MinPension-tjänst för privatkunder

Logga in på MinPension för att enkelt sköta alla dina pensions- och rehabiliteringsärenden. Du kan logga in på tjänsten med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikatet.

Sköt dina ärenden elektroniskt via MinPension

Logga in på MinPension med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikatet. Via MinPension kan du när som helst kontrollera ditt pensionsutdrag och samtidigt välja det elektroniska utdraget i stället för att få hem ett pappersutdrag. Som pensionstagare ser du i stället för pensionsutdraget din arbetshistoria för de fem senaste åren.

Om du ännu inte gått i pension har MinPension även pensionsräknare som hjälper dig att uppskatta din framtida pension.

Om du ansöker om pension eller rehabilitering elektroniskt via MinPension kan vi behandla din ansökan snabbare.

Om du får pension eller andra förmåner ser du även deras belopp och utbetalningsdagar på MinPension. Vid behov kan du även skriva ut intyg över pensionsbeloppet.

Vilka slags pensionsärenden kan jag sköta på MinPension?

Som pensionstagare kan du

 • Kontrollera och skriva ut intyg över ditt pensionsbelopp
 • Höja din skatteprocent
 • Skicka meddelanden och bilagor
 • Ändra dina kontakt- och kontouppgifter
 • Ansöka om pension
 • Se dina pensionsbeslut
 • Se pensionens betalningsuppgifter
 • Beställa ett nytt arbetspensionskort

Om du ännu inte får pension kan du

 • Ansöka om pension och följa handläggningen av din ansökan
 • Kontrollera ditt pensionsutdrag och anmäla korrigeringar
 • Välja att få ditt pensionsutdrag elektroniskt
 • Göra pensionsberäkningar och kontrollera din pensionsålder
 • Skicka meddelanden och bilagor
 • Ändra dina kontaktuppgifter

Genom att välja våra elektroniska tjänster får du dina beslut snabbare!

Du kan välja de elektroniska tjänsterna genom att ge ditt samtycke – det är ett enkelt, tryggt och miljövänligt sätt att hålla dig uppdaterad om dina pensionsärenden. Du kan ändra ditt samtycke under Mina uppgifter.

Du får ditt pensionsutdrag samt beslut och dokument som rör dina pensions- och rehabiliteringsärenden elektroniskt i Ilmarinens tjänst MinPension. Dokumenten hittar du i MinPension under Mina dokument.

Du får ett sms om nya uppgifter och dokument. Ett dokument som delgetts elektroniskt levereras inte per post. Se till att kontaktuppgifterna du uppgett stämmer.

I tjänsten MinPension hittar du alltid aktuella pensionsuppgifter, till exempel ditt elektroniska arbetspensionsutdrag och om du gått i pension betalningsuppgifter för pensionen. I MinPension finns dokumenten i tryggt förvar. Du kan bara få dina egna dokument elektroniskt, till exempel syns inte ett barns familjepensionsbeslut för vårdnadshavaren.

Vi utvecklar tjänsten och det är möjligt att du även får post i pappersform.

Får jag i fortsättningen all min post i elektronisk form?

Det är möjligt att du även får post i pappersform. Vi utvecklar tjänsten och den omfattar personliga pensions- och rehabiliteringsbeslut. Du kan enkelt ändra ditt val under Mina uppgifter. Se till att mobilnumret du uppgett stämmer. Vi skickar inga marknadsföringsmeddelanden till dig.
För närvarande är följande uppgifter tillgängliga elektroniskt:

Elektroniskt arbetspensionsutdrag
Pensionsbeslut och beslut om yrkesinriktad rehabilitering
Betalningsuppgifter om pensionen (pensionsbeloppet som betalas ut och betalningshistorik)
Övriga än ovannämnda uppgifter skickar vi tills vidare i pappersform.

Tips: Du kan spara pdf-dokument genom att öppna dokumentet och välja Spara. Vid behov kan du också skriva ut dokumenten.

Vilka ärenden som anknyter till yrkesinriktad rehabilitering kan jag sköta via MinPension?

 • Ansöka om yrkesinriktad rehabilitering
 • Fylla i en rehabiliteringsplan
 • Skicka meddelanden och bilagor
 • Se en uppskattning av din rehabiliteringspenning
 • Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag
 • Ändra dina kontouppgifter
 • Se beslut som gäller dig
 • Höja din skatteprocent
 • Ansöka om kostnadsersättningar

Om du är företagare med FöPL-försäkring hos Ilmarinen kan du flytta mellan MinPension och webbtjänsten för företagare genom att klicka på Mitt pensionsskydd och Min försäkring.

Gå till MinPension