Utbetalning och beskattning av rehabiliteringspenning

Vi betalar ut rehabiliteringspenning när din yrkesinriktade rehabilitering börjar. På förhandsbeslutet finns en uppskattning om beloppet av din rehabiliteringspenning.

Utbetalning av rehabiliteringspenning

Under din yrkesinriktade rehabilitering betalar vi ut antingen rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och ett tillhörande rehabiliteringstillägg på 33 procent.

Vi fattar alltid ett separat betalningsbeslut när vi har godkänt din rehabiliteringsplan och till exempel din arbetsprövning eller dina studier har börjat. Läs mer om rehabiliteringspenning samt rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg.

Vi betalar också ut ersättning för resekostnader och vid behov för boendekostnader. Till studerande betalar vi även ut ersättning för olika studierelaterade kostnader. Läs mer om ersättning för kostnader under rehabilitering.

Utbetalningsdag för rehabiliteringspenning

Du får rehabiliteringspenning då din rehabilitering börjar. Den första raten är på ditt konto inom ca. två veckor efter det att din arbetsprövning eller omskolning startat. Härefter betalas din rehabiliteringspenning till ditt konto den första dagen i månaden då banken är öppen.

Utbetalningsdagarna 2023

År 2023 betalas rehabiliteringspenningen ut på ditt konto på följande dagar:

Månad Utbetalningsdag
Januari 2.1.2023
Februari 1.2.2023
Mars 1.3.2023
April 3.4.2023
Maj 2.5.2023
Juni 1.6.2023
Juli 3.7.2023
Augusti 1.8.2023
September 1.9.2023
Oktober 2.10.2023
November 1.11.2023
December 1.12.2023

 

Skicka följande till oss

Skicka följande till oss för utbetalning av rehabiliteringspenningen:

  • avtal som fyllts i tillsammans med arbetsgivaren när arbetsprövningen eller arbetsträningen börjar
  • studieintyg som fyllts i av en representant för din läroinrättning på vår webbplats när studierna börjar
  • avtal om läroavtalsutbildning och arbetsgivarens ansökan om rehabiliteringspenning när läroavtalsutbildningen börjar.

Skicka också ditt skattekort till oss

Rehabiliteringspenning är beskattningsbar inkomst. Skicka därför också ditt skattekort till oss. Om du får rehabiliteringspenning från oss, skicka ett skattekort för förmån till oss. Om du får rehabiliteringstillägg från oss, skicka också ett skattekort för pension till oss. Vi kan tyvärr inte använda ditt löneskattekort.

På förhandsbeslutet om rehabiliteringen finns en uppskattning av rehabiliteringspenningens storlek som du kan använda för att beräkna din skattesats.

Du bör i första hand ansöka om skattekort via skattebyråns web-tjänst MinSkatt. Då du ansöker om skattekort kan du välja Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen som betalare av förmånen. På så vis får vi dina skatteuppgifter elektroniskt direkt till Ilmarinen och din beskattning är på rätt nivå.

Om utbetalningen av din rehabiliteringspenning fortsätter ännu från februari framåt, bör du sända oss ett skattekort även vid årsskiftet. Vi får inte automatiskt dina skatteuppgifter från skattebyrån vid årsskiftet. 

Om skattekortet saknas

Om du inte skickar skattekortet till oss innehåller vi skatt enligt vidstående tabell.

Euro/månad Förskottsinnehållning %
5,10 - 780,00 20
780,01 - 1230,00 25
1230,01 - 1680,00 30
1680,01 - 2340,00 35
2340,01 - 2760,00 40
2760,01 - 3690,00 45
3690,01 -  50

 

När vi har mottagit ditt skattekort uppdaterar vi uppgifterna och återbetalar eventuell överskjutande skatt till ditt konto inom cirka en vecka. Vi kan endast återbetala skatter under samma år som de innehålls.

Kontrollera och ändra dina skatteuppgifter i MinPension-tjänsten

När din rehabilitering har börjat och du har mottagit den första betalningen från oss kan du kontrollera din skattesats i MinPension-tjänsten. Vid behov kan du också höja skattesatsen i MinPension-tjänsten.

Så här ansöker du om ersättning

Ansök om ersättning för kostnader genom att logga in på MinPension och fylla i ansökan om kostnadsersättning. Om du studerar behöver du inte skicka en separat ansökan, det räcker med att du skickar in ditt studieintyg i början av höstterminen. Kostnadsersättningarna är skattefria.