FöPL-räknare

Med hjälp av FöPL-räknaren får du ett estimat av dina kommande FöPL-avgifter och ditt socialskydd. Samtidigt kan du jämföra hur olika betalningsalternativ påverkar försäkringsavgiften.

Mata uppgifter

Uppskattning av ålderspension

Sammandrag

Försäkringsavgifter

FöPL-försäkringsavgift
FöPL-försäkringsavgift för nyetablerad företagare *
€/mån
€/mån
* Rabatt 22% under de första 4 åren

Dagspenning

Sjukdagpenning
Grunddagpenning
€/mån
€/mån
Arbetsinkomsten måste vara minst
Föräldradagpenning
Inkomstrelaterad dagpenning
€/mån
€/mån
Arbetsinkomsten måste vara minst

Uppskattning av ålderspension

Lägsta pensionsåldern
år mån
Målsatta pensionsåldern
år mån
€/mån
€/mån

Dessa belopp är uppskattningar och de har beräknats enligt nivån för det löpande året.

Uppskattningen av ålderspensionen utgår från en reell ökning i inkomstnivån med 1,5 procent per år. Pensionsberäkningen bygger på gällande lagstiftning och livslängdskoefficienten är beaktad. Uppskattningen inkluderar din intjänade arbetspension om du fyllt i uppgifterna i räknaren.

Dessa belopp är uppskattningar och de har beräknats enligt nivån för det löpande året.

Uppskattningen av ålderspensionen grundar sig på gällande lagstiftning och i den har inverkan av livslängdskoefficienten beaktats. Uppskattningen inkluderar din intjänade arbetspension om du fyllt i uppgifterna i räknaren.

Dessa belopp är uppskattningar och de har beräknats enligt nivån för det löpande året.

Uppskattningen av pensionen är beräknad enligt nivån för den målsatta pensionsåldern för ålderspension. I beräkningen har använts Pensionsskyddscentralens estimat på ett långsiktigt tidsintervall. Uppskattningen av pensionen grundar sig på gällande lagstiftning och i den har inverkan av livslängdskoefficienten beaktats. Uppskattningen inkluderar din intjänade arbetspension om du fyllt i uppgifterna i räknaren.

Avgiftsrater

Förfallodag FöPL-försäkringsavgift Nyetablerad företagare -22%

Antalet av avbetalningar och förfallomånader inverkar på FöPL-avgiften. Det förmånligaste alternativet är att betala i en rat i januari.

Om försäkringen börjar i mitten av året faktureras FöPL-avgifter från och med det att försäkringen träder i kraft.

Vad är en pensionsförsäkring för företagare?

FöPL-försäkringen utgör grunden för ditt pensionsskydd och din sociala trygghet. Den är därför lagstadgad, det vill säga obligatorisk. Du utökar din pension med varje FöPL-avgift du betalar. Samtidigt förbättrar du dina övriga sociala förmåner. Du kan inte ersätta FöPL-försäkringen med en frivillig pensionsförsäkring.

Din FöPL-avgift beräknas enligt din FöPL-arbetsinkomst

FöPL-försäkringen kostar lika mycket i alla arbetspensionsförsäkringsbolag. Även försäkringens innehåll är detsamma överallt. FöPL-avgiften är en viss procentandel av din bekräftade FöPL-arbetsinkomst. Om du startar ditt första företag eller har varit företagare i mindre än fyra år, får du en 22 procents rabatt på FöPL-försäkringen. Du kan dra av avgiften i din personliga eller i ditt företags beskattning. Läs mer om FöPL-avgiften.