpar sig för arbetstagarens hälsotillstånd kan arbetstagaren efter arbetsprövningen hitta ett nytt jobb hos en annan arbetsgivare. Om arbetstagaren studerar till ett nytt yrke under sin rehabilitering och inte hittar jobb efter sin examen kan arbetstagaren få hjälp med jobbsökandet bland annat hos arbets- och näringsbyrån.