Utbetalning och beskattning av rehabiliteringspenning

Vi betalar ut rehabiliteringspenning när din yrkesinriktade rehabilitering börjar. På förhandsbeslutet finns en uppskattning om beloppet av din rehabiliteringspenning.

Utbetalning av rehabiliteringspenning

Under din yrkesinriktade rehabilitering betalar vi ut antingen rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och ett tillhörande rehabiliteringstillägg på 33 procent.

Vi fattar alltid ett separat betalningsbeslut när vi har godkänt din rehabiliteringsplan och till exempel din arbetsprövning eller dina studier har börjat. Läs mer om rehabiliteringspenning samt rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg.

Vi betalar också ut ersättning för resekostnader och vid behov för boendekostnader. Till studerande betalar vi även ut ersättning för olika studierelaterade kostnader. Läs mer om ersättning för kostnader under rehabilitering.

Utbetalningsdag för rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenningen betalas på ditt konto på den första bankdagen varje månad när vi betalar ut månadens förmåner. Den första rehabiliteringspenningen betalas ut till ditt konto när beslutet om yrkesinriktad rehabilitering har fattats och rehabiliteringen börjar.

Utbetalningsdagarna 2021

År 2021 betalas rehabiliteringspenningen ut på ditt konto på följande dagar:

Månad Utbetalningsdag
Januari 4.1.2021
Februari 1.2.2021
Mars 1.3.2021
April 1.4.2021
Maj 3.5.2021
Juni 1.6.2021
Juli 1.7.2021
Augusti 2.8.2021
September 1.9.2021
Oktober 1.10.2021
November 1.11.2021
December 1.12.2021

 

Skicka följande till oss

Skicka följande till oss för utbetalning av rehabiliteringspenningen:

  • avtal som fyllts i tillsammans med arbetsgivaren när arbetsprövningen eller arbetsträningen börjar
  • studieintyg som fyllts i av en representant för din läroinrättning på vår webbplats när studierna börjar
  • avtal om läroavtalsutbildning och arbetsgivarens ansökan om rehabiliteringspenning när läroavtalsutbildningen börjar.

Skicka också ditt skattekort till oss

Rehabiliteringspenning är beskattningsbar inkomst. Skicka därför också ditt skattekort till oss. Om du får rehabiliteringspenning från oss, skicka också ett skattekort för den sociala förmånen till oss. Om du får rehabiliteringstillägg från oss, skicka också ett skattekort för pension till oss.

På förhandsbeslutet om rehabiliteringen finns en uppskattning av rehabiliteringspenningens storlek som du kan använda för att beräkna din skattesats. När du ansöker om ett skattekort är det bäst att du ber skattebyrån skicka uppgifterna direkt till Ilmarinen. På så vis får vi smidigast dina skatteuppgifter och dina betalningar är på rätt nivå.

Skicka också skattekortet till oss vid årsskiftet. Vi får inte automatiskt dina skatteuppgifter från skattebyrån vid årsskiftet.

Du kan skicka skattekortet till oss per post på adressen Ilmarinen, PB 1, 00018 Ilmarinen eller i ett krypterat meddelande på vår webbplats.

Om skattekortet saknas

Om du inte skickar skattekortet till oss innehåller vi skatt enligt vidstående tabell.

Euro/månad Förskottsinnehållning %
5,10 - 780,00 20
780,01 - 1230,00 25
1230,01 - 1680,00 30
1680,01 - 2340,00 35
2340,01 - 2760,00 40
2760,01 - 3690,00 45
3690,01 -  50

 

När vi har mottagit ditt skattekort uppdaterar vi uppgifterna och återbetalar eventuell överskjutande skatt till ditt konto inom cirka en vecka. Vi kan endast återbetala skatter under samma år som de innehålls.

Kontrollera och ändra dina skatteuppgifter i MinPension-tjänsten

När din rehabilitering har börjat och du har mottagit den första betalningen från oss kan du kontrollera din skattesats i MinPension-tjänsten. Vid behov kan du också höja skattesatsen i MinPension-tjänsten.

Så här ansöker du om ersättning

Ansök om ersättning för kostnader genom att logga in på MinPension och fylla i ansökan om kostnadsersättning. Om du studerar behöver du inte skicka en separat ansökan, det räcker med att du skickar in ditt studieintyg i början av höstterminen. Kostnadsersättningarna är skattefria.