Försäkring av utlandsarbete

Arbete utomlands blir allt vanligare. Som arbetsgivare ska du sköta om pensionsskyddet för dina arbetstagare även när de åker utomlands från Finland för att arbeta eller anländer till Finland från utlandet för att arbeta. Vi har samlat information om försäkring av utlandsarbete.

I vilket land ska jag försäkra arbetstagaren?

Som arbetsgivare ansvarar du för dina arbetstagares pensionsskydd och vanligen även andra socialförsäkringar oavsett arbetsland eller nationalitet. Kontrollera först vilket lands lagar som gäller och teckna sedan en pensionsförsäkring.

Följande faktorer avgör om du ska teckna en pensionsförsäkring i Finland eller i arbetslandet:

  • Arbetar din arbetstagare i ett EU- eller EES-land eller ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med?
  • Arbetar din arbetstagare i ett land som Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med?
  • Arbetar arbetstagaren tillfälligt i utlandet som en så kallad utsänd arbetstagare?
  • Har din arbetstagare helt och hållet övergått till ett utländskt företag eller till ett finländskt företag eller dess moder-, syster- eller dotterbolag?

Tillvägagångssätten regleras av EU-förordningen om social trygghet och Finlands överenskommelser om social trygghet med andra länder.

Om du har frågor kring försäkring av utlandsarbete kan du kontakta oss genom att skicka ett meddelande till ulkomaanpalvelut@ilmarinen.fi.

Kontakta oss