Ta hand om arbetstagarnas pensionsskydd – teckna en ArPL-försäkring hos Ilmarinen

Ilmarinens goda solvens innebär att du vinner på att ha din ArPL-försäkring hos oss. Samtidigt får du tillgång till vårt mångsidiga coachnings- och utbildningsutbud samt branschens bästa rabatter. Välkommen som kund hos oss!

Löneanmälning till inkomstregistret

Anmäl alla betalda löner, naturaförmåner och andra förvärvsinkomster till inkomstregistret med en löneuppgiftsanmälan. I regel ska du anmäla löneuppgifter till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen. Du kan anmäla olika inkomster med samma anmälan, till exempel lön, naturaförmåner och kilometerersättningar.

Läs mer om löneanmälningar

Skicka kontaktbegäran

Företagsinformation

Läs mer om dataskydd.