Försäkring av utlandsarbete

Som arbetsgivare är du skyldig att ta hand on dina arbetstagares pensionsskydd oavsett om de arbetar i Finland eller utomlands. Vanligen behöver du också ta hand om arbetstagarens andra socialförsäkringar. I vilket land du ska sköta pensionsskyddet och socialförsäkringarna beror på var arbetstagaren arbetar och hur länge.

I vilket land ska jag försäkra arbetstagaren?

Som arbetsgivare ansvarar du för dina arbetstagares pensionsskydd och vanligen även andra socialförsäkringar oavsett arbetsland eller nationalitet. Kontrollera först vilket lands lagar som gäller och teckna sedan en pensionsförsäkring.

Följande faktorer avgör om du ska teckna en pensionsförsäkring i Finland eller i arbetslandet:

  • Arbetar din arbetstagare i ett EU- eller EES-land eller ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med?
  • Arbetar din arbetstagare i ett land som Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med?
  • Arbetar arbetstagaren tillfälligt i utlandet som en så kallad utsänd arbetstagare?
  • Har din arbetstagare helt och hållet övergått till ett utländskt företag eller till ett finländskt företag eller dess moder-, syster- eller dotterbolag?

Tillvägagångssätten regleras av EU-förordningen om social trygghet och Finlands överenskommelser om social trygghet med andra länder.

Arbetstagare åker från Finland till utlandet

Som arbetsgivare ansvarar du för arbetstagarnas pensionsskydd också när de arbetar utanför Finlands gränser. Ta hand om pensions- och socialförsäkringarna i god tid om du skickar en arbetstagare utomlands, oavsett om det handlar om ett tillfälligt eller permanent uppdrag. Så säkerställer du att arbetstagaren tjänar in pension även för sitt arbete utomlands.

Läs mer om att försäkra arbetstagare som åker utomlands

Arbetstagare åker från utlandet till Finland

Du ansvarar även för pensionsskyddet när du anställer en utländsk arbetstagare som kommer till Finland. Utländska arbetstagare som anställs av och tecknar arbetsavtal med finländska arbetsgivare omfattas av arbetspensionsförsäkringen i Finland så fort de börjar arbeta.

Läs mer om att försäkra utländska arbetstagare som kommer till Finland

Arbetstagare åker från utlandet till Finland

Om du representerar en utländsk arbetsgivare och anställer en arbetstagare i Finland ska du ta hand om pensions- och socialförsäkringarna enligt finsk lagstiftning.

Om ditt företag inte har kontor i Finland eller inte är registrerat i Finland kan arbetstagaren ta hand om pensions- och socialförsäkringarna i stället för dig. Detta kräver en fullmakt som du får från Pensionsskyddscentralen. Fullmakten är en blankett som du ska fylla i och skicka till Ilmarinen. Vi tecknar en ArPL-försäkring åt din arbetstagare utifrån de uppgifter du lämnat.

Ladda ner Pensionsskyddscentralens fullmakt att teckna finländska socialförsäkringar (etk.fi) >

Du ska dessutom ge arbetstagaren eller ett annat företag fullmakt att anmäla lönerna till inkomstregistret.

Fullmakt att använda inkomstregistrets e-tjänst (vero.fi) >

Pension för utlandsarbete

Arbetstagaren tjänar in pension för utlandsarbete enligt lagarna i det land där pensionsförsäkringen är tecknad.

Arbetstagarens pension betalas alltid ut till Finland, förutom om arbetslandet är ett land är som Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med. Vissa länder betalar inte ut pension till andra länder. Därför behöver du tillsammans med arbetstagaren kontrollera vad som gäller i arbetslandet innan arbetstagaren börjar arbeta utomlands. 

Läs mer om hur arbetstagaren tjänar in pension för utlandsarbete och hur man ansöker om pensionen >

Om du har frågor kring försäkring av utlandsarbete kan du kontakta oss genom att skicka ett krypterat meddelande via vår webbtjänst för arbetsgivare.

Kontakta oss