MinPension-tjänst för privatkunder

Logga in på MinPension för att enkelt sköta alla dina pensions- och rehabiliteringsärenden. Du kan logga in på tjänsten med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikatet.

Sköt dina ärenden elektroniskt via MinPension

Logga in på MinPension med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikatet. Via MinPension kan du när som helst kontrollera ditt pensionsutdrag och samtidigt välja det elektroniska utdraget i stället för att få hem ett pappersutdrag. Som pensionstagare ser du i stället för pensionsutdraget din arbetshistoria för de fem senaste åren.

Om du ännu inte gått i pension har MinPension även pensionsräknare som hjälper dig att uppskatta din framtida pension.

Om du ansöker om pension eller rehabilitering elektroniskt via MinPension kan vi behandla din ansökan snabbare.

Om du får pension eller andra förmåner ser du även deras belopp och utbetalningsdagar på MinPension. Vid behov kan du även skriva ut intyg över pensionsbeloppet.

Vilka slags pensionsärenden kan jag sköta på MinPension?

Som pensionstagare kan du

 • Kontrollera och skriva ut intyg över ditt pensionsbelopp
 • Höja din skatteprocent
 • Skicka meddelanden och bilagor
 • Ändra dina kontakt- och kontouppgifter
 • Ansöka om pension
 • Se dina pensionsbeslut
 • Se pensionens betalningsuppgifter
 • Beställa ett nytt arbetspensionskort

Om du ännu inte får pension kan du

 • Ansöka om pension och följa handläggningen av din ansökan
 • Kontrollera ditt pensionsutdrag och anmäla korrigeringar
 • Välja att få ditt pensionsutdrag elektroniskt
 • Göra pensionsberäkningar och kontrollera din pensionsålder
 • Skicka meddelanden och bilagor
 • Ändra dina kontaktuppgifter

Om du är företagare med FöPL-försäkring hos Ilmarinen kan du flytta mellan MinPension och webbtjänsten för företagare genom att klicka på Mitt pensionsskydd och Min försäkring.

Gå till MinPension

Vilka ärenden som anknyter till yrkesinriktad rehabilitering kan jag sköta via MinPension?

 • Ansöka om yrkesinriktad rehabilitering
 • Fylla i en rehabiliteringsplan
 • Skicka meddelanden och bilagor
 • Se en uppskattning av din rehabiliteringspenning
 • Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag
 • Ändra dina kontouppgifter
 • Se beslut som gäller dig
 • Höja din skatteprocent
 • Ansöka om kostnadsersättningar

Blanketter för pensions- och rehabiliteringsärenden

Du kan ansöka om de flesta pensionsformer på MinPension genom att identifiera dig med dina nätbankskoder. Om du inte har nätbankskoder kan du ansöka med blanketterna nedan.

Läs mer om att ansöka om pension
Vänligen läs ansökningsanvisningarna (pdf) innan du ansöker.

Ålderspension

Partiell förtida ålderspension

Invalidpension

Blanketter som fylls i av arbetsgivaren

Familjepension

Arbetslivspension

Blankett som fylls i av arbetsgivaren

Övriga blanketter

Identifiera dig med dina bankkoder för att ansöka om rehabilitering elektroniskt. Du hittar alla rehabiliteringsrelaterade blanketter och räkningar på denna sida.

Ansökan om rehabilitering

Läs även ifyllnadsanvisningarna

Blankett som fylls i av arbetsgivaren

Elektroniska formulär för räkningar

Du kan söka ersättning för kostnader med våra elektroniska formulär. Kostnader som ersätts är resekostnader vid arbetsprövning, utbildning eller besök hos serviceproducenter samt dagpenning.

Logga in och för att fylla i formulären

Om du inte kan logga in kan du även söka ersättning för kostnader med dessa elektroniska formulär:

Elektroniska formulär för andra utredningar

Du kan logga in på vår MinPension-tjänst för att fylla i din rehabiliteringsplan.

Om du inte kan logga in kan du även

Övriga blanketter