FöPL-räknare

Med FöPL-räknaren kan du uppskatta hur FöPL-arbetsinkomsten påverkar nivån på pensionen och sociala förmåner samt FöPL-avgiften. Du kan också jämföra hur förfallomånaderna och antalet betalningsposter påverkar FöPL-avgiften.

Mata uppgifter

Med FöPL-arbetsinkomst avses värdet på din arbetsinsats. År 2024 FöPL-arbetsinkomsten kan vara minst 9 010,28 euro och högst 204 625 euro om året (år 2023 minst 8 575,45 euro och högst 194 750 euro om året). För att ha möjlighet att få arbetslöshetsunderstöd, bör din arbetsinkomst vara minst 14 803 euro år 2024 (14 088 euro år 2023).
FöPL-arbetsinkomst kan vara 9 010,28 - 204 625 € per år 2024 (8 575,45 - 194 750 € per år 2023). Ange ett nummer utan kommatecken och punkter.
Ditt födelseår påverkar till FöPL-avgiftsprocenten. Under 53-åringar 24,1 % / som ny företagare 18,8 %. 53-62 åringar 25,6 % / som ny företagare 19,97 %. 63-åringar och över 24,1 % / som ny företagare 18,8 %. Försäkringsskyldigheten upphör när din ålderspension börjar eller i din högsta ålder för ålderspension. Det är 68 eller 69 år beroende på ditt födelseår.
Ange den arbetspension du tjänat in här. Du kan kontrollera din intjänade pension från ditt arbetspensionsutdrag eller via MinPension-tjänsten.

Sammandrag

Försäkringsavgifter

FöPL-försäkringsavgift

 €/mån
FöPL-försäkringsavgift för nyetablerad företagare *
 €/mån
* Rabatt 22% under de första 4 åren

Dagspenning

Dessa belopp är uppskattningar och de har beräknats enligt nivån för det löpande året.

Sjukdagpenning
 €/mån
Grunddagpenning
 €/mån
Arbetsinkomsten måste vara minst
Föräldradagpenning
 €/mån
Inkomstrelaterad dagpenning
 €/mån
Arbetsinkomsten måste vara minst

Avgiftsrater

Antalet av avbetalningar och förfallomånader inverkar på FöPL-avgiften. Det förmånligaste alternativet är att betala i en rat i januari.

Om försäkringen börjar i mitten av året faktureras FöPL-avgifter från och med det att försäkringen träder i kraft.

Förfallodag FöPL-försäkringsavgift Nyetablerad företagare -22%

Uppskattning av ålderspension

Uppskattning av ålderspension

Uppskattningen av ålderspensionen utgår från en reell ökning i inkomstnivån med 1,5 procent per år. Pensionsberäkningen bygger på gällande lagstiftning och livslängdskoefficienten är beaktad. Uppskattningen inkluderar din intjänade arbetspension om du fyllt i uppgifterna i räknaren.

Uppskattningen av ålderspensionen grundar sig på gällande lagstiftning och i den har inverkan av livslängdskoefficienten beaktats. Uppskattningen inkluderar din intjänade arbetspension om du fyllt i uppgifterna i räknaren.

Uppskattning av ålderspension

Lägsta pensionsåldern
år mån
 €/mån
Målsatta pensionsåldern
år mån
 €/mån

Vad är en pensionsförsäkring för företagare?

FöPL-försäkringen utgör grunden för ditt pensionsskydd och din sociala trygghet. Den är därför lagstadgad, det vill säga obligatorisk. Du utökar din pension med varje FöPL-avgift du betalar. Samtidigt förbättrar du dina övriga sociala förmåner. Du kan inte ersätta FöPL-försäkringen med en frivillig pensionsförsäkring.

Din FöPL-avgift beräknas enligt din FöPL-arbetsinkomst

FöPL-försäkringen kostar lika mycket i alla arbetspensionsförsäkringsbolag. Även försäkringens innehåll är detsamma överallt. FöPL-avgiften är en viss procentandel av din bekräftade FöPL-arbetsinkomst. Om du startar ditt första företag eller har varit företagare i mindre än fyra år, får du en 22 procents rabatt på FöPL-försäkringen. Du kan dra av avgiften i din personliga eller i ditt företags beskattning. Läs mer om FöPL-avgiften.