Expertrådgivning för ledning av arbetsförmågan

Vi hjälper dig med ledningen av arbetsförmågan. Våra experter ger dig råd i bland annat frågor som berör tidigt stöd, belastningsfaktorer i arbetet och återgång till arbetet.

Vi hjälper dig med ledningen av arbetsförmågan

Våra experter hjälper och stöder dig med att leda arbetsförmågan – bästa praxis, konkreta och praktiska lösningar.    

Vi hjälper dig i följande teman: 

  • strategisk ledning av arbetsförmågan
  • tidigt stöd  
  • företagshälsovårdssamarbete 
  • ledning av arbetsförmåga i olika skeden av arbetskarriären
  • stöd- och rörelseorganens hälsa 
  • psykisk hälsa
  • resultaten av ArbetsförmågeArenas enkäter 
  • yrkesinriktad rehabilitering och andra sätt att återvända till arbetet. 

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna

Påverkar beviljade invalidpensioner företagets pensionsförsäkringsavgift? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna Som kund hos oss kan du boka en tid för sparrning med en av våra experter inom ledningen av arbetsförmågan. Expertrådgivning för ledning av arbetsförmåga är avsedd för våra medelstora och stora kundföretag, vars försäkningsavgifter påverkas av invalidpensioner beviljade för deras personal. Tjänsten är avsedd för personer som ansvarar för att utveckla företagets verksamhetsmodeller för ledning av arbetsförmågan.

Du når våra experter per e-post på tyokykypalvelut@ilmarinen.fi. Sparrningarna är 60 minuter långa och hålls via Teams eller per telefon. Kontakta oss så diskuterar vi mer!