Positivt förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering

När du har mottagit ett positivt förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering från oss kan du börja planera rehabiliteringen.

Förhandsbeslut

På basis av din ansökan får du ett förhandsbeslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Börja planera din rehabilitering genast efter att du fått ett positivt beslut. Utarbeta en rehabiliteringsplan och skicka den till oss medan förhandsbeslutet är giltigt. Förhandsbeslutet gäller i cirka 10 månader. 

Förhandsbeslutet hittar du MinPension under Mina dokument.

Kontakta oss om du behöver hjälp med planen, vi hjälper dig gärna. Läs hur vi hjälper till med att utarbeta rehabiliteringsplanen.

Med förhandsbeslutet får du en uppskattning på beloppet av din rehabiliteringspenning, alltså på hurdant ekonomiskt stöd du får av oss under den yrkesinriktade rehabiliteringen. Läs mer om rehabiliteringspenning.

Om du har ansökt om invalidpension

Om du har ansökt om invalidpension hos oss bedömer vi om yrkesinriktad rehabilitering också skulle kunna gynna dig. Yrkesinriktad rehabilitering väljs alltid i första hand före invalidpension.

I samband med behandlingen av din invalidpensionsansökan kan vi bedöma att yrkesinriktad rehabilitering skulle kunna gynna dig. I sådana situationer får du ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering utan att behöva lämna in en separat ansökan.

Våra rehabiliteringsspecialister hjälper dig

Vi hjälper dig gärna i alla frågor som rör yrkesinriktad rehabilitering. Kontaktuppgifterna till den rehabiliteringsspecialist som tilldelats dig finns på förhandsbeslutet om yrkesinriktad rehabilitering. Beslutet finns i MinPension bland dina dokument. Kontakta din rehabiliteringsspecialist för hjälp vid början av den yrkesinriktade rehabiliteringen och och tills du är klar.

Vår kundtjänst hjälper dig också med frågor kring yrkesinriktad rehabilitering gällande ansökan, alternativ och planering.

Vid ett negativt beslut

Läs om andra alternativ i händelse av ett negativt beslut.

På förhandsbeslutet listas också andra instanser som du kan kontakta för andra rehabiliteringsalternativ. Läs mer om alternativ efter ett nekande beslut.

Om du inte kan delta i yrkesinriktad rehabilitering via arbetspensionsbolaget kan du ansöka om yrkesinriktad rehabilitering hos FPA. Läs mer om FPA:s yrkesinriktade rehabilitering (Kela.fi).