Hur framskrider din yrkesinriktade rehabilitering i Ilmarinen?

Syftet med yrkesinriktad rehabilitering är att du kan fortsätta i arbete som är lämpligt för ditt hälsotillstånd så länge som möjligt. Läs hur din yrkesinriktade rehabilitering framskrider tillsammans med oss.

 1. 1. Ansök om yrkesinriktad rehabilitering på MinPension

  • Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering i MinPension. Du behöver ett B-läkarutlåtande som bilaga till ansökan.
  • Bifoga till ansökan ett utlåtande från företagshälsovårdens nätverksmöte, om ett sådant hållits.
  • Du kan fylla i uppgifterna om din rehabiliteringsplan i din ansökan. Om du ännu inte har en rehabiliteringsplan, ansök endast om yrkesinriktad rehabilitering och skicka in planen till oss senare.

  Läs mer om ansökan om yrkesinriktad rehabilitering.

 2. 2. Du får ett beslut om yrkesinriktad rehabilitering

  • Du får beslutet per post. Du hittar beslutet också i MinPension.
  • Om du får ett positivt beslut, är det i kraft i 10 månader.
  • I beslutet hittar du en uppskattning över din rehabiliteringspenning samt kontaktuppgifter för din egen rehabiliteringsspecialist.
  • Om du får ett negativt beslut, är det värt att utreda möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering till exempel från FPA.

  Läs mer om förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering.

 3. 3. Gör upp en rehabiliteringsplan

  • Om du inte har gjort upp en rehabiliteringsplan i samband med din rehabiliteringsansökan, gör det direkt när du fått ett positivt förhandsbeslut från oss. Gör upp planen senast inom 10 månader från att du fått beslutet.
  • Om du har en färdig plan, skicka planen till oss via MinPension.
  • Om du behöver hjälp med att göra upp rehabiliteringsplanen, kontakta din egen rehabiliteringsspecialist. Vi kan fundera över alternativen tillsammans, vid behov anlitar vi en karriärcoach som hjälper dig.
  • Skicka din rehabiliteringsplan till oss via MinPnsion när den är klar. Om du gör upp planen tillsammans med en karriärcoach, skickar coachen din plan till oss.

  Läs mer om alternativen för yrkesinriktad rehabilitering.
  Läs mer om rehabiliteringsplanen.
  Läs mer om karriärcoacher och deras tjänster.

 4. 4. Du får en bedömning av din rehabiliteringsplan

  • När vi har mottagit din plan, bedömer vi hur den lämpar sig för din hälsa, hur ändamålsenlig den är för din situation och om den stöder din återgång till arbetet eller dina möjligheter att fortsätta i arbetslivet. Vi bedömer dessutom dina sysselsättningsmöjligheter efter den yrkesinriktade rehabiliteringen. Syftet är att du kan fortsätta i arbete som lämpar sig för ditt hälsotillstånd så länge som möjligt.
  • Vi kontaktar dig eller karriärcoachen om planen.
   • Om vi kan stöda den rehabiliteringsplan du föreslagit, ger vi anvisningar för vad du ska göra härnäst.
   • Om vi inte kan stöda den plan du föreslagit, försöker vi tillsammans hitta en annan lösning.

  Läs mer om rehabiliteringsplanen.

 5. 5. Skicka nödvändiga utredningar för utbetalning av rehabiliteringspenning

  För utbetalning av rehabiliteringspenning behöver vi följande redogörelser:

  • Arbetsprövning och arbetsträning
   • Avtal om arbetsprövning eller arbetsträning
    • När vi har godkänt din plan för arbetsprövning eller arbetsträning, skickar vi avtalet per e-post till din arbetsgivare. Fyll tillsammans i avtalet och skicka det tillbaka till oss.
  • Studier
   • Studieintyg när studierna börjar
    • Skicka in studieintyget varje år i augusti så länge du studerar.
   • Utdrag över studieprestationer, om vi begär det av dig
  • Läroavtal
   • Läroavtal
   • Studieintyg
   • Blankett för arbetsgivarens ansökan om rehabiliteringspenning
  • Stöd för företagarverksamhet
   • Ansökan om näringsstöd
   • Affärsplan och lönsamhetskalkyl, om vi begär dem av dig
 6. 6. Vi betalar ut rehabiliteringspenning under din yrkesinriktade rehabilitering

  • När vi har fått bekräftelse över att din rehabilitering börjar enligt den uppgjorda tidsplanen, får du ett beslut om din rehabiliteringspenning.
  • Du börjar få rehabiliteringspenning när du inleder din rehabilitering, till exempel arbetsprövning eller studier.
  • Den första raten är på ditt konto inom ca. två veckor efter det att din arbetsprövning eller omskolning startat. Härefter betalas din rehabiliteringspenning till ditt konto den första dagen i månaden då banken är öppen.

  • Vi betalar inte ut rehabiliteringspenning under den tid du gör upp din rehabiliteringsplan.

  Läs mer om rehabiliteringspenningen

 7. 7. Skicka ditt skattekort till oss

  • Rehabiliteringspenningen är beskattningsbar inkomst, därför behöver vi ditt skattekort.
  • Skicka oss alltid ditt nya skattekort också vid årsskiftet, eftersom vi inte får uppgifterna automatiskt från skattemyndigheten.

  Läs mer om utbetalning och beskattning av rehabiliteringspenning.

 8. 8. Ansök om ersättning för kostnader via MinPension

  • Under din yrkesinriktade rehabilitering uppstår det sannolikt kostnader för boende, resor eller studier. Vi betalar kostnadsersättning för dessa. Du kan ansöka om kostnadsersättning via MinPension.

  Läs mer om ersättning för kostnader.

 9. 9. Informera oss alltid eventuella ändringar i din rehabilitering

  • Kontakta din rehabiliteringsspecialist om din situation förändras under rehabiliteringen. Kontakta rehabiliteringsspecialisten, om
   • du är sjukledig i mer än en vecka
   • dina studier eller din arbetsprövning skjuts upp
   • dina studier eller din arbetsprövning avbryts.
 10. 10. När din rehabilitering upphör

  • Om du genomgått en arbetsprövning eller arbetsträning, bedöm tillsammans med din arbetsgivare hur den lyckats. Skicka bedömningen till oss.
  • När du har avlagt din examen, skicka en kopia av examensbetyget till oss.