Ilmarinen som fastighetsplacerare

Vi är en av de största fastighetsplacerarna och en betydande byggherre i Finland. Som en del av placeringen av pensionstillgångar hyr vi ut lokaler och bostäder.

Vi bygger hem och arbetsplatser

Våra fastighetsplaceringar inkluderar total cirka 4 500 bostäder och 100 affärs-, kontors-, lager- och andra fastigheter. En betydande del av våra fastigheter finns på centrala platser i huvudstadsregionen och i andra tillväxtorter.

Våra fastigheter är byggda för att hålla i minst hundra år. Genom att utveckla lokalernas flexibilitet och tillgänglighet säkerställer vi att hyrestagarna kan använda dem om affärsverksamheten ändrar eller som bostad i olika livssituationer.

Investeringar

Vår fastighetsplaceringsorganisation har ansvar för ägarbeslut som gäller till exempel nybyggen, investeringar och realiseringar i anslutning till fastighetsplaceringar.

Inhemska fastighetsplaceringar

Direktör, inhemska fastighetsplaceringar
Tomi Aimonen +358 10 284 3835 / +358 50 366 7501

Portföljförvaltarer
Kenneth Nyman +358 10 553 3740 / +358 40 843 3272
Tuula Kosonen +358 10 284 3857 / +358 50 539 8587

Analytiker
Niklas Hippeläinen +358 10 284 2403 / +358 40 730 6190

Internationella fastighetsplaceringar

Direktör, internationella fastighetsplaceringar
Mikko Antila +358 10 284 3883 / +358 50 577 9066

Förvaltningschef
Paula Korhonen +358 10 284 2513 / +358 400 877 520

Portföljförvaltare
Lassi Ruuska +358 10 553 3724 / +358 50 531 7934
Ola Nieminen +358 10 284 3456 / +358 50 526 9307

Analytiker
Meerit Kolu +358 50 435 0857

Uthyrning av affärsutrymmen

Uthyrningschef
Ville Laurila +358 10 284 3479 / +358 40 501 0040

Kundchefer
Marko Pirhonen +358 10 284 3869 / +358 50 555 5847
Annamari Rauta-Ohenoja +358 50 591 2972
Mira Värtö +358 50 430 3120
Annika Valpola +358 50 410 5915

Arbetsmiljöexpert
Heli Romppainen +358 10 284 2635 / +358 50 554 0422

Byggnation

Byggchef
Niina Nurminen tel. +358 10 284 3867 / +358 50 574 7491

Uthyrning

Uthyrning av affärsutrymmen
+358 10 28 400 / e-mail toimitilat@ilmarinen.fi

Uthyrning av bostäder
Retta Management +358 10 228 5555 /email
asunnot.ilmarinen@retta.fi